Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.18
768.79   (-0.02%)
GTGD :   2,790.9 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.30
101.13   (+0.30%)
GTGD :   545.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.25
54.26   (-0.46%)
GTGD :   87.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.64
743.66   (-0.09%)
GTGD :   1,146.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.38
186.75   (-0.20%)
GTGD :   234.6 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
SVC: Lãi ròng 2016 đạt 123 tỷ đồng, tăng trưởng 18%
Đăng 20/03/2017 | 16:50 GMT+7  |   VietStock
Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HOSE: SVC) đạt doanh thu thuần 13,649 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2015. Lợi nhuận ròng đạt 123 tỷ đồng, ...

Cụ thể, doanh thu thuần trong năm của SVC tăng mạnh 38%, đạt hơn 13,649 tỷ đồng chủ yếu nhờ doanh thu bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng mạnh lần lượt 38% và 80%, đạt 12,660 tỷ và 715 tỷ đồng.Trừ đi giá vốn, SVC có khoản lãi gộp gần 713 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Mặt khác, chí phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng 40% và 11% lên mức 327 tỷ và 210 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí và tính thêm khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết, SVC kết thúc năm 2016 với khoản lãi ròng 123 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015; EPS đạt 4,138 đồng.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của SVC ở mức 3,338 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 52% với 1,736 tỷ đồng, tập trung tại khoản phải thu (545 tỷ đồng) và hàng tồn kho (845.5 tỷ đồng). Tài sản dài hạn hơn 1,601 tỷ đồng, phần lớn tại bất động sản đầu tư (657 tỷ đồng) và tài sản dở dang dài hạn 335 tỷ đồng (nằm chủ yếu tại dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 119 tỷ và dự án Mecure Sơn Trà, Đà Nẵng 84.3 tỷ đồng). 

Mặt khác, SVC đang gánh khoản vay nợ tài chính 1,318 tỷ đồng, chiếm 61% nợ phải trả, gồm 958 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 360 tỷ đồng nợ vay dài hạn. 

Thị giá cổ phiếu SVC trải qua những "cung bậc" khác nhau từ đầu năm 2016 khi chỉ qua 3 tháng đầu năm đã mất 34% giá trị xuống 26,900 đồng/cp. Tuy nhiên nửa cuối năm 2016 và đầu năm 2017, cổ phiếu SVC đã lấy lại "phong độ", tính tới thời điểm 20/03/2017, cổ phiếu SVC đang giao dịch quanh mức 54,200 đồng/cp.

Thị giá cổ phiếu SVC từ năm 2016 đến nay

 

Tài liệu đính kèm:
20170320_20170320 - SVC - BCTC hop nhat kiem toan nam 2016.pdf

 

Thị trường
VN-Index -0.18 768.79 (-0.02%)
HNX-Index +0.30 101.13 (+0.30%)
UPCOM-Index -0.25 54.26 (-0.46%)
VN30-Index -0.64 743.66 (-0.09%)
HNX30-Index -0.38 186.75 (-0.20%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40