Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.84
746.25   (+0.38%)
GTGD :   4,344.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
93.81   (+0.13%)
GTGD :   597.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
58.05   (+0.71%)
GTGD :   123.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.39
722.26   (+0.47%)
GTGD :   1,658.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.44
175.08   (+0.25%)
GTGD :   304.6 tỷ VNĐ
CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ: Ngày giao dịch đầu tiên
Đăng 26/11/2009 | 09:02 GMT+7  |  
Căn cứ công văn ngày 20/11/2009 của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ về việc đăng ký ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu TKC, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ vào giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội như sau:

-  Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ;

-  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

-  Mã chứng khoán: TKC;

-  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

-  Số lượng chứng khoán niêm yết: 6.050.000 cổ phiếu(Sáu triệu năm mươi nghìn cổ phiếu)

-  Giá trị chứng khoán niêm yết  (theo mệnh giá): 60.500.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ năm trăm triệu đồng)

-  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ ba, ngày 01/12/2009.

Thị trường
VN-Index +2.84 746.25 (+0.38%)
HNX-Index +0.12 93.81 (+0.13%)
UPCOM-Index +0.41 58.05 (+0.71%)
VN30-Index +3.39 722.26 (+0.47%)
HNX30-Index +0.44 175.08 (+0.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40