Logo Vinacorp

VN-Index :   +4.21
691.36   (+0.61%)
GTGD :   1,496.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.73
83.74   (+0.88%)
GTGD :   162.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.46
54.00   (+0.87%)
GTGD :   104.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.90
639.32   (+0.61%)
GTGD :   696.7 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.56
149.81   (+1.05%)
GTGD :   65.4 tỷ VNĐ
Kinh tế đầu tư
[Infographic] Giá hàng hóa nào “phất” nhất năm 2016?
Đăng 07/01/2017 | 10:08 GMT+7  |   BizLive
BizLIVE - 2016 là một năm chìm nổi của giá hàng hóa, nhưng sau cùng, số hàng hóa tăng giá nhiều hơn số giảm giá. 
Thị trường
VN-Index +4.21 691.36 (+0.61%)
HNX-Index +0.73 83.74 (+0.88%)
UPCOM-Index +0.46 54.00 (+0.87%)
VN30-Index +3.90 639.32 (+0.61%)
HNX30-Index +1.56 149.81 (+1.05%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40