Logo Vinacorp

VN-Index :   -2.12
759.74   (-0.28%)
GTGD :   2,641.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.03
96.93   (-1.05%)
GTGD :   518.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.41
55.94   (-0.72%)
GTGD :   79.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.07
729.54   (+0.15%)
GTGD :   1,327.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.26
178.31   (-1.25%)
GTGD :   234.9 tỷ VNĐ
IPO - Cổ phần hóa
SCIC đấu giá cả lô 3.18 triệu cp Bến xe Kon Tum
Đăng 30/05/2017 | 10:32 GMT+7  |   VietStock
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ đấu giá cả lô 3,182,290 cp CTCP Bến xe Kin Tum với giá khởi điểm 10,400 đồng/cp.

Được biết Bến xe Kon Tum có vốn điều lệ gần 32.8 tỷ đồng, trong đó SCIC nắm 97% vốn (3.18 triệu cp).

Trong năm 2016, Công ty đạt doanh thu 3.6 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 22%, đạt 577 triệu đồng.

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Bến xe Kon Tum

- Địa chỉ: Số 281 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Ngành nghề kinh doanh: Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; Khách sạn, nhà trọ; Dịch vụ ăn uống; Cho thuê mặt bằng …

- Vốn điều lệ: 32,797,400,000 đồng

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10,400 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3,182,290 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3,182,290 cổ phần

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (3,182,290 cổ phần)

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/05/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/06/2017 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/06/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27/06/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/06/2017 đến 16 giờ ngày 07/07/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/06/2017 đến ngày 04/07/2017


Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia ca lo cp_ CTCP Ben xe Kon Tum.doc
2. Quy che chao ban canh tranh CTCP Ben xe Kon Tum.doc
3. QD ve viec SCIC thoai von theo lo.pdf
4. Dieu le Ben xe Kon Tum.pdf
5. CBTT Ben xe Kon Tum.pdf
6. BCTC Kiem toan 2015.PDF
7. BCTC kiem toan 2016.pdf
Don dang ky tham gia dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Thị trường
VN-Index -2.12 759.74 (-0.28%)
HNX-Index -1.03 96.93 (-1.05%)
UPCOM-Index -0.41 55.94 (-0.72%)
VN30-Index +1.07 729.54 (+0.15%)
HNX30-Index -2.26 178.31 (-1.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40