Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 942.59 -4.36 (-0.46%)
  • HNX-Index 103.38 -0.12 (-0.12%)
  • UPCOM-Index 54.78 -0.19 (-0.35%)
SỰ KIỆN
VNP: 27.5.2019, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNP của CTCP Nhựa Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo thường niên năm 2018 bao gồm:
ü Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
ü Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
ü Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
ü Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua:
ü Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018;
ü Kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
ü Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
ü Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
Upcom:
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp