Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 1.00 +11.82 (+1.13%)
  • HNX-Index 122.39 +0.50 (+0.41%)
  • UPCOM-Index 58.33 +0.04 (+0.07%)
Công ty Cổ phần Otran Logistics
Mã CK:      OTG      45      ■■ 0 (0%)      (cập nhật 22:04 14/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: http://otranlogistics.com
OTG » Doanh nghiệp cùng ngành
Tên doanh nghiệp Sàn Giá Tăng giảm % EPS P/E
ALTC Công ty Cổ phần Âu Lạc - ASC OTC 12.00 -3.00 -20.00 0 0
CAG CTCP Cảng An Giang HNX 15.00 1.00 6.67 454 33.04
CASHIN Công ty cổ phần Công nghiệp Tàu thủy & Vận tải Cần Thơ OTC 10.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
CCHP CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng UPCOM 8.50 0.00 ■■ 0.00 1,244 6.83
CGT Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long OTC 13.00 -1.50 -10.34 0 0
HPPO CTCP Cảng Hải Phòng HNX 15.00 0.00 ■■ 0.00 1,262 11.89
CLPC CTCP Cảng Cát Lái OTC 26.00 1.00 4.00 3,013 8.63
CLPI CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân UPCOM 13.00 2.00 18.18 0 0
THR CTCP Đường sắt Thuận Hải UPCOM 10.60 0.00 ■■ 0.00 1,415 7.49
DANASHIP CTCP Vận tải Biển và Thương Mại Đà Nẵng OTC 10.50 4.50 75.00 0 0
DHPL CTCP Vận tải Container Đông Đô - Cảng Hải Phòng OTC 8.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
DNPJsc CTCP Cảng Đồng Nai OTC 28.71 0.00 0.00 6,009 4.78
DONASTA CTCP Bến xe và Dịch vụ Vận Tải Đồng Nai OTC 10.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
DOPETCO CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp UPCOM 12.50 0.00 ■■ 0.00 2,016 6.20
DVPID CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ OTC 51.00 -0.67 -1.29 2,041 24.99
FALCO CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam OTC 11.50 -13.50 -54.00 0 0
HAMATCO CTCP Thương mại và Vận tải biển Hà Nội OTC 13.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HAPOTRA CTCP TM DV Tổng Hợp Cảng Hải Phòng UPCOM 10.30 0.00 ■■ 0.00 1,852 5.56
HK14 CTCP Vận tải Hành khách số 14 OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HPST CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
ICDDN CTCP Cảng Container Đồng Nai OTC 16.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
ISLC CTCP Vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế OTC 7.00 -10.50 -60.00 664 10.54
KRWT CTCP Vận tải Thủy bộ Kiên Giang OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
LIVITRANS CTCP Vận tải và Thương mại Liên Việt OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NACST CTCP Vận tải Biển và Thương mại Nghệ An OTC 10.00 -10.00 -100.00 0 0
NASCO CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài UPCOM 35.60 0.20 0.56 3,598 9.89
NASHICO Công ty Vận tải Biển Nam Triệu OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NCTS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài HOSE 77.00 0.20 0.26 9,564 8.05
NOSCO CTCP Vận tải Biển Bắc OTC 17.00 1.70 11.11 0 0
NPST CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
PDCS CTCP Vận tải Sản phẩm Dầu mỏ Phương Đông OTC 16.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
PETAJICODN CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
PTSN CTCP Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh OTC 9.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
PLCo CTCP Kho vận Petec OTC 6.00 -0.30 -4.76 0 0
PMMC CTCP Hàng hải Phú Mỹ OTC 20.00 2.50 14.29 1,339 14.94
POTRACO CTCP Vận tải và Dịch vụ Điện Lực OTC 25.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
RATRACO CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt OTC 45.00 25.00 125.00 0 0
SABETRAN CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn OTC 21.00 0.00 ■■ 0.00 4,178 5.03
