Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 1.00 +17.94 (+1.72%)
  • HNX-Index 124.31 +2.29 (+1.88%)
  • UPCOM-Index 58.50 +1.05 (+1.83%)
Tài chính ngân hàng
Ngân hàng như thế nào sẽ phải chuyển giao bắt buộc?
Đăng 11/10/2017 | 08:59 GMT+7  |   NDH
Chỉ chuyển giao khi có tổ chức tín dụng, nhà đầu tư tự nguyện nhận chuyển giao, không mang tính chất ép buộc.
Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng đã quy định rõ hơn điều kiện để chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng.
Chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội sẽ khai mạc vào 23/10 tới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa gửi đến các vị đại biểu báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật nói trên.

Hai điều kiện chuyển giao bắt buộc
Trước đó, tại phiên họp tháng 9/2017, phương án chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là vấn đề khiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn nhiều băn khoăn.
Yêu cầu được đặt ra tại phiên thảo luận là phải làm rõ điều kiện chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, chứ không thể chỉ nói chung chung có bao nhiêu phương án.
Trước nữa, khi thảo luận tại kỳ họp thứ ba của Quốc hội, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể, chặt chẽ cơ chế, điều kiện, đối tượng, tiêu chí chỉ định tổ chức nhận chuyển giao bắt buộc, đối tượng nhận chuyển giao bắt buộc chỉ là tổ chức tín dụng, nhà đầu tư hay cần quy định Nhà nước cũng đứng ra nhận chuyển giao bắt buộc trong một số trường hợp.
Tại báo cáo giải trình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã tiếp thu những ý kiến trên, chỉ đạo rà soát toàn bộ các quy định về chuyển giao bắt buộc cả về điều kiện, trình tự thủ tục, nội dung phương án chuyển giao bắt buộc, biện pháp hỗ trợ...
Theo đó, dự thảo luật quy định hai điều kiện để chuyển giao bắt buộc: giá trị thực của vốn điều lệ và quỹ dự trữ ở mức âm; có tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác đề nghị nhận chuyển giao bắt buộc.
Trường hợp không có tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác đề nghị nhận chuyển giao bắt buộc; không xây dựng được phương án chuyển giao bắt buộc hoặc Chính phủ không phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc thì Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết định chủ trương và thực hiện phương án phá sản như quy định tại luật này.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, sau quá trình đánh giá việc thực hiện chủ trương mua bắt buộc, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 36 ngày 15/4/2017 quy định Nhà nước sẽ không áp dụng biện pháp mua bắt buộc. Tiếp nối tinh thần đó, dự thảo luật không quy định về phương án mua bắt buộc tổ chức tín dụng mà bổ sung phương án chuyển giao bắt buộc đối với ngân hàng thương mại.
Ý kiến đề nghị làm rõ khi nào phải thực hiện chuyển giao bắt buộc, hệ lụy nếu không có quy định phương án chuyển giao bắt buộc cũng có hồi âm tại báo cáo giải trình.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự thảo luật đã quy định rõ điều kiện thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc. Cụ thể, phương án chuyển giao bắt buộc chỉ áp dụng đối với ngân hàng thương mại không thể phục hồi được; giá trị thực của vốn điều lệ, quỹ dự trữ của ngân hàng này đã âm (tài sản nợ nhiều hơn tài sản có) thì thực chất các ngân hàng này đã lâm vào tình trạng phá sản nhưng trên thực tế cũng không thể giải thể hoặc phá sản được do ảnh hưởng đến an toàn, hoạt động của hệ thống; tiềm ẩn rủi ro lớn, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Đồng thời chỉ chuyển giao khi có tổ chức tín dụng, nhà đầu tư tự nguyện nhận chuyển giao, không vi phạm về quyền tự do kinh doanh, không mang tính chất ép buộc.
Do đó, phương án chuyển giao bắt buộc là phương án cần thiết để xử lý ngân hàng thương mại yếu kém nhằm giữ ổn định an toàn hệ thống.
