Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.50
743.41   (+0.20%)
GTGD :   3,958.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
93.69   (+0.23%)
GTGD :   569.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.25
57.64   (+0.43%)
GTGD :   191.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.47
718.87   (+0.34%)
GTGD :   1,521.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
174.64   (+0.10%)
GTGD :   280.4 tỷ VNĐ
DCS: Quý 4 lãi 0,69 tỷ đồng, cả năm 2011 đạt 10,9 tỷ đồng LNST
Đăng 03/02/2012 | 10:46 GMT+7  |  
VinaCorp- Đính chính kết quả kinh doanh của CTCP Tập đoàn Đại Châu ( Mã CK: DCS).

Do sơ suất trong quá trình đưa tin bài, chúng tôi đã có trích dẫn nguồn Vietstock về Kết quả kinh doanh của CTCP Tập đoàn Đại Châu. Sau khi đối chiếu với Báo cáo tài chính mà doanh nghiệp này công bố, thấy có sự sai lệch, chúng tôi đã gỡ bỏ bài viết này đồng thời xin đính chính lại như sau:

 

Công ty mẹ CTCP Tập đoàn Đại Châu (HNX: DCS) công bố báo cáo tài chính quý 4/2011. Theo đó, riêng quý 4 năm 2011, DCS đạt 85,47 tỷ đồng doanh thu thuần, bằng 55,5% so với cùng kỳ năm trước.

 

Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 691 triệu đồng, giảm mạnh so với con số 2,15 tỷ đồng của quý 4 năm 2010.

 

Lũy kế cả năm 2011, DCS mẹ đạt 413,73 tỷ đồng doanh thu thuần và 10,88 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

 

Lãi cơ bản trên một cổ phiếu EPS năm 2011 đạt 313 đồng.

Thị trường
VN-Index +1.50 743.41 (+0.20%)
HNX-Index +0.22 93.69 (+0.23%)
UPCOM-Index +0.25 57.64 (+0.43%)
VN30-Index +2.47 718.87 (+0.34%)
HNX30-Index +0.18 174.64 (+0.10%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40