Logo Vinacorp

VN-Index :   -2.12
759.74   (-0.28%)
GTGD :   2,641.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.03
96.93   (-1.05%)
GTGD :   518.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.41
55.94   (-0.72%)
GTGD :   79.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.07
729.54   (+0.15%)
GTGD :   1,327.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.26
178.31   (-1.25%)
GTGD :   234.9 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
NVT: Chuyển nhượng ít nhất 245 tỷ đồng tài sản để thanh toán nợ trái phiếu
Đăng 19/06/2017 | 17:12 GMT+7  |   VietStock
Theo Nghị quyết của HĐQT, CTCP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT) sẽ thực hiện chuyển nhượng một số tài sản để chuẩn bị nguồn vốn thanh toán các khoản nợ trái phiếu phát ...

Cụ thể, NVT sẽ chuyển nhượng 99 tỷ đồng vốn góp (tương đương 90% vốn) tại Công ty TNHH Hai Dung cùng các khoản tiền cho vay, tiền lãi vay và các lợi ích khác của NVT tại doanh nghiệp này. Đồng thời, toàn bộ các khoản tiền cho vay, tiền lãi vay tại CTCP Du lịch Tân Phú cũng sẽ được chuyển nhượng.

Được biết, để đảm bảo đủ nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu, tổng giá trị chuyển nhượng của toàn bộ số tài sản trên không được thấp hơn 245 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170619_20170619 - NVT - CBTT NQ HDQT ve tai cau truc cac khoan no.pdf
Thị trường
VN-Index -2.12 759.74 (-0.28%)
HNX-Index -1.03 96.93 (-1.05%)
UPCOM-Index -0.41 55.94 (-0.72%)
VN30-Index +1.07 729.54 (+0.15%)
HNX30-Index -2.26 178.31 (-1.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40