Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 1.00 -4.29 (-0.43%)
  • HNX-Index 109.62 -0.44 (-0.40%)
  • UPCOM-Index 57.00 -0.10 (-0.18%)
SỰ KIỆN
GHC: 15.3.2019, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GHC của CTCP Thủy điện Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 10/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: o Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
o Báo cáo hoạt động của HĐQT;
o Tờ trình về việc Thông báo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
o Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
o Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;
          - Nội dung họp: o Tờ trình về việc Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
o Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2019;
o Tờ trình về việc Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao của HĐQT năm 2019;
o Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thảo luận và thông qua của ĐHĐCĐ.
HNX
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp