Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 917.45 -22.71 (-2.42%)
  • HNX-Index 111.78 -2.03 (-1.78%)
  • UPCOM-Index 54.27 -0.19 (-0.35%)
CTCP Đầu tư Tài Chính Bảo hiểm Dầu khí
Mã CK:      PVIFINANCE      5      +1 (+25.00%)      (cập nhật 22:06 11/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Website: Đang cập nhật
AAA » Doanh nghiệp cùng ngành
Tên doanh nghiệp Sàn Giá Tăng giảm % EPS P/E
ABSC CTCP Chứng khoán An Bình - ABS OTC 7.40 0.10 1.37 0 0.00
ALCII CTCP Cho thuê Tài chính II Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam OTC 15.30 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
FLCS CTCP Chứng khoán FLC OTC 15.00 10.00 200.00 0 0.00
BFIC CTCP Đầu tư Tài chính BIDV OTC 2.50 0.25 11.11 0 0.00
BMSC Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh OTC 3.60 -1.72 -32.33 0 0.00
BUIC CTCP Đầu tư Công đoàn BIDV OTC 5.00 -6.00 -54.55 0 0.00
CFC Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam (CAFICO VIETNAM ) UPCOM 18.70 -18.20 -97.33 0 0.00
CLS Công ty Cổ phần Chứng Khoán Chợ Lớn (CLSC) UPCOM 5.00 0.00 ■■ 0.00 -614 -13.52
CAPSC CTCP Chứng khoán Thủ Đô OTC 10.00 -0.10 -0.99 0 0.00
DDSC CTCP Chứng khoán Đông Dương OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
DNSC CTCP Chứng khoán Đà Nẵng OTC 5.00 0.51 11.31 0 0.00
DVSC Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt OTC 15.00 13.00 650.00 0 0.00
KISC CTCP Chứng khoán Kis Việt Nam OTC 8.00 5.50 220.00 0 0.00
FPTS CTCP Chứng khoán FPT OTC 12.00 -2.00 -14.29 0 0.00
GDIC CTCP Đầu Tư Phát Triển Gia Định (GDI) OTC 13.43 0.00 ■■ 0.00 265 0.00
MBFM CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB OTC 10.50 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HSCOTC CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HSSC Công ty cổ phần Chứng khoán Hà Nội OTC 12.00 -0.50 -4.00 0 0.00
HVIC CTCP Đầu tư Hà Việt OTC 12.00 -0.25 -2.04 0 0.00
IDJF CTCP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ OTC 22.80 -5.47 -19.34 0 0.00
IPAG CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA OTC 14.00 -2.00 -12.50 0 0.00
ITASCO CTCP Đầu tư Tài chính Thương mại Dịch vụ FICO OTC 11.00 -0.75 -6.38 0 0.00
NAVICOM Công ty Cổ phần VINAVICO OTC 28.50 0.25 0.88 0 0.00
OSCS CTCP Chứng khoán Đại Tây Dương OTC 5.10 -0.01 -0.16 0 0.00
PVFC Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
PVFCI CTCP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam OTC 5.00 2.95 143.90 0 0.00
PVFI CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam OTC 15.00 13.80 1,150.00 0 0.00
SDIN CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SEABS CTCP Chứng khoán Đông Nam Á OTC 7.00 -0.95 -11.94 0 0.00
SFA2 Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 OTC 2.00 -10.00 -83.33 0 0.00
tPVFC Trái phiếu Công ty Tài chính Dầu khí - PVFC OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
tSSI Trái phiếu SSI OTC 82.00 3.50 4.46 0 0.00
TVSI CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVS) OTC 10.00 4.00 66.67 0 0.00
TVSC Công ty Chứng khoán Thiên Việt OTC 10.00 -1.00 -9.09 0 0.00
VCSC CTCP Chứng khoán Bản Việt OTC 60.00 1.00 1.69 0 0.00
VF2 Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam OTC 9.50 -0.50 -5.00 0 0.00
KVSC CTCP Chứng khoán Kenanga Việt Nam OTC 6.50 0.50 8.33 0 0.00
VCAM CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt OTC 9.80 -1.20 -10.91 0 0.00
VICS CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam OTC 20.50 -0.20 -0.97 0 0.00
VISE CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam OTC 5.00 0.50 11.11 0 0.00
VNOF Quỹ Cơ hội Việt Nam OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VPIC CTCP Đầu tư Việt Phát OTC 20.00 -20.00 -100.00 0 0.00
PRUBF1 Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (PRUBF1 ) OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 453,664 0.00
VFMVF1 Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam OTC 17.30 0.40 2.37 1,298,336 0.00
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt HNX 19.90 -0.60 -3.02 1,414 11.60
HPC Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HASECO) OTC 2.80 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SSI CTCP Chứng Khoán Sài Gòn HOSE 25.80 -1.40 -5.43 1,826 10.73
