Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 965.86 -0.35 (-0.04%)
  • HNX-Index 105.63 -0.25 (-0.24%)
  • UPCOM-Index 55.65 -0.40 (-0.71%)
SỰ KIỆN
DHB: 26.3.2019, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHB của CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 16/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
          - Nội dung họp: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2019;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
+ Thông qua kế hoạch chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
HNX
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp