Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 948.71 +15.32 (+1.64%)
  • HNX-Index 107.90 +0.28 (+0.26%)
  • UPCOM-Index 50.51 -0.04 (-0.08%)
SỰ KIỆN
GEG: 13.2.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GEG của CTCP Điện Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2018
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 20/03/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường (lầu 6) Công ty cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai
          - Nội dung họp: + Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018,
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2017;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
+ Tờ trình thông qua Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2017;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Tờ trình về việc thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Tờ trình về việc thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.