Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.53
769.04   (+0.20%)
GTGD :   3,036.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
98.35   (+0.34%)
GTGD :   474.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.21
56.96   (+0.36%)
GTGD :   85.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.03
757.10   (+0.27%)
GTGD :   1,201.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.29
180.04   (+0.72%)
GTGD :   218.1 tỷ VNĐ
PDR: Công ty mẹ lỗ 7,17 tỷ đồng quý III
Đăng 28/10/2011 | 08:39 GMT+7  |  
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, PDR đạt 1,47 tỷ đồng LNST, cùng kỳ lãi 166 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (PDR-mẹ) công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2011.

Qúy III/2011, doanh thu thuần của công ty mẹ PDR đạt hơn 1,02 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 124,04 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu tài chính chỉ vỏn vẹn 48 triệu đồng và doanh thu khác 1,49 tỷ đồng. Eo hẹp nguồn thu trong khi chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp –dù đã cố gắng tiết giảm mạnh-vẫn phải trả khiến LNST âm 7,17 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010 công ty lãi 6,58 tỷ đồng.

Theo giải trình của PDR, trong quý III/2011 công ty chỉ ghi nhận doanh thu từ các ngành kinh doanh phụ như tiền cho thuê nhà 131 Nguyễn Trãi thuộc sở hữu của công ty và thu phí giữ xe tại dự án The EverRich 1 trong khi cùng kỳ công ty có ghi nhận doanh thu từ ngành kinh doanh chính như bán các căn hộ và doanh thu môi giới, chuyển nhượng, cho thuê nhà 131 Nguyễn Trãi, phí gửi xe...

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, PDR đạt 1,47 tỷ đồng LNST, cùng kỳ lãi 166 tỷ đồng.

Thị trường
VN-Index +1.53 769.04 (+0.20%)
HNX-Index +0.33 98.35 (+0.34%)
UPCOM-Index +0.21 56.96 (+0.36%)
VN30-Index +2.03 757.10 (+0.27%)
HNX30-Index +1.29 180.04 (+0.72%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40