Logo Vinacorp

VN-Index :   -6.55
761.86   (-0.85%)
GTGD :   3,221.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.69
97.96   (-0.70%)
GTGD :   491.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.06
56.35   (+0.11%)
GTGD :   107.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -8.17
728.47   (-1.11%)
GTGD :   1,293.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.29
180.56   (-1.25%)
GTGD :   197.8 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
HAGL Agrico lãi hay lỗ trong thương vụ bán HAGL Sugar?
Đăng 20/05/2017 | 08:06 GMT+7  |   BizLive
BizLIVE - 2 thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công là Đường Biên Hòa và Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã ra quyết nghị nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của HAGL Agrico tại HAGL Sugar với giá 1.330,11 tỷ đồng. Chia sẻ
Ngày 19/05/2017, Hội đồng quản trị của CTCP Đường Biên Hòa (mã BHS) và CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã SBT) đã có nghị quyết về đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Sugar.
Theo đó, BHS sẽ nhận chuyển nhượng 60% vốn điều lệ của HAGL Sugar từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico (mã HNG), tương đương với 489 tỷ đồng, với giá trị chuyển nhượng là 798 tỷ đồng. Và SBT sẽ nhận chuyển nhượng 39,987% vốn điều lệ của HAGL Sugar từ HNG, tương đương 325,89 tỷ đồng, với giá trị chuyển nhượng 532 tỷ đồng.
Phần còn lại 0,013% vốn của HAGL Sugar thuộc sở hữu của một cá nhân sẽ được SBT mua lại với giá 110 triệu đồng (bằng đúng phần vốn góp theo mệnh giá).
Như vậy, BHS và SBT sẽ chi ra 1.330,11 tỷ đồng để sở hữu 100% vốn góp tại HAGL Sugar. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017.
Trước đó, thuyết minh báo cáo tài chính của HAGL Agrico cho biết, đối với HAGL Sugar, HAGL Agrico đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt của HAGL Sugar, công ty con của HAGL Sugar, cùng với quyền vận hành, quản lý kinh doanh đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan thuộc dự án mía đường tại Lào cho bên thứ ba từ ngay 31/08/2016; và đang hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp vào HAGL Sugar.
HAGL Agrico ghi nhận giá trị đầu tư vào HAGL Sugar là 1.375,15 tỷ đồng, ở thời điểm cuối năm 2016. Như vậy, với giá trị chuyển nhượng HAGL Sugar 1.330,11 tỷ đồng, HAGL Agrico phải ghi nhận trên sổ sách kế toán một khoản lỗ đầu tư tài chính khoảng 45 tỷ đồng. Trên thực tế, HAGL Agrico hay HAGL có bị lỗ khi đầu tư vào HAGL Sugar hay không, cần thiết có một thống kê, tính toán đầy đủ hơn.

HỒNG QUÂN

Thị trường
VN-Index -6.55 761.86 (-0.85%)
HNX-Index -0.69 97.96 (-0.70%)
UPCOM-Index +0.06 56.35 (+0.11%)
VN30-Index -8.17 728.47 (-1.11%)
HNX30-Index -2.29 180.56 (-1.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40