Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
KSD: Làm đại diện bị đơn bắt buộc trong vụ kiến chống bán phá giá mắc áo thép
Đăng 22/02/2012 | 11:46 GMT+7  |  
KSD sẽ phải hoàn tất hồ sơ đối với vụ kiện Trợ cấp trước ngày 19/03/2012 và hồ sơ đối với vụ kiến Bán phá giá trước ngày 09/03/2012.

Tổng Công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD) thông tin thêm về việc Chống bán phá giá và trợ cấp mặt hàng mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 18/01/2012 Cục quản lý cạnh tranh nhận được thông báo Bộ Thương mại Hoa Kỳ chính thức khởi xướng điều tra bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 18 tháng 02 năm 2012, KSD nhận được phán quyết sơ bộ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc lựa chọn KSD làm đại diện là bị đơn bắt buộc trong vụ kiện chống bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam với các dòng sản phẩm HS 7326.20.0020 và 7323.99.9080.

Theo nội dung phán quyết, KSD sẽ phải hoàn tất hồ sơ đối với vụ kiện Trợ cấp trước ngày 19/03/2012 và hồ sơ đối với vụ kiến Bán phá giá trước ngày 09/03/2012. Dự kiến Việc áp thuế đối với việc Trợ cấp và Bán phá giá sẽ được Bộ Thương mại Mỹ đưa ra phán quyết sơ bộ lần lượt vào ngày 23/03/2012 và ngày 06/06/2012.

Thị trường
VN-Index +2.71 769.01 (+0.35%)
HNX-Index -0.33 98.27 (-0.34%)
UPCOM-Index -0.29 56.79 (-0.50%)
VN30-Index +0.30 758.24 (+0.04%)
HNX30-Index +0.73 179.36 (+0.41%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40