Logo Vinacorp

VN-Index :   -5.01
767.51   (-0.65%)
GTGD :   3,747.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.71
98.02   (-0.72%)
GTGD :   488.3 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.21
56.75   (-0.36%)
GTGD :   94.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -5.73
755.07   (-0.75%)
GTGD :   1,427.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -1.67
178.74   (-0.93%)
GTGD :   278.6 tỷ VNĐ
Tài chính ngân hàng
Sacombank bất ngờ lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ sang tháng 5
Đăng 21/04/2017 | 15:40 GMT+7  |   CafeF
Ngày tổ chức dự kiến là 26/5/2017.

HĐQT ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank – mã: STB) vừa công bố thông tin tạm hoãn thời gian (dự kiến ngày 28/4) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016 như đã công bố.

Ngày tổ chức dự kiến là 26/5/2017.

Trước đó, Sacombank công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2015 -2016 và việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới vào ngày 28/4 tại TP.HCM.

Trong số các nội dung thảo luận tại ĐH sắp tới, đáng chú ý thông tin Sacombank dự kiến số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 là 7 người. Trong đó, 1 thành viên HĐQT độc lập, tối thiểu 1/2 tổng số thành viên HĐQT phải là người không điều hành ngân hàng và thành viên HĐQT độc lập. Số lượng thành viên BKS dự kiến là 4 người.

Hiện HĐQT Sacombank cũng đang có 7 Thành viên, trong đó ông Kiều Hữu Dũng là Chủ tịch HĐQT. Ban kiểm soát ngân hàng có 3 Thành viên, trong đó ông Nguyễn Vạn Lý là Trưởng BKS.

Kim Tiền

Theo Trí thức trẻ

Thị trường
VN-Index -5.01 767.51 (-0.65%)
HNX-Index -0.71 98.02 (-0.72%)
UPCOM-Index -0.21 56.75 (-0.36%)
VN30-Index -5.73 755.07 (-0.75%)
HNX30-Index -1.67 178.74 (-0.93%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40