Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 945.33 +11.94 (+1.28%)
  • HNX-Index 107.57 -0.05 (-0.04%)
  • UPCOM-Index 50.45 -0.11 (-0.21%)
SỰ KIỆN
KLB: 22.2.2018, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2018, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KLB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2018(Thời gian cụ thể Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thông báo cho cổ đông sau).
          - Địa điểm tổ chức họp: Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Địa chỉ cụ thể Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thông báo cho cổ đông sau).
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
+ Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Kienlongbank.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2017 của HĐQT, BKS và giới thiệu danh sách nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến về số lượng thành viên dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 và Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 01/3/2018 đến ngày 15/3/2018.
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3877538. Fax: 0297 3877539. Email: vphdkienlongbank.com.
Hoặc: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 98 – 108A đường Cách Mạng Tháng 8, phường 07, quận 03, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại:028 39333393 (Số máy lẻ: 808). Fax: 028 39309139. Email: vphdkienlongbank.com
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.