Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.38
768.97   (+0.18%)
GTGD :   2,855.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.34
100.83   (+0.34%)
GTGD :   555.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.13
54.51   (-0.23%)
GTGD :   101.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.10
744.30   (+0.15%)
GTGD :   1,210.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.36
187.13   (+0.73%)
GTGD :   199.2 tỷ VNĐ
IPO - Cổ phần hóa
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản xuất khẩu Khánh Hòa
Đăng 26/12/2016 | 10:29 GMT+7  |   Vinacorp
Căn cứ Quyết định của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa về việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa. Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa


    Địa chỉ: Suối Hiệp – Diên Khánh – Khánh Hòa


    Điện thoại    : 058.3745347                 Fax    :  058.3745157


2.    Ngành nghề kinh doanh    : Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Sản xuất giống thủy sản; Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chế biến và bảo quản rau quả; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn thực phẩm.


3.    Vốn điều lệ công ty    : 21.000.000.000 đồng ( bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ đồng)


4.    Điều kiện tham dự đấu giá    : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa.


5.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước):
- Loại cổ phần chào bán    : cổ phần phổ thông              - Giá khởi điểm            : 10.700 đồng/cp


- Mệnh giá    : 10.000 đồng/cp              - Bước giá                     :  100 đồng


- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 399.000 cổ phần     - Phương thức chào bán: đấu giá cổ phần.


6.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt cọc:


- Thời gian    : Bắt đầu từ ngày 23/12/2016 đến 28/12/2016


- Địa điểm    :     Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa                          Địa chỉ: Suối Hiệp – Diên Khánh – Khánh Hòa        

                             


7.    Nộp phiếu tham dự đấu giá tại:
Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa : Trước ngày 29/12/2016 ( tại nơi tổ chức đấu giá)


8.    Tổ chức đấu giá:


- Thời gian    : 08 giờ 00 phút ngày 30/12/2016


- Địa điểm    : Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa         

               
Địa chỉ: Suối Hiệp – Diên Khánh – Khánh Hòa


9.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Bắt đầu từ ngày 31/12/2016 đến 10/01/2017.


10.     Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 11/01/2017 đến ngày 15/01/2017.


(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa).

Thị trường
VN-Index +1.38 768.97 (+0.18%)
HNX-Index +0.34 100.83 (+0.34%)
UPCOM-Index -0.13 54.51 (-0.23%)
VN30-Index +1.10 744.30 (+0.15%)
HNX30-Index +1.36 187.13 (+0.73%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40