SAIGONSHIP CTCP Vận tải Biển Sài Gòn OTC 15.00 -3.00 -16.67 959 15.64
SESCO CTCP Vận tải Biển Hải Âu OTC 14.64 -0.01 -0.10 407 35.96
SOTRACO CTCP Thương mại và Vận tải Sông Đà OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SZTC CTCP Vận tải SONADEZI OTC 20.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
TGAT CTCP Vận tải Ô tô Tiền Giang OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
TRACO1 CTCP Vận tải số 1 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
TRANACO CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn OTC 10.00 -10.00 -100.00 9,081 1.10
TTTRANS CTCP Đầu Tư và Phát Triển Vận Tải Biển Trãi Thiên OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VALC CTCP Cho thu my bay OTC 13.00 -1.00 -7.14 0 0
VCPC CTCP Cảng Vật Cách OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VIETRANSDN CTCP Giao Nhận Kho vận Ngoại thương Đà Nẵng OTC 11.00 -1.00 -8.33 0 0
VINATRANS CTCP Giao nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam OTC 15.00 1.50 11.11 786 19.08
VIETRANSHP CTCP Giao nhận kho vận Ngoại thương tại Hải Phòng OTC 30.00 -30.00 -100.00 0 0
VTXC CTCP Vận tải Đa phương thức (VIETRANSTIMEX) OTC 10.00 -2.25 -18.37 0 0
VIJASUN CTCP Dương Việt Nhật OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VINAFREIGH CTCP V?n t?i Ngo?i thuong OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 2,680 0.00
VINALINK CTCP Giao nhận Vận tải và Thương mại OTC 26.00 4.00 15.38 0 0
VINALOGIS CTCP Vinalines Logistics Việt Nam OTC 11.50 1.00 9.52 0 0
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại OTC 20.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VINATRANS1 CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VITRANSCHA CTCP V?n T?i v? Thu? T?u Bi?n Vi?t Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VMDCO CTCP Phát Triển Hàng Hải HNX 7.90 -0.70 -8.14 1,110 7.12
VMICO CTCP Đầu tư Việt Mỹ OTC 14.50 -14.50 -100.00 0 0
VOSA CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam HNX 11.00 0.00 ■■ 0.00 3,206 3.43
VOSCO CTCP Vận tải Biển Việt Nam OTC 20.00 0.67 3.45 376 53.19
VTNM CTCP Vận tải và Thương mại OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 20,000 0.00
VWTC CTCP Vận tải Thủy - TKV OTC 11.60 0.05 0.43 0 0
WATRACO1 CTCP Vận tải Thủy 1 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
WSC CTCP Bến Xe Miền Tây HNX 24.54 -0.01 -0.03 23,875 1.03
DXP CTCP Cảng Đoạn Xá HNX 12.60 -0.20 -1.59 969 13.00
GMD CTCP Gemadept HOSE 44.30 0.40 0.90 1,430 30.98
HTV CTCP Vận Tải Hà Tiên HOSE 15.05 -0.15 -1.00 1,311 11.48
MHC CTCP MHC HOSE 7.36 -0.03 -0.41 121 60.83
PJT CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex HOSE 14.60 -0.10 -0.68 2,332 6.26
SFI CTCP Đại Lý Vận Tải SAFI HOSE 30.00 0.50 1.67 3,491 8.59
SHC CTCP Hàng hải Sài Gòn UPCOM 5.60 0.00 ■■ 0.00 1,005 5.57
TMS CTCP Transimex HOSE 47.70 1.20 2.52 6,013 7.93
TOT CTCP Vận tải Transimex UPCOM 9.90 1.10 11.11 0 0
VFC CTCP Vinafco UPCOM 8.80 -8.80 -100.00 169 52.07
VGP CTCP Cảng Rau Quả HNX 26.70 -26.70 -100.00 2,452 10.89
VIP CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco HOSE 7.90 -0.03 -0.38 720 10.97
ILC CTCP Hợp Tác LĐ Với Nước Ngoài OTC 3.90 0.00 ■■ 0.00 -2,550 0
PJC CTCP TM & Vận Tải Petrolimex Hà Nội HNX 30.00 -30.00 -100.00 3,670 8.17
PSC CTCP Vận Tải và Dịch Vụ Petrolimex Sài Gòn HNX 14.50 -1.00 -6.90 1,974 7.35
PTS CTCP Vận Tải & Dịch Vụ Petrolimex Hải Phòng HNX 6.00 -6.00 -100.00 945 6.35
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu UPCOM 7.20 -7.20 -100.00 3,566 2.02
DDM CTCP Hàng Hải Đông Đô UPCOM 0.80 -0.10 -12.50 -3,210 0
PVT TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí HOSE 18.10 -0.10 -0.55 1,304 13.88
VSC CTCP Container Việt Nam HOSE 42.10 -0.40 -0.95 5,285 7.97
