Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 1.00 +26.82 (+2.49%)
  • HNX-Index 126.24 +1.55 (+1.24%)
  • UPCOM-Index 59.56 +0.26 (+0.43%)
CTCP Thủy điện Định Bình
Dinh Binh Hydro Power Joint Stock Company
Mã CK:      TDB      29.80      -29.80 (-100.00%)      (cập nhật 08:45 22/02/2018)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Điện
Website: http://www.dhp.vn
TDB » Doanh nghiệp cùng ngành
Tên doanh nghiệp Sàn Giá Tăng giảm % EPS P/E
ALHC Nhà Máy Thuỷ Điện A Lưới OTC 19.50 -6.50 -25.00 0 0
AVHPC CTCP Thủy điện A Vương OTC 15.00 -10.00 -40.00 865 17.34
BBHC Nhà máy thuỷ điện Bắc Bình OTC 15.00 2.00 15.38 0 0
BCHP Nhà máy Thủy điện Bản Cốc OTC 10.00 -1.00 -9.09 0 0
BDHC CTCP Thủy điện Bình Điền OTC 13.00 0.00 ■■ 0.00 601 21.63
BHHC CTCP Thủy điện Bắc Hà UPCOM 10.46 -0.05 -0.46 165 63.38
BLHC CTCP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long - Gia Lai OTC 14.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
BRTPC CTCP Nhiệt điện Bà Rịa OTC 24.55 -0.45 -1.80 970 25.31
CAVICOHP CTCP Cavico Xây dựng Thủy điện OTC 7.80 0.00 ■■ 0.00 2,029 3.84
CDHC1 CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex OTC 5.50 -9.50 -63.33 0 0
CPTP CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV UPCOM 10.00 -8.00 -44.44 504 19.84
CSHP CTCP Thủy Điện Cấm Sơn OTC 33.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DAKPSI CTCP Đầu tư và Phát triển Thủy điện Đăkpsi OTC 10.50 -14.50 -58.00 0 0
DALICO CTCP Điện chiếu sáng Đà Nẵng OTC 11.65 0.65 5.91 0 0
DBHP CTCP Thủy điện Định Bình UPCOM 35.00 0.00 ■■ 0.00 3,784 9.25
DKHP CTCP Đaksrông OTC 12.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
DLHC Thủy điện ĐaM'Lo OTC 10.00 -0.50 -4.76 0 0
DNHP Thủy điện Đắc Nông OTC 10.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
DNHP2 Thủy điện Đồng Nai 2 OTC 10.50 -0.50 -4.55 0 0
DRAYHLING2 Nhà máy Thủy Điện ĐrâyHlinh II OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DRSHP Nhà máy Thuỷ điện Dak - Rơ - Sa OTC 10.00 -3.55 -26.21 0 0
EAKRONGROU Nhà máy thủy điện Eakrongrou OTC 9.50 -2.50 -20.83 0 0
SGHP CTCP Khai thác Thủy điện Sông Giang OTC 10.50 -9.50 -47.50 0 0
HAPEC CTCP Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HBHC Thủy điện Hồ Bốn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HHHP Nhà máy Thủy điện Hố Hô OTC 14.90 0.00 -0.01 0 0
HNHC Nhà máy thuỷ điện Hủa Na OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
EVNGENCO3 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP OTC 25.80 0.00 ■■ 0.00 251 102.79
HPTEP CTCP Nhiệt Điện Hải Phòng UPCOM 20.00 5.50 37.93 1,249 16.01
HSHC CTCP Thủy Điện Hương Sơn UPCOM 9.00 0.00 ■■ 0.00 1,444 6.23
HUANA CTCP Thủy điện Hủa Na UPCOM 9.90 0.00 ■■ 0.00 0 0
KBHC Thủy điện Khe Bố OTC 11.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
KNHC Thủy điện Krông HNăng OTC 15.00 4.00 36.36 0 0
LARECO CTCP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Lào Cai OTC 12.00 -2.50 -17.24 0 0
LCHAURE CTCP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Lai Châu OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
LCHP CTCP Thủy điện Lào Cai OTC 200.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
