[in trang]

Tân Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm việc với PVN

26-02-13
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là đơn vị đầu tiên Ban Kinh tế Trung ương làm việc, với nội dung chủ yếu xoay quanh báo cáo kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển đơn vị này đến 2015 và 2025.

Sau khi được tái lập, Ban Kinh tế trung ương được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ trước hết là chủ trì, tham gia nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách lớn về kinh tế - xã hội cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước, việc Ban Kinh tế lựa chọn làm việc đầu tiên với một tập đoàn lớn như PVN là một tín hiệu đáng chú ý.

PetroVietnam là tập đoàn đảm nhận lĩnh vực quan trọng của kinh tế Việt Nam. Theo báo cáo của PVN, năm 2012, tập đoàn này lần đầu tiên đạt kỷ lục về doanh thu - hơn 770.000 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm, tăng 14,4% so với năm 2011. Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước hơn 186.000 tỷ đồng, tăng 18,5% so với kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp tập đoàn đạt 113.000 tỷ đồng bằng 119,4% kế hoạch năm.

Trong năm 2012, hoạt động dịch vụ dầu khí mang lại doanh thu trên 234.000 tỷ đồng cho PetroVietnam, bằng 102% kế hoạch năm, tăng 13% so với 2011 và chiếm 30% tổng doanh thu toàn tập đoàn.

Năm 2013, PVN đặt mục tiêu doanh thu 653.300 tỷ đồng và nộp ngân sách 143.200 tỷ đồng.
 


Theo Hàn Phi - Vnexpress