Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 969.62 +0.74 (+0.08%)
  • HNX-Index 108.06 +0.04 (+0.04%)
  • UPCOM-Index 51.38 -0.09 (-0.17%)
SỰ KIỆN
MKV: 16.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKV của CTCP Dược Thú Y Cai Lậy như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: dự kiến vào 10h00 thứ 2, ngày 09/04/2018.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Dược thú Y Cai Lậy. Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
          - Nội dung họp: Nội dung họp:
Ø Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017.
Ø Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
Ø Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
Ø Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
Ø Tờ trình xin phê duyệt phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
Ø Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
HNX
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.