Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.84
746.25   (+0.38%)
GTGD :   4,344.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
93.81   (+0.13%)
GTGD :   597.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
58.05   (+0.71%)
GTGD :   123.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.39
722.26   (+0.47%)
GTGD :   1,658.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.44
175.08   (+0.25%)
GTGD :   304.6 tỷ VNĐ
Công ty mẹ Nhựa Tiền Phong: EPS năm 2013 đạt 6.495 đồng/cổ phiếu
Đăng 26/01/2014 | 11:06 GMT+7  |  
Kết quả quý 4 NTP lãi ròng 73,2 tỷ đồng, giảm 24,8% so với quý 4/2012. Lũy kế cả năm 2013, NTP báo lãi 281,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,3% so với năm 2012

Công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong (NTP) công bố kết quả kinh doanh năm 2013 của riêng công ty mẹ. 

Riêng quý 4, kết quả kinh doanh công ty mẹ Nhựa Tiền Phong sụt giảm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Doanh thu thuần quý 4 đạt 606 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ, lãi gộp đạt 202 tỷ đồng, giảm 12%. Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu quý 4/2013 của NTP ở mức tương đối thấp, chưa đến 1%, với giá trị xuất khẩu 3,7 tỷ đồng, tăng gần 500 triệu đồng so với cùng kỳ 2012. 

9 tháng đầu năm 2013, lợi thế giá nguyên liệu giảm giúp cải thiện tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần. Tuy nhiên, đến quý 4, có vẻ lợi thế nói trên đã không còn, tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần của NTP tăng hơn 2 điểm % so với cùng kỳ. 

Kết quả quý 4 NTP lãi ròng 73,2 tỷ đồng, giảm 24,8% so với quý 4/2012. Lũy kế cả năm 2013, NTP báo lãi 281,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,3% so với năm 2012. Mặc dù giảm, EPS của NTP tiếp tục duy trì mức khá 6.495 đồng/cổ phiếu. 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của NTP tương đối dồi dào với 330 tỷ đồng. Sau khi chi hoạt động đầu tư và tài chính, số dư tiền và tương đương tiền cuối năm của NTP còn 28,4 tỷ đồng, giảm 70,8% so với số dư đầu năm. 

Trong năm 2013, NTP tiếp tục duy trì tình trạng không vay nợ dài hạn. Khoản mục nợ dài hạn 7,6 tỷ đồng của NTP là khoản phải trả dài hạn khác. 

Minh Thư

Theo Trí Thức Trẻ/NTP

Thị trường
VN-Index +2.84 746.25 (+0.38%)
HNX-Index +0.12 93.81 (+0.13%)
UPCOM-Index +0.41 58.05 (+0.71%)
VN30-Index +3.39 722.26 (+0.47%)
HNX30-Index +0.44 175.08 (+0.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40