Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 855.05 +8.13 (+0.96%)
  • HNX-Index 116.87 +0.76 (+0.66%)
  • UPCOM-Index 56.86 +0.08 (+0.14%)
CTCP Điện chiếu sáng Đà Nẵng
Mã CK:      DALICO      11.65      +0.65 (+5.91%)      (cập nhật 21:51 03/07/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Điện
Website: Đang cập nhật
DALICO » Doanh nghiệp cùng ngành
Tên doanh nghiệp Sàn Giá Tăng giảm % EPS P/E
BDHC CTCP Thủy điện Bình Điền OTC 11.00 0.00 ■■ 0.00 601 18.30
BHHC CTCP Thủy điện Bắc Hà UPCOM 10.46 -0.05 -0.46 165 63.38
CAVICOHP CTCP Cavico Xây dựng Thủy điện OTC 7.80 0.00 ■■ 0.00 2,029 3.84
CPTP CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV UPCOM 10.00 -8.00 -44.44 504 19.84
CSHP CTCP Thủy Điện Cấm Sơn OTC 33.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DAKPSI CTCP Đầu tư và Phát triển Thủy điện Đăkpsi OTC 10.50 -14.50 -58.00 0 0
DBHP CTCP Thủy điện Định Bình UPCOM 35.00 0.00 ■■ 0.00 3,784 9.25
DKHP CTCP Đaksrông OTC 12.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
DLHC Thủy điện ĐaM'Lo OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DNHP Thủy điện Đắc Nông OTC 10.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
DNHP2 Thủy điện Đồng Nai 2 OTC 10.50 -0.50 -4.55 0 0
DRAYHLING2 Nhà máy Thủy Điện ĐrâyHlinh II OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DRSHP Nhà máy Thuỷ điện Dak - Rơ - Sa OTC 10.00 -3.55 -26.21 0 0
EAKRONGROU Nhà máy thủy điện Eakrongrou OTC 9.50 -2.50 -20.83 0 0
SGHP CTCP Khai thác Thủy điện Sông Giang OTC 10.50 -9.50 -47.50 0 0
HAPEC CTCP Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HBHC CTCP Thủy điện Hồ Bốn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HHHP Nhà máy Thủy điện Hố Hô OTC 14.90 0.00 -0.01 0 0
HNHC Nhà máy thuỷ điện Hủa Na OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
EVNGENCO3 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP OTC 25.80 0.00 ■■ 0.00 251 102.79
HPTEP CTCP Nhiệt Điện Hải Phòng UPCOM 20.00 5.50 37.93 1,249 16.01
HSHC CTCP Thủy Điện Hương Sơn UPCOM 9.00 0.00 ■■ 0.00 1,444 6.23
HUANA CTCP Thủy điện Hủa Na UPCOM 9.90 0.00 ■■ 0.00 0 0
KBHC Thủy điện Khe Bố OTC 11.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
KNHC Thủy điện Krông HNăng OTC 15.00 4.00 36.36 0 0
LARECO CTCP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Lào Cai OTC 12.00 -2.50 -17.24 0 0
LCHAURE CTCP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Lai Châu OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
LCHP CTCP Thủy điện Lào Cai OTC 200.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
MBHC CTCP Đầu tư và phát triển Thủy điện Miền Bắc 2 OTC 17.00 2.50 17.24 0 0
MLHP CTCP Thủy điện Măng Lin OTC 8.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
MNHC CTCP Thủy điện Miền Nam OTC 12.00 -0.33 -2.70 0 0
MTHC CTCP Thủy Điện Miền Trung OTC 12.00 0.25 2.13 0 0
MTPID CTCP Đầu tư & Phát triển Điện Miền Trung OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NBHP CTCP Nhiệt điện Ninh Bình OTC 17.00 -0.36 -2.07 0 0
