Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 1.00 -1.77 (-0.18%)
  • HNX-Index 115.80 +0.74 (+0.64%)
  • UPCOM-Index 53.49 +0.50 (+0.95%)
Thị trường chứng khoán
Giao dịch bên liên quan: Vượt xung đột bằng minh bạch và chính trực
Đăng 12/10/2017 | 07:18 GMT+7  |   TNCK
(ĐTCK) Giao dịch với bên liên quan thường được xem là đối tượng quan tâm chú ý bởi chúng có nguy cơ gây ra các xung đột lợi ích giữa bên có liên quan và cổ đông. “Bên liên quan” là một khái niệm cần có sự cẩn trọng trong diễn dịch hay xác định phạm vi. 

Bài viết cùng chủ đề ra ngày 2/10/2017 đã cho thấy định nghĩa về bên liên quan theo quy định luật pháp hiện nay tại Việt Nam có điểm bất cập.

Dù có mong muốn cụ thể hoá để dễ xác định, nhưng lại bó buộc cách hiểu cứng nhắc của khái niệm này, dẫn đến tạo cơ hội lợi dụng cách hiểu hạn chế về bên liên quan, gây ra các nguy cơ cổ đông bị thiệt hại từ các giao dịch của công ty với các bên không liên quan theo quy định pháp luật Việt Nam, nhưng thực sự có liên quan về bản chất của quan hệ.

Vậy nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) ở đâu trong việc xử lý hợp lý các tình huống có phát sinh giao dịch bên liên quan?

Không phải lúc nào giao dịch bên liên quan cũng cần được ngăn ngừa, vì giao dịch bên liên quan được kỳ vọng đem lại hiệu quả cho DN khi bên liên quan phần nào có lợi thế trong việc hiểu sâu hơn vấn đề của DN.

Tuy nhiên, vì giao dịch bên liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp luôn có thể gây xung đột lợi ích. Do vậy, điều kiện cần cho việc kiểm soát tốt các giao dịch bên liên quan nằm ở việc thực thi tốt trách nhiệm của HĐQT.

Lý do cho điều này vì các thành viên HĐQT là người có trách nhiệm trong việc thông qua các giao dịch bên liên quan, và trong đáng kể các trường hợp, cũng chính là người có liên quan đến các giao dịch này.

Thực tế cho thấy, các vi phạm quản trị lớn tại Việt Nam gần đây đều có liên quan đến trách nhiệm và chính hành vi có liên quan của các vị lãnh đạo, và các thành viên HĐQT trong các công ty đại chúng trong các giao dịch mình có trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan lợi ích.

Các giao dịch bên liên quan có rất nhiều loại hình, từ hợp đồng mua, bán, hoạt động sử dụng dịch vụ, đầu tư, nhận đầu tư, vay nợ, cho vay giữa công ty và bên có liên quan. Thành viên HĐQT trong đa số trường hợp là có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong các giao dịch bên liên quan.

Một thống kê của Mỹ trên hơn 100 DN niêm yết có qui mô lớn cho thấy, số lượng các giao dịch có liên quan đến thành viên HĐQT và Giám đốc/tổng giám đốc chiếm đến 47% số lượng các giao dịch bên liên quan của doanh nghiệp.

Điều này tạo ra tình huống tế nhị trong quá trình xử lý giao dịch bên liên quan. Vậy vai trò thành viên HĐQT ra sao, đặc biệt đối với các thành viên ở vị trí tế nhị, có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong giao dịch bên liên quan?

Vai trò của thành viên HĐQT trong nhận diện và công bố giao dịch bên liên quan

Trách nhiệm của mỗi thành viên HĐQT là cần né tránh rơi vào tình huống có liên quan hết mức có thể. Nhìn chung, thành viên HĐQT không nên chủ động khuyến khích, không chủ động tác động, hoặc không tham gia vào quá trình tạo ra các cơ hội giao dịch bên liên quan để việc thực thi trách nhiệm của thành viên này đối với công ty không bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân hoặc bởi trách nhiệm của thành viên này đối với một bên thứ ba.

Tuy nhiên khi mà không thể tránh có liên quan, hoặc khi bản thân có trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các giao dịch gây xung đột lợi ích thì trách nhiệm quan trọng và trên hết của thành viên HĐQT là tự nguyện công bố đầy đủ và trung thực về tình huống của mình. Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định về quản trị công ty đại chúng.

Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan cần gửi thư cho HĐQT trong thời gian sớm nhất có thể công bố thông tin về tình huống có liên quan, về bản chất của giao dịch và mức độ liên quan của mình. Sau đó, trong cuộc họp gần nhất của HĐQT thì đưa vấn đề này ra trong cuộc họp HĐQT.

Không ít trường hợp tại Việt Nam có các thành viên HĐQT độc lập là người được người nội bộ công ty giới thiệu vào HĐQT, tình huống này dẫn đến nhiều hạn chế của họ trong vai trò độc lập của mình, cụ thể không chủ động nhận diện và trung thực thẳng thắn trong việc phân tích và hỗ trợ HĐQT phát giác các lợi ích có liên quan của các thành viên trong HĐQT.