Nếu không có quy định phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý, không có cơ chế để xử lý ngân hàng thương mại yếu kém trong trường hợp ngân hàng thương mại đó không thể phục hồi được nhưng cũng không thể giải thể hoặc phá sản do ảnh hưởng đến an toàn, hoạt động của hệ thống - báo cáo giải trình nêu rõ.
Hợp Hiến và hợp pháp
Qua các phiên thảo luận, cũng có một số ý kiến đề nghị làm rõ việc “chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc” có phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 hay không.
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc hạn chế quyền cổ đông theo quy định về chấm dứt quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại bảo đảm tính hợp hiến.
Vì theo quy định tại khoản 3 điều 151a của dự thảo luật, ngân hàng thương mại được kiểm soát được yêu cầu tăng vốn điều lệ và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trong thời hạn cụ thể. Khi đó, ngân hàng thương mại phải thông báo và tổ chức họp đại hội cổ đông để xem xét, quyết định. Trường hợp không hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thì mới dẫn đến việc chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.
Bên cạnh đó, quy định này cũng bảo đảm tính hợp pháp vì: Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định thành viên góp vốn, cổ đông của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Tình trạng tài chính của ngân hàng đã quá yếu kém và các cổ đông của ngân hàng không thể có giải pháp phục hồi ngân hàng, giá trị thực của vốn điều lệ, quỹ dự trữ đã âm (tài sản nợ lớn hơn tài sản có). Nếu thực hiện phá sản thì các cổ đông cũng không được nhận bất cứ khoản tiền nào.
Mặt khác, dù được hỗ trợ nhưng thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại không thể quản lý điều hành hiệu quả để ngân hàng thương mại thoát ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt thì cần chấm dứt quyền và nghĩa vụ của họ để thay đổi triệt để về quản trị và điều hành nhằm xử lý dứt điểm, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và lợi ích chung của xã hội.
Như vậy, các quy định của dự thảo luật bảo đảm tất cả cổ đông đều biết rõ thực trạng yếu kém và đã có thời gian để thực hiện quyền bảo vệ tài sản của mình tại ngân hàng thương mại trước khi bị chấm dứt quyền, lợi ích. Biện pháp này cũng được áp dụng phổ biến tại hầu hết các quốc gia Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... báo cáo nêu rõ.
Ủy ban Thường vụ cũng nhấn mạnh, chuyển giao bắt buộc như là phương án cuối cùng, áp dụng khi thực trạng ngân hàng thương mại đã rất xấu, không thể thực hiện các phương án cơ cấu lại khác và thực chất đã qua nhiều khâu nhưng không tìm kiếm được tổ chức tín dụng, nhà đầu tư nào quan tâm hoặc có đủ năng lực phục hồi ngân hàng thương mại yếu kém. Sau khi không thể áp dụng cơ chế tự điều tiết theo quy luật thị trường, Ngân hàng Nhà nước phải can thiệp và có biện pháp hỗ trợ mạnh để thu hút sự quan tâm của tổ chức tín dụng, nhà đầu tư.
Việc thực hiện cũng chỉ được áp dụng trên cơ sở đề xuất tự nguyện của bên nhận chuyển giao. Trường hợp có hơn một nhà đầu tư đề nghị nhận chuyển giao, từng nhà đầu tư phải xây dựng phương án và Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét trên cơ sở đánh giá tính khả thi, hiệu quả của từng phương án trên cơ sở sàng lọc nhà đầu tư tốt nhất. Việc chuyển giao bắt buộc thực hiện trên cơ sở chuyển giao chủ sở hữu, không phải giao dịch mua, bán, do đó không có cơ chế xác định giá, không thể thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu.


Tài chính ngân hàng

Câu chuyện ngành ngân hàng 2018

Tài chính ngân hàng  |   NDH  |   4 giờ trước

(NDH) Sau thời gian dài “ngủ đông”, thị trường chứng khoán chứng kiến sự trở lại của cổ phiếu vua đầy ngoạn mục trong hơn năm qua. Năm tới đây, những câu chuyện gì sẽ diễn ra xung quanh ngành kinh tế được coi là "huyết mạch" này?