MBHC CTCP Đầu tư và phát triển Thủy điện Miền Bắc 2 OTC 17.00 2.50 17.24 0 0
MLHP CTCP Thủy điện Măng Lin OTC 8.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
MNHC CTCP Thủy điện Miền Nam OTC 12.00 -0.33 -2.70 0 0
MTHC CTCP Thủy Điện Miền Trung OTC 12.00 0.25 2.13 0 0
MTPID CTCP Đầu tư & Phát triển Điện Miền Trung OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NBHP CTCP Nhiệt điện Ninh Bình OTC 17.00 -0.36 -2.07 0 0
NCHC Thủy điện Nậm Chiến OTC 17.00 0.04 0.24 0 0
NCHP1 Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 1 OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NCHP2 Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 2 OTC 15.00 2.00 15.38 0 0
NDHC Nhà máy Thủy điện Nậm Đông OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NEDI2 CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 OTC 20.00 -2.00 -9.09 0 0
NEDI3 CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 3 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NSHP Nhiệt Điện Nông Sơn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NTHP Thủy Điện Nậm Tóng OTC 19.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
POC2 CTCP Điện lực 2 OTC 24.50 -0.50 -2.00 0 0
PC3I CTCP Đầu tư Điện lực 3 HNX 15.00 0.00 ■■ 0.00 1,467 10.22
QPHG CTCP Thuỷ điện Quế Phong OTC 10.00 -1.50 -13.04 0 0
SBHP CTCP Thủy điện Sông Bạc OTC 16.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
SBHHC CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SEEC CTCP Kỹ thuật Điện Sông Đà OTC 22.00 -4.00 -15.38 0 0
SHJC CTCP Thủy Điện Sê San 4A HOSE 10.00 0.00 ■■ 0.00 2,850 3.51
SHEN CTCP Năng lượng Sông Hồng OTC 1.50 -12.50 -89.29 0 0
SLHC Nhà Máy Thủy điện Sơn La OTC 15.00 -0.03 -0.20 0 0
SONGBA CTCP Sng Ba OTC 14.00 -0.07 -0.48 102 137.25
SPHP2 CTCP Thủy điện Sử Pán 2 UPCOM 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SPMI CTCP thủy điện Srok Phu Mieng IDICO OTC 12.00 2.00 20.00 -342 0
STHP CTCP Thủy điện Suối Tân OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SVHC CTCP Thủy điện Sông Vàng UPCOM 10.00 0.00 ■■ 0.00 20 500.00
TBHC Thủy điện Tây Bắc OTC 10.50 -4.50 -30.00 0 0
TDDL3 CTCP Thủy điện - Điện lực 3 OTC 15.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
TMHC CTCP Thủy điện Thác Mơ OTC 14.00 -14.00 -100.00 0 0
TRADINCORP CTCP Đầu tư và Kinh doanh Điện lực TP.Hồ Chí Minh OTC 8.00 -2.00 -20.00 0 0
TYHP CTCP Thủy điện Tiên Yên OTC 11.67 -11.67 -100.00 0 0
VATPC CTCP Nhiệt điện Vũng Áng 2 OTC 8.54 0.13 1.49 0 0
VCHC CTCP Thủy điện Văn Chấn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VLPC CTCP Điện Việt - Lào OTC 23.50 -23.50 -100.00 0 0
VNECO12 CTCP Xây dựng Điện 12 OTC 30.00 -30.00 -100.00 0 0
VNECO2 CTCP Xây dựng Điện VNECO 2 OTC 16.10 -0.20 -1.23 0 0
VNECO3 CTCP Xây dựng Điện VNECO3 OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VNECO5 CTCP Xây dựng Điện Vneco5 OTC 12.00 -3.00 -20.00 1,415 8.48
VNECO6 CTCP Xây dựng Điện 6 OTC 13.00 0.00 ■■ 0.00 -408 0
VNECO7 CTCP Xây dựng Điện VNECO 7 OTC 12.25 0.04 0.29 0 0
VNPD CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam - EVNDEVELOPMENT OTC 13.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VSIC CTCP Đầu tư Vĩnh Sơn OTC 19.00 -4.50 -19.15 0 0
