Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.50
743.41   (+0.20%)
GTGD :   3,958.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
93.69   (+0.23%)
GTGD :   569.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.25
57.64   (+0.43%)
GTGD :   191.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.47
718.87   (+0.34%)
GTGD :   1,521.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
174.64   (+0.10%)
GTGD :   280.4 tỷ VNĐ
Tỷ lệ thất nghiệp 2012 chỉ ở mức 1,99% do lao động thời vụ tăng?
Đăng 24/12/2012 | 15:52 GMT+7  |  
Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm nay theo thống kê của Tổng cục thống kê là 1,99%.

Theo số liệu Tổng cục thống kê vừa công bố hôm nay (24/12), năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 1,99%, giảm so với mức 2,27% năm 2011.

Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi tại khu vực thành thị là 3,25%, khu vực nông thôn là 1,42% (Năm 2011 các tỷ lệ tương ứng là: 2,22%; 3,60%; 1,60%).

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi năm 2012 là 2,8%, trong đó khu vực thành thị là 1,58%, khu vực nông thôn là 3,35% (Năm 2011 các tỷ lệ tương ứng là: 2,96%; 1,58%; 3,56%)

Tổng cục Thống kê cho hay, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm năm 2012 giảm nhẹ so với các tỷ lệ tương ứng của năm 2011 nhưng tỷ lệ lao động phi chính thức năm 2012 tăng so với một số năm trước, từ 34,6% năm 2010 tăng lên 35,8% năm 2011 và 36,6% năm 2012.

Điều này cho thấy mức sống của người dân còn thấp, hệ thống an sinh xã hội chưa phát triển mạnh nên người lao động không chịu cảnh thất nghiệp kéo dài mà chấp nhận làm những công việc không ổn định với mức thu nhập thấp và bấp bênh.

Trong cuộc họp báo tổng kết năm 2011 đang diễn ra chiều nay (24/12), giải thích cho việc tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam ở mức thấp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức cho biết, việc điều tra lao động thường diễn ra trong vòng 7 ngày, nếu trong khoảng thời gian đó người trong độ tuổi không làm việc gì, không có thu nhập, đang đi tìm việc... thì mới được tính là thất nghiệp.

Những trường hợp sinh viên tốt nghiệp nhưng phải làm việc phổ thông, bán hàng… được tính là sự chuyển dịch lao động giữa các ngành nghề. “Bản thân sinh viên ra trường, người mất việc làm cũng chưa chắc đã thất nghiệp ngay. Những người này có thể chuyển dịch sang khu vực phi chính thức, kinh doanh cá thể…”, đại diện Vụ thống kê Dân số - Lao động nói.

Theo Gafin
Thị trường
VN-Index +1.50 743.41 (+0.20%)
HNX-Index +0.22 93.69 (+0.23%)
UPCOM-Index +0.25 57.64 (+0.43%)
VN30-Index +2.47 718.87 (+0.34%)
HNX30-Index +0.18 174.64 (+0.10%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40