Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Việt Nam cấp phép đầu tư cho tập đoàn QL Resources (Malaysia)
Đăng 14/05/2008 | 15:02 GMT+7  |  
Công ty QL Feedingstuffs Sdn Bhd, công ty con của tập đoàn QL Resources Bhd (Kuala Lumpur – Malaysia) đã được các cơ quan quản lý Việt Nam cấp giấy phép đầu tư, theo đó cho phép thành lập công ty QL Vietnam AgroResources Liability Ltd Company (QLVA).

Hôm qua QL Resources đã tuyên bố công ty con QL Feedingstuffs đang thực hiện chiến lược phù hợp với đường hướng phát triển của cả tập đoàn. Đó là mở rộng lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi ra nước ngoài. Tập đoàn này cũng cho biết số vốn góp cổ phần của QLVA là 12,8 triệu RM (tương đương 4 triệu USD). Lĩnh vực hoạt động chính của công ty này là sản xuất con giống và trứng gà.

Tập đoàn QL Resources thông báo số vốn đầu tư vào QLVA sẽ được lấy từ quỹ nội bộ và cả các khoản vay bên ngoài. Các cơ quan quản lý của Việt Nam cũng đã chấp thuận kì hạn hoạt động của QLVA tại Việt Nam là 50 năm.

Thị trường
VN-Index +2.71 769.01 (+0.35%)
HNX-Index -0.33 98.27 (-0.34%)
UPCOM-Index -0.29 56.79 (-0.50%)
VN30-Index +0.30 758.24 (+0.04%)
HNX30-Index +0.73 179.36 (+0.41%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40