Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 950.89 -1.45 (-0.15%)
  • HNX-Index 106.11 -0.01 (-0.01%)
  • UPCOM-Index 55.24 -0.15 (-0.27%)
SỰ KIỆN
NAW: 11.2.2019, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/02/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 07/03/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An – số 32 đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.
+ báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2019.
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
+ Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.
+ Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
          - Nội dung họp: + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
HNX
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp