Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Đấu giá tài sản DATC
Thông báo bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty cổ phần Xây dựng cầu đường 19
Đăng 08/12/2016 | 10:14 GMT+7  |   Vinacorp
(DATC)_ Thông báo bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty cổ phần Xây dựng cầu đường 19 như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

Công ty cổ phần Xây dựng cầu đường 19

2. Địa chỉ:

16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Điện thoại:

0511.3863773              Fax:  0511.3863775

4. Ngành nghề kinh doanh chính:

Xây dựng các công trình cầu, đường bộ và các công trình khác, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, thiết bị an toàn giao thông, khai thác vật liệu xây dựng.

5. Vốn điều lệ thực góp:

11.008.000.000 đồng (Mười một tỷ tám triệu đồng)

6. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7. Số lượng cổ phần DATC bán đấu giá nguyên lô

540.000 cổ phần

8. Giá trị nợ phải thu bán kèm cổ phần

3.824.527.173 đồng

9. Giá khởi điểm (bao gồm trọn lô cổ phần kèm nợ phải thu):

368.284.000 đồng

10. Điều kiện tham dự đấu giá:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng ban hành.

11. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

12. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ 8h00 đến 16h30 các ngày từ 07/12/2016 đến 26/12/2016 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc.

13. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 28/12/2016 tại Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, số 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng

14. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

- Địa điểm: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ: số 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Thời gian: 8h00 ngày 29/12/2016.

15. Các lưu ý của đợt bán đấu giá:

Nhà đầu tư phải đăng ký mua trọn lô 540.000 cổ phần và 3.824.527.173 đồng nợ phải thu kèm theo.

Tham khảo thông tin chi tiết tại địa điểm đăng ký và Website: www.datc.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng - DATC
Tệp đính kèm
Thị trường
VN-Index +2.71 769.01 (+0.35%)
HNX-Index -0.33 98.27 (-0.34%)
UPCOM-Index -0.29 56.79 (-0.50%)
VN30-Index +0.30 758.24 (+0.04%)
HNX30-Index +0.73 179.36 (+0.41%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40