VTO CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco HOSE 8.60 0.05 0.58 1,115 7.71
HCT CTCP TM - DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng HNX 16.20 -1.60 -9.88 900 18.00
TJC CTCP Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại HNX 6.50 -0.10 -1.54 44 147.73
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship UPCOM 1.30 -0.20 -15.38 79 16.46
VSG CTCP Container Phía Nam UPCOM 1.20 0.10 8.33 -6,377 0
SOWATCO Tổng công ty Đường Sông Miền Nam OTC 9.00 -9.00 -100.00 0 0
VST CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam UPCOM 1.10 0.00 ■■ 0.00 -2,168 0
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ OTC 6.60 0.00 ■■ 0.00 0 0
VRTS CTCP Dịch vụ vận tải đường sắt OTC 15.00 3.33 28.57 1,604 9.35
PVTPACIFIC CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTRANSPACIFIC) OTC 14.00 4.25 43.59 0 0
VNT CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương HNX 28.20 -28.20 -100.00 1,257 22.43
VNL CTCP Logistics Vinalink HOSE 19.10 -0.60 -3.14 2,547 7.50
PSP CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ UPCOM 7.60 0.10 1.32 182 41.76
STPC CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn UPCOM 29.00 0.00 ■■ 0.00 1,529 18.97
THINAIPORT CTCP Cảng Thị Nại UPCOM 9.00 0.00 ■■ 0.00 1,213 7.42
DVP CTCP ĐT & PT Cảng Đình Vũ HOSE 62.20 -0.80 -1.29 7,284 8.54
VTBD CTCP Vận tải Bình Dương OTC 22.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
QBPC CTCP Cảng Quảng Bình OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
STG CTCP Kho Vận Miền Nam HOSE 20.55 -0.20 -0.97 4,397 4.67
PTH CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây UPCOM 13.20 -12.80 -96.97 2,277 5.80
PORTSERCO Công ty Cổ phần Portserco OTC 37.50 -1.25 -3.23 13,579 2.76
HKMN CTCP Vận tải Hàng không miền Nam (SATSCO) OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
STS CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn UPCOM 21.00 -21.00 -100.00 1,523 13.79
SBC CTCP Vận Tải & Giao Nhận Bia Sài Gòn OTC 17.70 0.00 ■■ 0.00 12,735 1.39
VINACONEXT CTCP V?n t?i VinaConex OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HDO CTCP Hưng Đạo Container UPCOM 0.80 -0.10 -12.50 1,134 0.71
WTC CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin UPCOM 2.20 -2.20 -100.00 1,304 1.69
HHG CTCP Hoàng Hà HNX 7.20 0.20 2.78 1,616 4.46
HMH CTCP Hải Minh HNX 11.00 -0.20 -1.82 1,980 5.56
BXD CTCP Vận Tải & Quản Lý Bến Xe Đà Nẵng OTC 8.50 0.00 ■■ 0.00 2,339 3.63
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex OTC 1.80 0.00 ■■ 0.00 -48 0
VCPT CTCP Thương Cảng Vũng Tàu OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VOS CTCP Vận Tải Biển Việt Nam HOSE 3.18 -0.02 -0.63 505 6.30
VANPHONG Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong OTC 14.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HATGS Công ty cổ phần vận tải ô tô và dịch vụ tổng hợp Thừa Thiên Huế OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
PRC CTCP Logistics Portserco HNX 17.00 -17.00 -100.00 2,934 5.79
VNF CTCP Vinafreight HNX 55.00 -55.00 -100.00 8,329 6.60
VTSHIP Công ty CP dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
PTSCTH CTCP Cảng DVDK Tổng hợp PTSC Thanh Hoá OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SGS CTCP Vận tải biển Sài Gòn UPCOM 13.80 -13.80 -100.00 1,298 10.63
SSG CTCP Vận tải biển Hải Âu UPCOM 1.60 -1.60 -100.00 -374 0
AGPC CTCP Cảng An Giang - AGP OTC 13.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VIETRANSTI C?ng ty V?n T?i ?a Phuong Th?c OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
NOS CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông UPCOM 0.50 -0.50 -100.00 0 0
