Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 968.88 +4.60 (+0.48%)
  • HNX-Index 108.02 +0.10 (+0.09%)
  • UPCOM-Index 51.47 +0.08 (+0.16%)
SỰ KIỆN
HOM: 22.2.2018, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HOM của CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc điều hành;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.
HNX
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.