Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Đấu giá tài sản DATC
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
Đăng 21/10/2016 | 09:18 GMT+7  |   Vinacorp
Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
  2. Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  3. Điện thoại: 04 38252498             Fax: 04 38261129                     
  4. Ngành nghề, hoạt động chính: Sản xuất chế tạo sản phẩm cơ khí, lắp đặt máy móc thiết bị và kinh doanh thương mại...
  5. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 1.419.915.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm mười chín tỷ chín trăm mười lăm triệu đồng)
  6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 140.831.900 cổ phần
  7. Giá khởi điểm: 10.020 đồng/cổ phần
  8. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định. 
  9. Thời gian và địa điểm đấu giá: Dự kiến 8h30 ngày 21/11/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thị trường
VN-Index +2.71 769.01 (+0.35%)
HNX-Index -0.33 98.27 (-0.34%)
UPCOM-Index -0.29 56.79 (-0.50%)
VN30-Index +0.30 758.24 (+0.04%)
HNX30-Index +0.73 179.36 (+0.41%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40