NCHC Thủy điện Nậm Chiến OTC 17.00 0.04 0.24 0 0
NCHP1 Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 1 OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NCHP2 Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 2 OTC 15.00 2.00 15.38 0 0
NDHC Nhà máy Thủy điện Nậm Đông OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NEDI2 CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 OTC 20.00 -2.00 -9.09 0 0
NEDI3 CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 3 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NSHP Nhiệt Điện Nông Sơn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NTHP Thủy Điện Nậm Tóng OTC 19.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
POC2 CTCP Điện lực 2 OTC 24.50 -0.50 -2.00 0 0
PC3I CTCP Đầu tư Điện lực 3 HNX 15.00 0.00 ■■ 0.00 1,467 10.22
QPHG CTCP Thuỷ điện Quế Phong OTC 10.00 -1.50 -13.04 0 0
SBHP CTCP Thủy điện Sông Bạc OTC 16.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
SBHHC CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SEEC CTCP Kỹ thuật Điện Sông Đà OTC 22.00 -4.00 -15.38 0 0
SHJC CTCP Thủy Điện Sê San 4A HOSE 10.00 0.00 ■■ 0.00 2,850 3.51
SHEN CTCP Năng lượng Sông Hồng OTC 1.50 -12.50 -89.29 0 0
SLHC CTCP Thủy Điện Sơn La OTC 15.00 -0.03 -0.20 0 0
SONGBA CTCP Sông Ba OTC 14.00 -0.07 -0.48 102 137.25
SPHP2 CTCP Thủy điện Sử Pán 2 UPCOM 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SPMI CTCP thủy điện Srok Phu Mieng IDICO OTC 12.00 2.00 20.00 -342 0
STHP CTCP Thủy điện Suối Tân OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SVHC CTCP Thủy điện Sông Vàng UPCOM 10.00 0.00 ■■ 0.00 20 500.00
TBHC Thủy điện Tây Bắc OTC 10.50 -4.50 -30.00 0 0
TDDL3 CTCP Thủy điện - Điện lực 3 OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
TMHC CTCP Thủy điện Thác Mơ OTC 14.00 -14.00 -100.00 0 0
TRADINCORP CTCP Đầu tư và Kinh doanh Điện lực TP.Hồ Chí Minh OTC 8.00 -2.00 -20.00 0 0
TYHP CTCP Thủy điện Tiên Yên OTC 11.67 -11.67 -100.00 0 0
VATPC CTCP Nhiệt điện Vũng Áng 2 OTC 8.54 0.13 1.49 0 0
VCHC CTCP Thủy điện Văn Chấn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VLPC CTCP Điện Việt - Lào OTC 23.50 -23.50 -100.00 0 0
VNECO12 CTCP Xây dựng Điện VNECO12 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 1,323 0.00
VNECO2 CTCP Xây dựng Điện VNECO 2 OTC 16.10 -0.20 -1.23 0 0
VNECO3 CTCP Xây dựng Điện VNECO3 OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VNECO5 CTCP Xây dựng Điện VNECO 5 OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 -9,906 0
VNECO6 CTCP Xây dựng Điện VNECO 6 OTC 13.00 0.00 ■■ 0.00 -2,798 0
VNECO7 CTCP Xây dựng Điện VNECO 7 OTC 12.25 0.00 ■■ 0.00 84 145.83
VNPD CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam HOSE 13.00 0.00 ■■ 0.00 1,582 8.22
VSIC CTCP Đầu tư Vĩnh Sơn OTC 19.00 -4.50 -19.15 0 0
VTHJsc CTCP Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc OTC 10.00 -3.00 -23.08 0 0
RHC CTCP Thủy Điện Ry Ninh II OTC 19.80 0.20 1.02 2,741 7.22
