Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Thực trạng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam
Đăng 27/01/2009 | 16:10 GMT+7  |  
Trong những năm qua đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một động lực quan trọng góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Năm 2008 mặc dù nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vẫn có bước tăng trương rất khả quan. Hết năm 2008 ghi nhận mức vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng kỉ lục với hơn 64 tỷ USD vốn đăng kí và 11 tỷ USD vốn đã giải ngân . Đây là thành tích ấn tượng của Việt Nam trong năm 2008, tuy nhiên thực trạng và triển vọng của nguồn vốn FDI vẫn là một vấn đề đáng bàn.

 

Nhìn chung đầu tư trc tiếp nước ngoài (FDI) ít ri ro hơn các ng vốn đu tư gián tiếp như vốn vay nước ngoài và đầu tư chng khoán do đặc thù của nó là tính linh động không cao. Trong năm 2008  Việt Nam đã nhận được làn sóng các cam kết FDI ở mức kỉ lục cao nhất trong nhiều năm gần đây. Điều này giúp cho Việt nam cân bằng khoản thâm hụt tài khoản vãng lai đã tăng đột biến trong năm nay, thúc đẩy tăng trưởng và tạo thêm nhiều việc làm mới. Tuy nhiên thực trạng nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam không chỉ toàn màu hồng.

 

Nếu khảo sát kĩ hơn con số  64 tỷ USD vốn FDI đăng ký cấp mới năm 2008, số vốn điều lệ của các dự án chỉ là  15,429 tỷ USD, bằng khoảng 25,6%. Như vậy phần vốn mà các nhà đầu tư nước ngoài dự định phải đi vay để tài trợ cho các dự án của mình chắc chắn sẽ là rất lớn. Điều này nẩy sinh một mối quan ngại là sẽ có những dự án mà nhà đầu tư chỉ đăng kí và xin giấy phép cũng như cấp đất sau đó sẽ vay vốn của các tổ chức tài chính Việt Nam để thực hiện dự án. Nếu nhà đầu tư sau đó lẩn tránh hoặc không đủ “lực” thực hiện dự án, thì  hậu quả để lại cho các ngân hàng là rất nặng nề.

 

Quan sát cơ cấu FDI trong năm 2008 chúng ta thấy nguồn vốn này tập trung rất lớn vào lĩnh vực bất động sn và đi vào nhng d án ln (vi quy mô trên 1 t USD). Citibank ước nh vốn  FDI  liên  quan đến các dự án bất đng  sn  hin  nay  chiếm  ñến  1/4  tng  vốn  giải  ngân.  Tuy nhiên thtrưng bất động sản là một thị trường nhậy cảm và hay biến động theo chu k, cho nên bất động sản hay đi vào các chu kì tăng nóng rồi giảm mạnh (cuối năm 2007 và năm 2008 điều này đã xảy ra). Cùng với sự đóng băng trên thị trường bất động sản được dự đoán trong năm 2009 chắc chắn nguồn vốn FDI đổ vào lĩnh vực này sẽ giảm ảnh hưởng đến tổng nguồn vốn FDI vào Việt Nam năm 2009. Thc tế rng làn sóng nguồn vốn FDI năm nay chủ yếu là do vic cấp phép cho mt s d án đại qui mô. Ghi nhận trong 7 tháng đầu năm 2008, có 8 d án

Thị trường
VN-Index +2.71 769.01 (+0.35%)
HNX-Index -0.33 98.27 (-0.34%)
UPCOM-Index -0.29 56.79 (-0.50%)
VN30-Index +0.30 758.24 (+0.04%)
HNX30-Index +0.73 179.36 (+0.41%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40