KLS CTCP Chứng Khoán Kim Long OTC 11.00 0.00 ■■ 0.00 2,008 -17.59
PVF TCT Tài Chính CP Dầu Khí Việt Nam OTC 4.20 0.20 5.00 2,435 110.85
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife OTC 10.10 0.20 2.02 148,091 0.00
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam OTC 7.50 0.00 ■■ 0.00 444,370 0.00
ALCI CTCP Cho thuê tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam OTC 10.62 0.01 0.07 0 0.00
HCM CTCP Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh HOSE 53.20 -1.70 -3.20 2,395 11.36
TCSC CTCP Chứng khoán Thành Công OTC 10.00 4.00 66.67 0 0.00
SHS CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội HNX 18.50 -1.10 -5.95 869 5.29
CTS CTCP CK Ngân Hàng Công Thương Việt Nam HOSE 10.85 -0.35 -3.23 964 6.64
EUSC CTCP Chứng khoán Euro Capital OTC 5.60 0.10 1.82 0 0.00
VTSS CTCP Chứng khoán Việt Tín OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VIG CTCP CK TM & Công Nghiệp Việt Nam HNX 3.50 0.10 2.86 -737 -2.04
BETA CTCP Chứng khoán BETA OTC 3.14 0.00 -0.06 0 0.00
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam HOSE 5.35 -0.15 -2.80 -1,919 -1.30
WSS CTCP Chứng Khoán Phố Wall HNX 4.10 0.10 2.44 99 43.49
VIX CTCP Chứng Khoán IB HNX 12.80 0.20 1.56 786 7.00
TAS CTCP Chứng Khoán Tràng An OTC 0.90 0.00 ■■ 0.00 -2,868 -0.50
KEVS CTCP Chứng khoán Maybank Kim Eng OTC 14.00 -2.00 -12.50 0 0.00
qSHS Quyền mua cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội OTC 17.00 -17.00 -100.00 0 0.00
VFSC CTCP Chứng khoán Nhất Việt OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VND CTCP Chứng Khoán VNDirect HOSE 21.60 -1.15 -5.32 1,232 10.55
APG CTCP Chứng Khoán An Phát HOSE 5.60 -0.10 -1.79 9 615.01
SME CTCP Chứng Khoán SME OTC 0.30 0.00 ■■ 0.00 5,301 19.38
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương HNX 3.30 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
AVS CTCP Chứng Khoán Âu Việt OTC 6.20 0.50 8.77 -591 21.41
NINHBAC CTCP Đầu tư Tài chính Ninh Bắc OTC 20.00 -6.00 -23.08 0 0.00
OGC CTCP Tập Đoàn Đại Dương HOSE 2.25 -0.04 -1.78 -2,426 -0.52
TVIC CTCP Đầu tư Tín Việt OTC 10.50 -0.50 -4.55 0 0.00
VDS CTCP Chứng Khoán Rồng Việt HOSE 10.00 -0.50 -5.00 711 11.95
HBGROUP CTCP Thương mại Đầu tư HB OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
DAILONG CTCP Truyền thông và Đầu tư tài chính Đại Long OTC 12.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
OCSI CTCP Chứng khoán Đại Dương OTC 10.80 3.00 38.46 0 0.00
PHS CTCP Chứng Khoán Phú Hưng OTC 15.70 0.23 1.51 -224 0.00
MBS CTCP Chứng Khoán MB HNX 13.20 -0.30 -2.27 136 36.67
SBS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) UPCOM 2.10 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SVS CTCP Chứng khoán Sao Việt OTC 3.60 0.10 2.86 -11,057 -1.25
ORS CTCP Chứng Khoán Phương Đông HNX 2.30 -0.10 -4.35 -565 -5.66
AMIC CTCP Đầu tư AMIC OTC 11.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HBS CTCP Chứng Khoán Hòa Bình HNX 2.60 0.10 3.85 59 55.73
PSI CTCP Chứng Khoán Dầu khí HNX 4.00 -0.10 -2.50 84 84.44
TVSE CTCP Chứng khoán Trí Việt OTC 6.50 0.50 8.33 0 0.00
PXSC CTCP Chứng khoán Phượng Hoàng OTC 8.17 0.68 9.13 0 0.00
VFMVFA Quỹ Đầu Tư Năng Động Việt Nam OTC 7.00 0.00 ■■ 0.00 171,661 0.00
PIV CTCP PIV HNX 14.00 -0.70 -5.00 1,035 7.83
IDJ CTCP Đầu Tư IDJ Việt Nam HNX 2.40 0.00 ■■ 0.00 -195 -8.72
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương HNX 29.70 -0.80 -2.69 -105 -95.68
EVNFC Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
TIG CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Thăng Long HNX 3.90 -0.10 -2.56 677 6.03
GBS CTCP Chứng Khoán Golden Bridge Việt Nam OTC 1.10 0.00 ■■ 0.00 1,436 -6.02
LVSC CTCP Chứng khoán Liên Việt OTC 7.30 3.30 82.50 0 0.00
GLSC CTCP Chứng khoán Sen Vàng OTC 1.50 -4.00 -72.73 0 0.00
VTPIC CTCP Đầu tư Vạn Thịnh Phát OTC 8.11 -0.23 -2.79 0 0.00
AGRTT CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam OTC 10.00 -1.00 -9.09 0 0.00