Tại một số doanh nghiệp có quản trị tốt trong khu vực ASEAN, các công ty này có qui chế quản trị nội bộ trong đó yêu cầu hàng năm các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc phải viết và ký tuyên bố rằng “theo hiểu biết tốt nhất của tôi, tôi không được biết có bất kỳ giao dịch nào giữa công ty và người có liên quan đến tôi mà tôi chưa công bố với công ty”. Đi kèm với tuyên bố này, thành viên HĐQT được yêu cầu công bố và cập nhật hàng năm danh sách người có liên quan của mình.

Vai trò của thành viên HĐQT trong thảo luận và phê duyệt giao dịch bên liên quan

Trong các cuộc họp HĐQT, thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều 24, Khoản 4. Theo đó, thành viên HĐQT có liên quan không được quyền biểu quyết trong các giao dịch này.

Theo bộ tiêu chí Thẻ điểm QTCT ASEAN mà các nước ASEAN đang áp dụng, ngoài yêu cầu tương tự, Thẻ điểm còn yêu cầu trong các cuộc họp HĐQT thảo luận về giao dịch bên liên quan thì thành viên HĐQT có liên quan được yêu cầu không tham gia cuộc họp thảo luận này, để HĐQT có thể phân tích và trao đổi cởi mở về tình huống nhạy cảm, từ đó có thể đi đến quyết định độc lập.

Vai trò của Ban kiểm soát, Tiểu ban kiểm soát

Vai trò của Ban kiểm soát, hay Tiểu ban kiểm toán trong HĐQT, có thành phần là các thành viên HĐQT độc lập, là rất quan trọng trong việc chủ động tìm hiểu thông tin, đánh giá mức độ các giao dịch bên liên quan, từ đó giám sát tính hợp pháp của các giao dịch bên liên quan nếu có, từ đó có ý kiến với HĐQT.

Mô hình Tiểu ban kiểm toán trong HĐQT phần nào có tính ưu việt hơn mô hình Ban kiểm soát tồn tại riêng biệt khi mà các thành viên Tiểu ban kiểm toán là thành viên HĐQT, nên có nhiều điều kiện hiểu rõ các thảo luận của HĐQT, các cân nhắc của HĐQT trong việc có hay không tham gia giao dịch với bên liên quan. Khi có hiểu biết rõ ràng, cơ chế và khả năng ngăn ngừa xung đột lợi ích của tiểu ban kiểm toán cũng kịp thời hơn.

Vai trò chủ động tham vấn bên độc lập

Mỗi thành viên HĐQT khi xem xét và thông qua các giao dịch bên liên quan cần đảm bảo mình tự tin hết mức có thể với việc bỏ phiếu biểu quyết đối với các giao dịch này.

Trong trường hợp cần thiết, HĐQT cần tham vấn tổ chức tư vấn độc lập bên ngoài có chuyên môn, giúp đánh giá về mức độ, bản chất, giá trị của giao dịch bên liên quan.

Đặc biệt cần tư vấn về tính hợp lý của các điều khoản của gd có hợp lý hay không khi so sánh với các giao dịch khác trên thị trường; đặc biệt cần tham vấn để đánh giá mức độ ảnh hưởng của gd đó đến lợi ích của công ty.

Hạn chế hiện nay của quy định luật pháp liên quan đến giao dịch bên liên quan

Nhiều phân tích gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy chính những khó khăn trong việc xác định bên liên quan đã là nguồn cơ của các vi phạm trong các giao dịch bên liên quan.

Đã đến lúc cơ quan lập pháp cần xem xét lại tính hợp lý của các định nghĩa còn hẹp hiện nay về bên có liên quan để có thể ngăn ngừa các nguy cơ xung đột lợi ích bị phát hiện muộn và nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Khi mà các quan hệ kinh tế trở nên đa dạng và phức tạp, các phạm vi cụ thể của định nghĩa bên liên quan hiện nay của luật pháp đã phần nào bị lợi dụng và hậu quả là mở lối cho những người vi phạm có điều kiện thực hiện hành vi trốn tránh trách nhiệm của bản thân khi không công bố hoặc trực tiếp, gián tiếp tham gia vào các giao dịch gây thiệt hại cho cổ đông mình đại diện mà không bị can dự.

Các cơ chế ngăn ngừa thiệt hại do giao dịch bên liên quan cần được xây dựng theo hướng phòng ngừa hơn nữa. Việc khuyến khích thành viên HĐQT, tổng giám đốc đề cao vai trò, tính chính trực của mình trong công bố và biểu quyết các giao dịch bên liên quan một cách chủ động, thực hiện đăng tải công khai các tuyên bố không liên can hàng năm (disclaimer) là các hành động thiết thực và thể hiện tính ngăn ngừa cao mà nhiều công ty quản trị tốt trên thế giới áp dụng.

