Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.10
687.36   (+0.16%)
GTGD :   900.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.35
82.89   (-0.42%)
GTGD :   105.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.48
53.81   (+0.90%)
GTGD :   31.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.61
635.89   (+0.25%)
GTGD :   377.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.78
148.03   (-0.52%)
GTGD :   31.2 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
PSE điều chỉnh doanh thu kế hoạch giảm 12%
Đăng 12/01/2017 | 14:46 GMT+7  |   VietStock
HĐQT CTCP Phân bón & Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) thông qua việc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Cụ thể, tổng doanh thu giảm còn 2,161 tỷ đồng, giảm 11.5% so với kế hoạch ban đầu. Theo đó, tổng chi phí cũng được điều chỉnh giảm 11%, đạt 2,140 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, PSE ghi nhận 1,757 tỷ đồng doanh thu, giảm 12.3% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 72% kế hoạch ban đầu. Theo đó, lãi ròng cũng giảm 12%, đạt 13.4 tỷ đồng, nhưng so với con số 16.8 tỷ đồng lợi nhuận kế hoạch thì đã hoàn thành 80% kế hoạch./.

Tài liệu đính kèm:
PSE_2017.1.12_a545f6a_328_BN_2017_01_09_1527_1.PDF

 

Thị trường
VN-Index +1.10 687.36 (+0.16%)
HNX-Index -0.35 82.89 (-0.42%)
UPCOM-Index +0.48 53.81 (+0.90%)
VN30-Index +1.61 635.89 (+0.25%)
HNX30-Index -0.78 148.03 (-0.52%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40