Ngân hàng, fintech, Alibaba và... 40 tên cướp

Tài chính ngân hàng  |   NDH  |   19 giờ trước

Thị trường thanh toán điện tử của Việt Nam trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi ngày càng nhiều fintech đình đám nhảy vào đòi chia phần. Thay đổi chiến lược kinh doanh trong bối cảnh Cách mạng 4.0 đã vào đến sân không chỉ là bài toán đau đầu của các nhà băng.

ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
BGM CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Bắc Giang 20,500
BHS Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 2,000
KSS CTCP Khoáng Sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận Tải & Giao Nhận Bia Sài Gòn 17,700
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi Măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 14,000
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
REM CTCP Tu bổ Di tích Trung ương - Vinaremon 300
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp Tác LĐ Với Nước Ngoài 3,900
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
AHLH Khách sạn Asean Hạ Long 10,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
ALPME CTCP Alphanam Cơ điện 22,200
AGRTT CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam 10,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTXC CTCP Vận tải Đa phương thức (VIETRANSTIMEX) 10,000
VTPO TCT Cổ Phần Bưu Chính Viettel 63,167
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGREXIM CTCP Nông sản Agrexim 15,200
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 10,950
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 34,000
ACC CTCP Bê Tông Becamex 20,850
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 8,110
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 7,400
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 8,650
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 5,880
ANV CTCP Nam Việt 16,300
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 71,000
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 10,200
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 7,790
BBC CTCP Bibica 85,900
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 5,960
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,600
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 40,000
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 35,400
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 15,350
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 32,000
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 90,900
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,700
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 11,800
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 40,000
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 75,000
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 35,800
C47 CTCP Xây Dựng 47 12,700
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 15,000
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 4,000
CDC CTCP Chương Dương 17,600
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 34,650
CLC CTCP Cát Lợi 32,000
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 4,280
CLL CTCP Cảng Cát Lái 27,500
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 17,650
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 28,000
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 10,400
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 23,000
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 4,220
CNG CTCP CNG Việt Nam 30,400
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 57,000
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 14,800
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 189,300
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 27,200
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 32,800
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 71,000
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 8,410
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 21,400
DHA CTCP Hóa An 30,700
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 41,500
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 43,700
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 17,000
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 11,900
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 8,900
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 24,000
AME CTCP Alphanam E&C 12,800
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 15,200
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 31,200
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 9,900
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 3,000
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 35,900
ASA CTCP Liên Doanh Sana WMT 3,000
B82 CTCP 482 2,500
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 10,000
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 6,800
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 4,500
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 31,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 3,300
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 1,400
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 9,100
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 18,000
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 14,400
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 10,100
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 5,400
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 19,200
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 18,500
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 10,000
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 28,500
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 29,800
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 22,400
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 10,900
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 23,500
CKV CTCP COKYVINA 16,000
CMC CTCP Đầu Tư CMC 5,300
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 1,600
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 3,800
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 37,200
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 26,000
CT6 CTCP Công Trình 6 6,000
CTA CTCP Vinavico 800
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 34,100
CTC CTCP Gia Lai CTC 3,100
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 27,400
CVN CTCP Vinam 7,300
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 9,900
D11 CTCP Địa Ốc 11 14,900
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 19,500
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 15,300
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 27,700
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 15,400
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 2,200
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 81,600
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 1,300
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 6,000
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 3,500
HDO CTCP Hưng Đạo Container 800
HPC CTCP Chứng Khoán Hải Phòng 3,900
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 7,800
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 500
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 2,400
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 900
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 7,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 24,900
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 5,900
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 24,700
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 28,000
ADP CTCP Sơn Á Đông 29,000
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 11,800
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 61,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 6,000
BVN CTCP Bông Việt Nam 12,500
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 8,500
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 800
CFC CTCP Cafico Việt Nam 8,000
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 9,000
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 7,000
CZC CTCP Than Miền Trung 7,000
DAP CTCP Đông Á 27,500
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 3,600
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 27,300
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 15,000
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 11,900
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 7,500
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 12,500
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 12,000
DPP CTCP Dược Đồng Nai 13,600
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 16,900
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 14,600
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 8,700
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 2,700
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 15,300
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 4,300
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 600
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 37,500
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 5,500
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 7,600
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 11,800
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 4,900
HDM CTCP Dệt May Huế 25,000
Xem thêm...
fptcapital.com.vn
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.