Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.90
763.16   (+0.25%)
GTGD :   78.4 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.10
100.97   (+0.10%)
GTGD :   23.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   0.00
54.12   (-0.01%)
GTGD :   16.1 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.72
739.92   (+0.23%)
GTGD :   40.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.01
185.90   (0.00%)
GTGD :   6.6 tỷ VNĐ
Đấu giá - Cổ phần hóa
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu
Đăng 21/12/2016 | 14:25 GMT+7  |   Vinacorp
[hnx.vn]_Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam dự kiến đưa ra đấu giá 2.402.325 cổ phần vào ngày 26/12/2016. Thông báo chi tiết như sau:

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

- Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngân hàng; Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán; ....
- Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.600 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.402.325 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.402.325 cổ phần

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (2.402.325 cổ phần)
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/11/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 19/12/2016 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/12/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 26/12/2016
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/12/2016 đến 16 giờ ngày 05/01/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/12/2016 đến ngày 03/01/2017

 

Tài liệu đính kèm:
3. QD517.pdf
4. Dieu_le_MSB_2013.pdf
5. Ban CBTT dau gia ban co phan cua SCIC tai MSB.pdf
6. BCTC_Kiem_toan_nam_2014_VAS_rieng_tom_tat.pdf
7. BCTC_Kiem_toan_nam_2014_VAS_hop_nhat_tom_tat.pdf
8. MSB_BCTC_HNKT_2015.pdf
2. Quy che chao ban canh tranh cua SCIC tai MSB.doc
9. MSB_BCTC_MKT_2015.pdf
DS cac dai ly dau gia va mau don dan ky dau gia.doc
1. Quy che dau gia ca lo co phan cua SCIC tai MSB.doc
Thị trường
VN-Index +1.90 763.16 (+0.25%)
HNX-Index +0.10 100.97 (+0.10%)
UPCOM-Index 0.00 54.12 (-0.01%)
VN30-Index +1.72 739.92 (+0.23%)
HNX30-Index -0.01 185.90 (0.00%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40