SSI_T Trái phiếu chuyển đổi CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI (SSICB2010) OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SBS_T1 Trái phiếu CTCP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SBS_T2 Trái phiếu CTCP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SBS_T3 Trái phiếu CTCP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SBS_T4 Trái phiếu CTCP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SBS_T5 Trái phiếu CTCP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SBS_T6 Trái phiếu CTCP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SBS_T7 Trái phiếu CTCP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
PHS_T1 Trái phiếu CTCP Chứng khoán Phú Hưng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SDFC_T1 Trái phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà ( SDFC 2010) OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
UNIBROS CTCP Tứ Hải OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HUDFIC CTCP Đầu tư Tài chính Phát triển Nhà và Đô thị OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
TJIC CTCP Đầu tư Tam Đảo OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
NASC CTCP Chứng khoán Nam An OTC 20.00 2.00 11.11 0 0.00
STSC CTCP Chứng khoán Sài Gòn Tourist OTC 8.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
DNSE CTCP Chứng Khoán Đại Nam OTC 4.66 -0.54 -10.38 0 0.00
NVSC CTCP Chứng khoán NAVIBANK OTC 8.00 -1.63 -16.88 0 0.00
PNSC CTCP Chứng khoán Phương Nam OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
RUBSE CTCP Chứng Khoán Delta OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
IRSC CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia OTC 10.00 -0.02 -0.18 0 0.00
VINASC Công ty cổ phần Chứng Khoán Vina OTC 9.05 0.05 0.50 0 0.00
VTSC CTCP Chứng khoán Việt Thành OTC 6.00 0.10 1.69 0 0.00
OGC_T Trái phiếu chuyển đổi CTCP Tập đoàn Đại Dương OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VNAC CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SHBS CTCP Chứng khoán SHB OTC 8.00 -1.53 -16.05 0 0.00
MSBS CTCP Chứng khoán Maritime Bank OTC 6.00 -0.50 -7.69 0 0.00
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam HOSE 12.40 -0.65 -4.98 1,320 7.95
IVS CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam HNX 9.70 -0.30 -3.09 6 2,435.92
TVFM Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thép Việt OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
IPA_T Trái phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
JSIC CTCP Chứng Khoán Nhật Bản OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 294 0.00
MKSC CTCP Chứng khoán Mê-kông OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -2 0.00
VPBS Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng OTC 39.50 13.50 51.92 1 0.00
APSC CTCP Chứng khoán ALPHA OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -1 0.00
AASC CTCP Chứng khoán Á Âu OTC 23.00 0.00 ■■ 0.00 -471 0.00
ASIAS CTCP Chứng khoán Châu Á (ASC) OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -2 0.00
ATSC CTCP Chứng Khoán An Thành OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -1 0.00
HASC CTCP Chứng khoán Tonkin OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -3 0.00
HBSC CTCP Chứng Khoán Hồng Bàng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -2 0.00
HRSC CTCP Chứng khoán Tầm Nhìn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -2 0.00
HVSC CTCP Chứng khoán Hùng Vương OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -1 0.00
VISC CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -770 0.00
MHBS CTCP Chứng khoán NH Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long OTC 2,000.00 -1,993.00 -99.65 57 0.06
MIRAEASSET CTCP Chứng Khoán Mirae Asset Việt Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -219 0.00
MSGS CTCP Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 551 0.00
NSIC CTCP Chứng khoán Quốc Gia OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -946 0.00
PGSC CTCP Chứng khoán Phú Gia OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -2 0.00
SBBS CTCP Chứng khoán Saigonbank Berjaya OTC 10.00 0.00 ■■ 0.00 383 0.01
SJCS CTCP Chứng khoán SJC OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -1 0.00