VTHJsc CTCP Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc OTC 10.00 -3.00 -23.08 0 0
RHC CTCP Thủy Điện Ry Ninh II OTC 19.80 0.20 1.02 2,741 7.22
SJD CTCP Thủy điện Cần Đơn HOSE 23.60 0.10 0.42 3,189 7.40
VSH CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh HOSE 17.35 0.20 1.15 1,413 12.28
HJS CTCP Thủy Điện Nậm Mu HNX 23.50 0.00 ■■ 0.00 1,410 16.67
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi OTC 27.40 -0.40 -1.44 3,249 8.43
TBC CTCP Thuỷ Điện Thác Bà HOSE 24.00 -0.15 -0.63 1,933 12.42
KHP CTCP Điện Lực Khánh Hòa HOSE 10.00 0.20 2.00 97 103.09
PPC CTCP Nhiệt Điện Phả Lại HOSE 20.30 0.50 2.46 5,108 3.97
UIC CTCP ĐT PT Nhà & Đô Thị Idico HOSE 30.00 -0.50 -1.67 7,895 3.80
SBM CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh UPCOM 28.70 -28.70 -100.00 2,532 11.33
SEB CTCP ĐT & PT Điện Miền Trung HNX 50.10 -1.90 -3.79 8,153 6.14
TMP CTCP Thủy Điện Thác Mơ HOSE 37.25 -1.05 -2.82 4,286 8.69
NBP CTCP Nhiệt Điện Ninh Bình HNX 15.90 0.90 5.66 36 441.67
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên OTC 11.50 0.00 ■■ 0.00 1,345 8.55
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa HOSE 11.90 0.40 3.36 110 108.18
VTFEED CTCP Thủy Sản Việt Thắng OTC 33.00 0.00 ■■ 0.00 2,725 12.11
SDE CTCP Kỹ Thuật Điện Sông Đà HNX 3.60 -3.60 -100.00 491 7.33
SBA CTCP Sông Ba HOSE 16.20 -0.05 -0.31 2,385 6.79
DHDP CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi UPCOM 8.48 0.00 ■■ 0.00 1,164 7.28
CHP CTCP Thủy Điện Miền Trung HOSE 26.00 -0.30 -1.15 3,953 6.58
GLEC CTCP Điện Gia Lai UPCOM 9.70 -0.09 -0.94 1,707 5.68
ND2 CTCP ĐT & PT Điện Miền Bắc 2 UPCOM 23.00 -23.00 -100.00 2,408 9.55
VE2 CTCP Xây Dựng Điện Vneco 2 HNX 11.40 0.00 ■■ 0.00 854 13.35
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh UPCOM 14.60 -14.60 -100.00 2,422 6.03
SHP CTCP Thủy Điện Miền Nam HOSE 22.50 -1.15 -5.11 1,852 12.15
KTT CTCP Đầu Tư Thiết Bị & Xây Lắp Điện Thiên Trường HNX 5.90 -5.90 -100.00 328 17.99
DNAG CTCP Điện nước An Giang UPCOM 12.60 0.00 ■■ 0.00 2,108 5.98
GELEX Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam UPCOM 10.00 0.00 ■■ 0.00 2,372 4.22
DHPC CTCP Thủy điện Điện lực Đà Nẵng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 537 0.00
TRAFUCO CTCP Cơ Điện Trần Phú OTC 36.00 0.63 1.77 1,614 22.30
DRL CTCP Thủy Điện - Điện Lực 3 HOSE 53.00 0.80 1.51 6,826 7.76
HPIC Công ty CP Công nghiệp Hapulico OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
CHS CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh UPCOM 11.90 1.30 10.92 1,542 7.72
DTK Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP UPCOM 14.00 -14.00 -100.00 663 21.12
EAD CTCP Thủy Điện Điện Lực Đắk Lắk UPCOM 18.00 -16.50 -91.67 1,630 11.04
HPD CTCP Thủy Điện ĐăK Đoa UPCOM 14.20 -14.20 -100.00 880 16.14
QPH CTCP Thủy điện Quế Phong UPCOM 17.00 -17.00 -100.00 6,913 2.46
QTP CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh UPCOM 8.60 0.00 ■■ 0.00 522 16.48
SCH CTCP Thủy điện Sông Chảy 5 UPCOM 12.70 -12.70 -100.00 1,049 12.11
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.