Logo Vinacorp

VN-Index :   -6.55
761.86   (-0.85%)
GTGD :   3,221.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.69
97.96   (-0.70%)
GTGD :   491.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.06
56.35   (+0.11%)
GTGD :   107.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -8.17
728.47   (-1.11%)
GTGD :   1,293.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.29
180.56   (-1.25%)
GTGD :   197.8 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
Quý 1, doanh thu giảm 57%, AGF vẫn có lãi hơn 3 tỷ đồng
Đăng 21/04/2017 | 14:00 GMT+7  |   VietStock
Theo BCTC quý 1/2017, CTCP XNK Thủy sản An Giang (HOSE: AGF) đạt doanh thu hơn 495 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn dương hơn 3 tỷ ...

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP XNK Thủy sản An Giang (HOSE: AGF) đạt doanh thu hơn 495 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn dương hơn 3 tỷ đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu giảm hơn 57% nhưng giá vốn hàng bán lại giảm đến gần 60% so với quý 1/2016, chiếm hơn 442 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp tăng gần 9%, đạt mức hơn 50 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 68% so với quý 1/2016, đạt mức hơn 11 tỷ đồng. Lợi nhuận khác đạt gần 1.5 tỷ, so với con số âm hơn 500 triệu vào cùng kỳ năm trước.

Vì thế, tuy doanh thu giảm đến 57% so với quý 1/2016 nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn dương 3 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 âm hơn 8.6 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017, AGF đặt mục tiêu doanh thu 2,500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối quý 1/2017, giá trị hàng tồn kho của AGF đã tăng 30% so với cùng kỳ đạt mức hơn 784 tỷ đồng. Đồng thời, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 20% xuống còn hơn 996 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: AGF_Baocaotaichinh_Q2_2017.pdf

Thị trường
VN-Index -6.55 761.86 (-0.85%)
HNX-Index -0.69 97.96 (-0.70%)
UPCOM-Index +0.06 56.35 (+0.11%)
VN30-Index -8.17 728.47 (-1.11%)
HNX30-Index -2.29 180.56 (-1.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40