TCBS Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương OTC 12.50 -2.50 -20.00 715 0.01
TSSC CTCP Chứng khoán Trường Sơn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -3 0.00
WOORICBV CTCP Chứng khoán Woori CBV OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 3 0.00
VQSC CTCP Chứng khoán Việt Quốc OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -958 0.00
TFI Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
SGFM Công ty CP quản lý quỹ Sài Gòn OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -2 0.00
SHFM Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -879 0.00
TPFM Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Tín Phát OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 2 0.00
GPFC Công ty CP Quản lý quỹ Dầu khí Toàn Cầu OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VFCC Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 22 0.00
SBFM Công ty CP Quản lý quỹ Sabeco OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 660 0.00
LIMC Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 1 0.00
SGIC Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư SGI OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 -5 0.00
FPTF Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT OTC 45.00 -613.15 -93.16 2 0.01
ABFM CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán An Bình OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VFMC Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam ( VFM ) OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
PVFCC Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí OTC 4.20 2.90 223.08 0 0.00
HNFC Công ty CP Quản lý quỹ Hữu Nghị OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VCMC Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Chiến Thắng OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
APMC Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Phúc OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VDSE Công ty CP Chứng khoán Viễn Đông OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
TLCF Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
ACBGF Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB OTC 13.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
TFSC CTCP Chứng khoán Đệ Nhất OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VINAGLOBAL CTCP Chứng khoán Toàn Cầu OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VSEC CTCP Chứng khoán Việt Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VSCO Công ty CP Chứng khoán Việt OTC 56.00 31.00 124.00 0 0.00
VITSE Công ty CP chứng khoán VIT OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HMCS Công ty CP chứng khoán HAMICO OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VSMC Công ty CP chứng khoán VSM OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
GPAC Công ty CP quản lý Quỹ Đối Tác Toàn Cầu OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
DASC Công ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á OTC 5.50 0.24 4.56 0 0.00
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB OTC 10.80 0.00 ■■ 0.00 276,552 0.00
NVFC Công ty CP đầu tư tài chính Nam Việt OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
HVFC Công ty CP quản lý quỹ Hùng Việt OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VTCM Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Tín OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VIPCM Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư VIPC OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
IFMC Công ty CP Quản lý quỹ Quốc tế OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
TDCM Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VDFM Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Long OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
AICM Công ty CP quản lý quỹ AIC OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
VIETINBANKSC CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam OTC 0.00 0.00 ■■ 0.00 0 0.00
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2017 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.