Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 911.05 +8.75 (+0.97%)
  • HNX-Index 103.37 +1.81 (+1.78%)
  • UPCOM-Index 53.37 +0.11 (+0.21%)
Doanh nghiệp
Lệch pha lãi lỗ sau kiểm toán: Có phải là vẽ sao cho đẹp?
Đăng 17/04/2018 | 13:08 GMT+7  |   VietStock
Nhìn vào báo cáo tài chính (BCTC) các nhà đầu tư có thể biết được “tình trạng” của doanh nghiệp để có thể đưa ra quyết định đầu tư hay không. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, sau khi so sánh với BCTC đã kiểm toán tình trạng chênh lệch kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) vẫn luôn hiện hữu. Và việc chênh lệch đó dù là vì lý do gì, dù vô tình hay hữu ý thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư cũng như việc thu hút dòng vốn vào thị trường chứng khoán.

Lệch pha lãi lỗ sau kiểm toán: Có phải là vẽ sao cho đẹp?

Nhìn vào báo cáo tài chính (BCTC) các nhà đầu tư có thể biết được “tình trạng” của doanh nghiệp để có thể đưa ra quyết định đầu tư hay không. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, sau khi so sánh với BCTC đã kiểm toán tình trạng chênh lệch kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) vẫn luôn hiện hữu. Và việc chênh lệch đó dù là vì lý do gì, dù vô tình hay hữu ý thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư cũng như việc thu hút dòng vốn vào thị trường chứng khoán.

Ngoài việc các số liệu trước và sau kiểm toán không khớp với nhau, vấn đề quan trọng còn quan tâm ở đây là nguyên nhân của việc chênh lệch đó được giải thích như thế nào từ phía các doanh nghiệp.

Theo thống kê của Vietstock tính đến ngày 16/04, có 540 DNNY có lợi nhuận sau thuế năm 2017 kiểm toán chênh lệch so với báo cáo tự lập trong tổng số 709 DNNY đã công bố BCTC kiểm toán. Trong đó, có 5 doanh nghiệp chuyển từ lãi thành lỗ và không có doanh nghiệp nào từ lỗ sang lãi sau kiểm toán.

Nhiều DNNY có chênh lệch giữa BCTC trước và sau kiểm toán năm 2017 khá lớn và bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong khi những doanh nghiệp tăng lãi như Xây dựng và nhân lực Việt Nam (CMS), Mai Linh Miền Trung (MNC) thì cũng có nhiều doanh nghiệp giảm lãi như Đầu tư và Xây dựng Lương Tài (LUT), CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) hay Coma 18 (CIG),… Bên cạnh đó, còn những doanh nghiệp không những không xoay chuyển được tình thế mà lỗ càng thêm lỗ như CTCP Hùng Vương (HVG), Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII), và thậm chí có những doanh nghiệp còn đảo chiều từ lãi chuyển thành lỗ như Thủy sản An Giang (AGF), Nhựa Rạng Đông (RDP).

Lãi tăng cả trăm tỷ đồng sau kiểm toán

Top 20 DNNY tăng lãi trên 20% sau kiểm toán năm 2017 (Đvt: Tỷ đồng)

Xết về giá trị tuyệt đối, sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) tăng vọt lên 202 tỷ đồng, gấp đôi so với trước kiểm toán. Nguyên nhân chính là nhờ điều chỉnh doanh thu nhận trước của công ty liên kết, lợi nhuận khác của DIG tăng thêm 14 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu thuần sau kiểm toán của DIG được điều chỉnh tăng thêm 124 tỷ đồng, chủ yếu nhờ ghi nhận tăng doanh thu thuần từ hoạt động bất động sản đầu tư. Qua đó đẩy lãi gộp tăng thêm một khoản tương đương, đạt gần 392 tỷ đồng.

CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (HNX: DGL) cũng có lãi ròng năm 2017 sau kiểm toán tăng hơn 100 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó, đạt gần 330 tỷ đồng. Đây cũng là con số lãi cao kỷ lục mà DGL đạt được từ khi thành lập.

