Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 943.97 +1.58 (+0.17%)
  • HNX-Index 105.58 -1.34 (-1.26%)
  • UPCOM-Index 50.59 +0.43 (+0.85%)
SỰ KIỆN
TC6: 21.2.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2018 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2018;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về công tác quản lý công ty và giám sát bộ máy điều hành công ty;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
HNX
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.