Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 933.39 -10.58 (-1.12%)
  • HNX-Index 107.62 +2.03 (+1.92%)
  • UPCOM-Index 50.55 -0.03 (-0.06%)
SỰ KIỆN
TH1: 21.2.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TH1 của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8h30 sáng ngày 09/03/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 – Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam – 46 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
+ Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính;
+ Tờ trình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao 2018;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
HNX
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.