Trường hợp khác cũng tăng lãi gấp đôi sau kiểm toán là Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (PVD) khi nâng lãi từ 11.7 tỷ đồng lên 35.6 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, lợi nhuận gộp của Công ty tăng từ 182 tỷ đồng lên 191 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động từ hoạt động tài chính của Công ty tăng từ 186 tỷ đồng lên 198 tỷ đồng. Từ đó, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đã kiểm toán đạt 150.9 tỷ đồng, tăng so với kết quả lợi nhuận chưa kiểm toán (145.7 tỷ đồng). Cùng với đó, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của PVD tăng từ 42 tỷ đồng lên 61 tỷ đồng. Kết quả, lãi ròng sau kiểm toán của PVD đạt 35.6 tỷ đồng, gần gấp đôi so với kết quả trước kiểm toán.

Ngoài ra, xét về giá trị tương đối, những doanh nghiệp như CMS, MNC, S74, VIE, GKM, … xuất hiện con số lãi tăng vọt sau khi kiểm toán với phần trăm tăng trưởng trên 100%.

Những con số giảm lãi đột biến

DNNY có lãi 2017 giảm trên 40% sau kiểm toán (Đvt: Tỷ đồng)

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của CTCP Đầu tư và Xây dựng Lương Tài (HOSE: LUT) giảm mạnh từ mức gần 2 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 46 triệu đồng, tức giảm tới 98%. Lý do là chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán tăng thêm 1.8 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty ghi nhận lại lợi nhuận khác là âm 1.5 tỷ đồng, tăng lỗ gấp đôi so với báo cáo tự lập trước đó. Theo giải trình của Công ty, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty tăng mạnh vậy là do trích trước một số chi phí của năm 2017 và do hóa đơn không về kịp. Công ty không có giải trình thêm về thay đổi của phần lợi nhuận khác.

Hay như CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF), sau kiểm toán bay hơi 24 tỷ đồng tương đương mất hơn 91%. Lý do được TTF đưa ra là sau kiểm toán giá vốn hàng bán tăng 25 tỷ đồng lên mức 1,087 tỷ đồng. Doanh thu thuần không biến động nhiều nên lợi nhuận gộp của Công ty sau kiểm toán giảm tướng ứng, xuống mức 276 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TTF giảm hơn 30 tỷ đồng chi phí hoạt động tài chính do phân loại chi phí lãi vay được miễn giảm của các ngân hàng từ khoản mục thu nhập khác sang khoản mục chi phí tài chính với số tiền 14.6 tỷ đồng, điều chỉnh giảm chi phí lãi vay của ngân hàng mà Nhóm Công ty đã trích trước nhiều hơn so với số phải trả với số tiền hơn 11 tỷ đồng và điều chỉnh bổ sung việc loại trừ các giao dịch nội bộ khoảng 2.2 tỷ đồng. Từ đó làm khoản lỗ từ hoạt động tài chính của TTF chỉ còn 128 tỷ đồng.

Tuy nhiên cũng vì do phân loại lại chi phí lãi vay được miễn giảm sang chi chi phí tài chính, khoản mục lợi nhuận khác của Công ty chuyển từ lãi sang lỗ. Thu nhập khác của Công ty giảm hơn 68%, ứng với hơn 19 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí khác tăng 12% chủ yếu do phân loại lại chi phí không liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm sang chi phí khác và ghi nhận chi phí sửa chữa kho vào chi phí trong năm do không tiếp tục thực hiện.

Lãi ròng của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) cũng bất ngờ giảm mạnh so với báo cáo tự lập.

Cụ thể, tăng chi phí tài chính khoảng 200 tỷ sau kiểm toán do chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lại của các công ty con 130 tỷ đồng; thuế nhà thầu tại nhóm Công ty Lào, Campuchia tăng 12 tỷ đồng.

Thay đổi đáng chú ý nhất là là khoản chi phí khác tăng 280 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Theo HAG, tăng chi phí khác chủ yếu do dự phòng thanh lý Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3 là 134 tỷ đồng; tăng chi phí chuyển đổi vườn cây cọ dầu sang trồng cây ăn trái của các công ty con bên Lào 50 tỷ đồng; tăng chi phí chăm sóc vườn cây cao su, cây ăn trái gần 91 tỷ đồng; tăng chi phí thanh lý tài sản 9.8 tỷ đồng.

Chính những thay đổi trên khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HAG năm 2017 giảm gần 661 tỷ đồng so với trước kiểm toán tương đương giảm 64%.

Cũng tại BCTC kiểm toán 2017, kểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc đánh giá khả năng thu hồi của tổng các khoản phải thu từ các bên liên quan với số tiền 4,023 tỷ đồng. HAG cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng, trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, rất khó khăn cho việc xásc định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho Tập đoàn.

Cũng theo BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2017, HAG chịu lỗ 475 tỷ đồng, trong khi trước kiểm toán báo lãi 86 tỷ đồng. Nguyên nhân do phái trích lập dự phòng khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thủy Điện HAGL trị giá 510 tỷ đồng, do kế hoạch thanh lý trong năm 2018

Lỗ càng thêm lỗ

Ở chiều ngược lại, có 5 DNNY báo lãi trên báo cáo tự lập nhưng sau kiểm toán lại chuyển sang lỗ.

CTCP Tập đoàn Đại Châu (HNX: DCS) giải trình kết quả chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán là do trong kỳ Công ty đã trích lập thiếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và kết chuyển thiếu giá thành một số công trình. Sự thất thoát này làm đảo chiều lợi nhuận sau thuế từ lời 1.5 tỷ đồng sang lỗ 2.7 tỷ đồng.

CTCP Sông Đà 7 (HNX: SD7) cũng từ lãi 0.04 tỷ đồng chuyển sang lỗ 17.6 tỷ đồng. Nguyên nhân được Công ty giải trình do trích lập tổn thất Dự án Khu nhà vườn Đồng Quang và Khu đô thị Đồng Quang đã triển khai nhiều năm và không thể xác định thời điểm tiếp tục thi công, các khoản chi phí xây dựng cơ bản đã thực hiện nhiều khả năng không thể thu hồi nên SD7 trích lập dự phòng 17.6 tỷ đồng đối với khoản chi phí này.

Tiêu biểu nhất trong nhóm này có lẽ là CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (HOSE: AGF) khi lợi nhuận sau thuế từ lãi 4 tỷ đồng chuyển sang lỗ hơn 187 tỷ đồng sau kiểm toán, làm chênh lệch hơn 191 tỷ đồng. Theo giải trình của AGF, lợi nhuận gộp giảm hơn 109 tỷ đồng do do ghi giảm doanh thu bán cá được ghi nhận không đúng niên độ kế toán; phân loại lại doanh thu bán phế liệu, các khoản giảm giá hàng bán và các khoản nhận chiết khấu mua hàng đã hạch toán vào các khoản mục “Doanh thu khác” làm cho giảm lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền hơn 766 triệu đồng. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 398 triệu đồng do tính lại phần tiền lãi sẽ nhận được của các hợp đồng tiền gửi. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 81 tỷ đồng do trích bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi.

DNNY tăng lỗ trên 15% và từ lãi chuyển lỗ sau kiểm toán năm 2017 (Đvt: Tỷ đồng)

Có thể thấy có đến 16 DNNY tăng lỗ sau kiểm toán trên 15%. Trường hợp chênh lệch nhiều nhất là CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) khi công bố lỗ sau kiểm toán lên đến 705 tỷ đồng, tăng lỗ thêm 642 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Theo giải trình của HVG, lợi nhuận sau thuế TNDN cổ đông công ty mẹ sau kiểm toán giảm hơn 580 tỷ đồng so với trước kiểm toán chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm 63 tỷ đồng do các bút toán điều chỉnh khoản giảm doanh thu và giá vốn; tăng giá vốn do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên BCTC công ty mẹ với số tiền 11.6 tỷ đồng. Ngoài ra còn do doanh thu hoạt động tài chính tăng 8.6 tỷ đồng do Công ty cấn trừ doanh thu và chi phí tài chính trên báo cáo hợp nhất tự lập lớn hơn so với kiểm toán hơn 12 tỳ đồng, giảm do cấn trừ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện khi trình bày trên BCTC đã kiểm toán tại CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) gần 3.4 tỷ đồng.

Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp bị điều chỉnh tăng hơn 544 tỷ đồng chủ yếu do tăng do ảnh hưởng của điều chỉnh tăng dự phòng của Công ty mẹ với số tiền hơn 162 tỷ đồng, tại CTCP XNK Thủy sản An Giang (AGF) hơn 80 tỷ đồng, tại CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng hơn 302 tỷ đồng.

Nhìn chung, các sai lệch trong BCTC do doanh nghiệp tự lập và sau kiểm toán thường xuất hiện những sai sót trong việc ghi chép và trình bày các khoản mục trên BCTC. Phần nhiều là do chênh lệch từ quan điểm khác nhau giữa doanh nghiệp với các kiểm toán viên liên quan đến các ước tính kế toán như các khoản dự phòng, khấu hao và phân bổ… Sai sót hay gặp nhất là do sai sót, nhầm lẫn từ phía các công ty con, công ty liên doanh liên kết của doanh nghiệp làm cho BCTC của công ty mẹ cũng bị sai theo, khi thực hiện kiểm toán các công ty con, công ty liên doanh liên kết này thì mới phát hiện ra sai sót.

Hàn Đông

FILI


Doanh nghiệp

SMC lỗ hơn 39 tỷ đồng trong quý cuối năm

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   5 giờ trước

Quý cuối cùng của năm 2018, SMC đạt doanh thu thuần hợp nhất 4,232 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, việc giá vốn tăng đến gần 21% so với quý 4/2017 đã khiến lãi gộp của SMC giảm đến 45%, đạt gần 93 tỷ đồng vào quý 4/2018.

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 25,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 14,000
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 1,800
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 13,400
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 43,000
ACC CTCP Bê Tông Becamex 21,500
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 33,250
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 4,080
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 11,100
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 3,440
ANV CTCP Nam Việt 26,950
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 33,400
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 8,050
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 5,980
BBC CTCP Bibica 67,500
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 6,130
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 26,500
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 32,850
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 13,600
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 20,950
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 48,100
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 9,500
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 11,550
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 35,200
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 92,000
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 25,600
C47 CTCP Xây Dựng 47 15,800
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 12,200
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 3,200
CDC CTCP Chương Dương 15,000
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 23,700
CLC CTCP Cát Lợi 35,000
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 2,670
CLL CTCP Cảng Cát Lái 27,800
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 13,300
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 26,800
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 6,580
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 17,500
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 16,100
CNG CTCP CNG Việt Nam 26,000
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 52,000
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 14,950
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 149,400
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 19,450
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 25,000
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 69,800
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 7,680
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 9,300
DHA CTCP Hóa An 30,500
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 30,900
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 28,600
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 18,100
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 12,500
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 2,700
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 19,200
AME CTCP Alphanam E&C 15,700
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 35,700
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 21,700
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 5,000
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 3,200
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 36,800
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 700
B82 CTCP 482 1,000
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,700
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 6,600
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 10,500
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 23,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 4,000
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 800
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 9,100
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 17,000
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 15,500
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 42,500
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 5,000
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 12,100
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 12,100
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 6,900
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 22,600
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 38,500
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 27,700
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 13,000
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 23,000
CKV CTCP COKYVINA 20,900
CMC CTCP Đầu Tư CMC 5,800
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 1,100
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 5,400
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 34,000
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 16,400
CT6 CTCP Công Trình 6 4,100
CTA CTCP Vinavico 500
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 31,900
CTC CTCP Gia Lai CTC 4,400
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 22,000
CVN CTCP Vinam 16,800
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 9,500
D11 CTCP Địa Ốc 11 13,100
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 17,500
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 15,500
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 25,000
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 12,100
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 1,000
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 45,200
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 1,100
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 2,600
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 4,400
HDO CTCP Hưng Đạo Container 700
HPC CTCP Chứng Khoán Hải Phòng 3,900
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 27,000
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 500
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,100
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 1,200
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 7,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 19,200
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 4,500
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 25,900
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 20,100
ADP CTCP Sơn Á Đông 18,400
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 12,000
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 58,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 6,000
BVN CTCP Bông Việt Nam 18,000
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 5,300
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 600
CFC CTCP Cafico Việt Nam 21,600
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 9,200
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 8,700
CZC CTCP Than Miền Trung 6,900
DAP CTCP Đông Á 33,000
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 10,300
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 16,600
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 11,000
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 28,900
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 11,300
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 11,600
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 12,000
DPP CTCP Dược Đồng Nai 14,800
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 14,200
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 20,500
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 14,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 2,900
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 16,200
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 3,300
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 600
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 31,000
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 12,200
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 5,500
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 15,500
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 5,700
HDM CTCP Dệt May Huế 24,000
Xem thêm...
fpt capital mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.