Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 1.00 -4.29 (-0.43%)
  • HNX-Index 109.62 -0.44 (-0.40%)
  • UPCOM-Index 57.00 -0.10 (-0.18%)
SỰ KIỆN
TND: 15.3.2019, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TND của CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018, phương hướng năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty năm 2018;
+ Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán;
+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
+ Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và thông qua mức chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
HNX:
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp