Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 969.62 +0.74 (+0.08%)
  • HNX-Index 108.06 +0.04 (+0.04%)
  • UPCOM-Index 51.38 -0.09 (-0.17%)
SỰ KIỆN
HPI: 23.2.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPI của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ Ngày 28/03/2018 đến ngày 30/03/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường – CTCP Khu Công nghiệp Hiệp Phước
          - Nội dung họp: - Báo cáo của kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty của HĐQT và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;
- Các tờ trình HĐQT trình Đại hội, dự kiến gồm:
+ Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội và Báo cáo Tài chính năm 2017;
+Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
          - Nội dung họp: +Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2018;
+Thông qua Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2018;
+Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018;
+Thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty;
+Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
+Các tờ trình khác (nếu có).
HNX
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.