SJD CTCP Thủy điện Cần Đơn HOSE 17.20 0.00 ■■ 0.00 3,189 5.39
VSH CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh HOSE 16.75 -0.10 -0.60 1,413 11.85
HJS CTCP Thủy Điện Nậm Mu HNX 29.50 0.00 ■■ 0.00 1,410 20.92
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi OTC 27.40 -0.40 -1.44 3,249 8.43
TBC CTCP Thuỷ Điện Thác Bà HOSE 25.50 -0.40 -1.57 1,933 13.19
KHP CTCP Điện Lực Khánh Hòa HOSE 8.94 -0.20 -2.24 97 92.16
PPC CTCP Nhiệt Điện Phả Lại HOSE 23.25 0.10 0.43 5,108 4.55
UIC CTCP ĐT PT Nhà & Đô Thị Idico HOSE 38.30 -0.10 -0.26 7,895 4.85
SBM CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh UPCOM 26.00 -26.00 -100.00 2,532 10.27
SEB CTCP ĐT & PT Điện Miền Trung HNX 31.00 -31.00 -100.00 8,153 3.80
TMP CTCP Thủy Điện Thác Mơ HOSE 36.90 1.40 3.79 4,286 8.61
NBP CTCP Nhiệt Điện Ninh Bình HNX 13.20 0.00 ■■ 0.00 36 366.67
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên OTC 11.50 0.00 ■■ 0.00 1,345 8.55
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa HOSE 14.95 0.30 2.01 110 135.91
VTFEED CTCP Thủy Sản Việt Thắng OTC 33.00 0.00 ■■ 0.00 2,725 12.11
SDE CTCP Kỹ Thuật Điện Sông Đà HNX 1.30 -1.30 -100.00 491 2.65
SBA CTCP Sông Ba HOSE 14.25 0.10 0.70 2,385 5.97
DHDP CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi UPCOM 8.48 0.00 ■■ 0.00 1,164 7.28
CHP CTCP Thủy Điện Miền Trung HOSE 19.00 0.00 ■■ 0.00 3,953 4.81
GLEC CTCP Điện Gia Lai UPCOM 9.70 -0.09 -0.94 1,707 5.68
ND2 CTCP ĐT & PT Điện Miền Bắc 2 UPCOM 26.60 0.30 1.13 2,408 11.05
VE2 CTCP Xây Dựng Điện Vneco 2 HNX 6.50 -6.50 -100.00 854 7.61
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh UPCOM 35.60 -35.60 -100.00 2,422 14.70
SHP CTCP Thủy Điện Miền Nam HOSE 23.00 -0.40 -1.74 1,852 12.42
KTT CTCP Đầu Tư Thiết Bị & Xây Lắp Điện Thiên Trường HNX 8.20 -8.20 -100.00 328 25.00
DNAG CTCP Điện nước An Giang UPCOM 12.60 0.00 ■■ 0.00 2,108 5.98
GELEX Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam UPCOM 10.00 0.00 ■■ 0.00 2,372 4.22
DHPC CTCP Thủy điện Điện Lực Đà Nẵng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 1,208 0.00
TRAFUCO CTCP Cơ Điện Trần Phú OTC 36.00 0.63 1.77 1,614 22.30
DRL CTCP Thủy Điện - Điện Lực 3 HOSE 51.10 0.10 0.20 6,826 7.49
HPIC Công ty CP Công nghiệp Hapulico OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
CHS CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh UPCOM 9.40 0.40 4.26 1,542 6.10
DTK Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP UPCOM 7.80 -7.80 -100.00 663 11.76
EAD CTCP Thủy Điện Điện Lực Đắk Lắk UPCOM 19.50 -15.80 -81.03 1,630 11.96
HPD CTCP Thủy Điện ĐăK Đoa UPCOM 15.00 -15.00 -100.00 880 17.05
QPH CTCP Thủy điện Quế Phong UPCOM 21.00 -21.00 -100.00 6,913 3.04
QTP CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh UPCOM 11.30 1.00 8.85 522 21.65
SCH CTCP Thủy điện Sông Chảy 5 UPCOM 12.70 -12.70 -100.00 1,049 12.11
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2020 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp