Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.18
768.79   (-0.02%)
GTGD :   2,790.9 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.30
101.13   (+0.30%)
GTGD :   545.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.25
54.26   (-0.46%)
GTGD :   87.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.64
743.66   (-0.09%)
GTGD :   1,146.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.38
186.75   (-0.20%)
GTGD :   234.6 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
Năm 2018, PHR sẽ đầu tư nhà máy chế biến tại Campuchia
Đăng 20/03/2017 | 20:00 GMT+7  |   VietStock
Ngày 16/03, CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và một số vấn đề khác.

Cụ thể, tại đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với sản lượng khai thác 14,000 tấn mủ quy khô, sản lượng tiêu thụ 29,500 tấn. Theo đó, tổng doanh thu dự kiến đạt 1,328 tỷ đồng; lãi trước thuế 271 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2016.

Giải thích về việc đặt mục tiêu lợi nhuận giảm so với năm 2016, Đoàn chủ tọa cho biết, năm 2017 lợi nhuận từ thanh lý cao su và nhận tiền đền bù giảm so với năm 2016 nên kế hoạch lợi nhuận giảm. Năm 2017, giá bán định hướng của tập đoàn là 35 triệu và giá thành là 29 triệu đồng/tấn.

Về hoạt động đầu tư, PHR dự kiến chi 145 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, trong đó chi 29.4 tỷ đồng góp vốn vào công ty con.

Liên quan đến thông tin một số dự án, Ban lãnh đạo cho biết, việc đầu tư mở rộng KCN Tân Bình đang trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư và khi được chấp thuận sẽ đầu tư cuốn chiếu, giá cho thuê hiện tại KCN Tân Bình đan dao động từ 48-50 USD/m2.

Đối với dự án Đắclắk, Công ty trước mắt sẽ trồng rừng theo chủ trương của tỉnh và Chính phủ, đồng thời đang tìm các đối tác để liên kết đầu tư. Bên cạnh đó, KCN Nam Tân Uyên đã cho lợi nhuận hợp nhất vào PHR năm 2016 khoảng 41.5 tỷ đồng.

Về tình hình đầu tại Camphuchia, năm 2017 Công ty sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý, mở tạo mới khoảng 1,500 ha và bước sang năm 2018 sẽ đầu tư nhà máy chế biến.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô, sản xuất bao bì từ plastic, sản xuất phân bón vi sinh. Đồng thời, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thắng, miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Hồ Ngọc Nam và bầu ông Nguyễn Văn Tược vào vị trí thành viên HĐQT.

Tài liệu đính kèm:
20170320_20170320 - PHR - Bien Ban & Nghi Quyet Dai hoi dong Co dong Thuong nien 2017.pdf
Thị trường
VN-Index -0.18 768.79 (-0.02%)
HNX-Index +0.30 101.13 (+0.30%)
UPCOM-Index -0.25 54.26 (-0.46%)
VN30-Index -0.64 743.66 (-0.09%)
HNX30-Index -0.38 186.75 (-0.20%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40