Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Sáu bước cơ bản phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Đăng 12/05/2009 | 09:09 GMT+7  |  
SanOTC- Trong hoạt động đầu tư cổ phiếu công tác phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp dự định đầu tư là hết sức quan trọng thậm chí có ý nghĩa quyết định đến thành công của hoạt động đầu tư. SanOTC xin gửi đến các nhà đầu tư 6 bước cơ bản để phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm một công cụ trợ giúp đắc lực trong hoạt động đầu tư.

Bước một: xác định mục đích của bản phân tích.

Các nhà đầu tư nên xác định rõ những vấn đề chủ chốt mà bản phân tích cần đưa ra bao gồm khả năng sinh lời của doanh nghiệp, khả năng thanh toán của doanh nghiệp, cơ cấu tài sản của doanh nghiêp và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Bước hai: Thu thập số liệu

Các nhà đầu tư phải thu thập các báo cáo tài chính của công ty cần nghiên cứu ít nhất là trong thời gian ba năm liên tiếp nhằm xác định được rõ xu hướng tăng trưởng của công ty. Ngoài ra các nhà đầu tư cần phải thu thập số liệu về lĩnh vực mà công ty đang hoạt động cũng như tình hình của nền kinh tế nói chung vì những điều này cũng ảnh hưởng đên hoạt động của công ty.

Bước ba: xử lý dữ liệu

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho bản báo cáo tài chính trong đó có thể tóm tắt lại bàn báo cáo sao cho vẫn đảm bảo những nét chính. Tính toán các chỉ số tài chính cơ bản. Trong bước xử lý số liệu cần loại bỏ những yếu tố nhiễu làm sai lệch thành tích hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như phần các cổ đông được hưởng như các khoản lợi nhuận bất thường từ thanh lý tài sản, các quỹ phúc lợi và khen thưởng, khả năng bị cổ phiếu bị pha loãng.

Bước bốn: Phân tích các số liệu

Sử dụng các số liệu đã qua xử lý nhằm trả lời các các câu hỏi đã nêu ra ở bước một. Từ các câu hỏi này đưa ra các kết luận và quyết định đầu tư.

Bước năm: Thường xuyên cập nhật bản phân tích.

Vì hoạt động của các doanh nghiệp và sự biến chuyển của nền kinh tế diễn ra liên tục do đó các nhà đầu tư cần liên tục cập nhật bản phân tích khi có sự thay đổi số liệu đầu vào. Các nhà đầu tư cần hiểu rõ mức độ linh hoạt của các phân tích và dựa vào đó đưa ra các số liệu đầu tư phù hợp.

 

Thị trường
VN-Index +2.71 769.01 (+0.35%)
HNX-Index -0.33 98.27 (-0.34%)
UPCOM-Index -0.29 56.79 (-0.50%)
VN30-Index +0.30 758.24 (+0.04%)
HNX30-Index +0.73 179.36 (+0.41%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40