TS. Nguyễn Thu Hiền, Giám đốc MSM-MBA, Đại học Bách khoa, Thành viên Hội đồng Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN

Thị trường chứng khoán

Vietstock Weekly 24-28/09/2018: Xác lập sóng tăng mới trên thị trường?

Thị trường chứng khoán  |   VietStock  |   9 giờ trước

Sức mạnh dòng tiền cải thiện cùng sự lan tỏa tâm lý trên toàn thị trường đang củng cố cho kịch bản tăng trưởng của VN-Index sau khi chỉ số này tái chiếm thành công ngưỡng 1,000 điểm. Dòng tiền thông minh cũng đã nhập cuộc mạnh trở lại thị trường. Những yếu tố này sẽ mở ra cơ hội giải ngân cho giới đầu tư trong tuần giao dịch tới.

VN30 Futures Weekly 24-28/09/2018: Ưu thế nghiêng về bên mua?

Thị trường chứng khoán  |   VietStock  |   11 giờ trước

Tín hiệu giao dịch đang ủng hộ cho kịch bản nối dài xu hướng tăng trưởng trên thị trường cơ sở. Basic VN30F1810 cũng gia tăng khoảng cách mở rộng trong phiên cuối tuần qua. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cho các vị thế mua trong tuần giao dịch tới.

VN30 Futures Weekly 24-28/09/2018: Ưu thế nghiêng về bên mua?

Thị trường chứng khoán  |   VietStock  |   11 giờ trước

Tín hiệu giao dịch đang ủng hộ cho kịch bản nối dài xu hướng tăng trưởng trên thị trường cơ sở. Basic VN30F1810 cũng gia tăng khoảng cách mở rộng trong phiên cuối tuần qua. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cho các vị thế mua trong tuần giao dịch tới.

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 23,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 14,000
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 3,900
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTPO TCT CP Bưu chính Viettel 87,306
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 11,200
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 34,600
ACC CTCP Bê Tông Becamex 19,000
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 14,100
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 5,190
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 9,000
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 3,800
ANV CTCP Nam Việt 21,450
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 30,700
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 12,800
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 6,520
BBC CTCP Bibica 79,100
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 5,380
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 26,950
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 35,300
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 14,500
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 24,050
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 60,200
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 9,820
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 12,000
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 35,300
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 97,700
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 30,000
C47 CTCP Xây Dựng 47 15,500
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 12,800
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 3,500
CDC CTCP Chương Dương 16,200
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 25,500
CLC CTCP Cát Lợi 32,500
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 2,860
CLL CTCP Cảng Cát Lái 29,900
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 18,100
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 23,000
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 7,590
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 10,500
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 6,000
CNG CTCP CNG Việt Nam 26,450
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 60,000
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 14,050
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 167,000
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 28,100
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 25,500
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 67,800
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 8,250
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 13,350
DHA CTCP Hóa An 28,300
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 44,600
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 34,400
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 18,600
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 12,700
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 3,000
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 19,500
AME CTCP Alphanam E&C 15,200
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 28,300
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 20,100
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 9,000
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 3,100
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 66,000
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 700
B82 CTCP 482 1,100
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 13,200
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 6,800
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 6,800
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 39,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 4,500
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 1,400
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 9,100
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 16,000
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 15,500
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 26,500
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 4,400
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 14,800
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 9,500
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 6,200
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 23,100
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 41,900
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 22,200
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 13,900
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 20,200
CKV CTCP COKYVINA 20,900
CMC CTCP Đầu Tư CMC 5,600
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 1,400
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 4,000
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 37,900
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 23,200
CT6 CTCP Công Trình 6 5,000
CTA CTCP Vinavico 500
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 28,500
CTC CTCP Gia Lai CTC 4,200
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 39,600
CVN CTCP Vinam 4,700
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 10,000
D11 CTCP Địa Ốc 11 13,200
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 16,800
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 16,500
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 30,000
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 12,900
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 1,600
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 46,700
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 1,200
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 4,500
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 3,500
HDO CTCP Hưng Đạo Container 800
HPC CTCP Chứng Khoán Hải Phòng 3,900
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 27,000
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 500
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,900
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 1,300
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 7,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 18,500
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 6,000
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 26,400
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 23,700
ADP CTCP Sơn Á Đông 19,000
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 11,900
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 49,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 6,000
BVN CTCP Bông Việt Nam 15,000
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 5,800
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 400
CFC CTCP Cafico Việt Nam 13,600
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 14,000
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 17,000
CZC CTCP Than Miền Trung 9,400
DAP CTCP Đông Á 34,000
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 5,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 20,100
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 13,500
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 19,000
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 11,300
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 11,000
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 12,000
DPP CTCP Dược Đồng Nai 15,800
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 10,500
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 20,500
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 12,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 2,700
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 18,500
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 3,400
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 700
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 32,000
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 7,100
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 8,000
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 12,000
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 4,700
HDM CTCP Dệt May Huế 22,500
Xem thêm...
fpt capital mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.