Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Đấu giá tài sản DATC
Thông báo bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 502
Đăng 08/12/2016 | 09:28 GMT+7  |   Vinacorp
(DATC)_Thông báo bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 502

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 502

2. Địa chỉ:

11 An Hải Bắc 7, P.An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

3. Điện thoại:

0511.3938288              Fax:  0511.3938288

4. Ngành nghề kinh doanh chính:

Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng; Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Khai thác đá, sỏi, đất sét, các hoạt động kinh doanh khác.

5. Vốn điều lệ thực góp:

25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)

6. Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

7. Số lượng cổ phần DATC bán đấu giá nguyên lô

900.000 cổ phần

8. Giá trị nợ phải thu bán kèm cổ phần

46.310.614.289 đồng

9. Giá khởi điểm (bao gồm trọn lô cổ phần kèm nợ phải thu):

1.010.236.000 đồng

10. Điều kiện tham dự đấu giá:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu tại CTCP Xây dựng giao thông 502 do CTCP Chứng khoán Nông nghiệp - CNĐN ban hành.

11. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

CTCP Chứng khoán Nông nghiệp - Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa nhà Agribank số 228 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

12. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ 8h30 đến 16h00 các ngày từ 07/12/2016 đến 26/12/2016 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc.

13. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 28/12/2016 tại CTCP Chứng khoán Nông nghiệp - Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa nhà Agribank số 228 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

14. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

- Địa điểm: Chi nhánh CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Tòa nhà Agribank số 228 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Thời gian: 8h00 ngày 29/12/2016.

15. Các lưu ý của đợt bán đấu giá:

Nhà đầu tư phải đăng ký mua trọn lô 900.000 cổ phần và 46.310.614.289 đồng nợ phải thu kèm theo.

Tham khảo thông tin chi tiết tại địa điểm đăng ký và các Website: www.agriseco.com.vnwww.datc.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng - DATC

Tệp đính kèm

 

 
 
Thị trường
VN-Index +2.71 769.01 (+0.35%)
HNX-Index -0.33 98.27 (-0.34%)
UPCOM-Index -0.29 56.79 (-0.50%)
VN30-Index +0.30 758.24 (+0.04%)
HNX30-Index +0.73 179.36 (+0.41%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40