TMS_T1 Trái phiếu chuyển đổi CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại Thương TpHCM(TMSCB2010) OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VIP_T Trái phiếu CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SWC TCT CP Đường sông Miền Nam UPCOM 12.40 0.20 1.61 6,847 1.81
ACC CTCP Bê Tông Becamex HOSE 20.30 0.30 1.48 2,822 7.19
HCSC CTCP Cung ứng Tàu biển Hải Phòng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng UPCOM 13.30 -13.30 -100.00 1,128 11.79
PCT CTCP Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí Cửu Long HNX 9.00 0.00 ■■ 0.00 101 89.11
TCWC CTCP Kho Vận Tân Cảng UPCOM 13.00 0.00 ■■ 0.00 3,940 3.30
TGAC CTCP Vận Tải Ô Tô Tiền Giang OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
PDN CTCP Cảng Đồng Nai HOSE 88.00 -1.40 -1.59 6,789 12.96
SASTECO CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn UPCOM 14.60 0.00 ■■ 0.00 2,973 4.91
TCO CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải HOSE 11.00 0.30 2.73 1,064 10.34
PDVC CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt UPCOM 5.00 0.00 ■■ 0.00 147 34.01
ICDLB CTCP ICD Tân Cảng Long Bình OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
PAPC Công ty CP Dầu Khí đầu tư khai thác cảng Phước An OTC 15.00 -15.00 -100.00 0 0
XKTB Cng ty CP xe khch Thi Bnh OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DHLM Công ty CP cơ khí vận tải thương mại Đại Hưng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HPTT CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
QNPC Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn OTC 15.50 0.00 ■■ 0.00 0 0
TTCE CTCP Chuyển phát nhanh Tín Thành OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
PHPC CTCP Cảng Phú Hữu OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
WATRACO3 CTCP Vận tải thủy số 3 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SJS6 Công ty CP vận tải Đa phương thức 6 OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
PTSC CTCP Dịch vụ Cơ khí Hàng hải OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
HNVC Công tyCP tập đoàn Hợp Nhất Việt Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
ALSC CTCP giao nhận và kho vận Hàng Không OTC 75.00 0.00 ■■ 0.00 7,874 9.53
VSP CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải UPCOM 1.10 -1.10 -100.00 -32,102 0
VITR Công ty TNHH MTV Giao nhận Kho vận Ngoại thương OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
DHL CTCP Cơ Khí Vận Tải Thương Mại Đại Hưng OTC 2.80 0.00 ■■ 0.00 -1,173 0
TED Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải OTC 24.50 -24.50 -100.00 0 0
OTL Công ty cổ phần Otran Logistics OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
ACV TCT Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP UPCOM 105.00 2.10 2.00 2,443 42.98
MPLG Công ty TNHH Minh Phương OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
SGN CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn UPCOM 153.00 -153.00 -100.00 8,332 18.36
VIETRANSTIMEX Công ty Vận Tải Đa Phương Thức OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VINACONEXTRANS CTCP Vận tải VinaConex OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VITRANSCHART CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VINAFREIGHT CTCP Vận tải Ngoại thương OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
VSM CTCP Container Miền Trung HNX 13.90 0.20 1.44 668 20.81
CCR CTCP Cảng Cam Ranh UPCOM 18.00 -18.00 -100.00 231 77.92
CCT CTCP Cảng Cần Thơ UPCOM 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0
TRS CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải UPCOM 58.00 -58.00 -100.00 9,700 5.98
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.