Logo Vinacorp

VN-Index :   -7.53
761.26   (-0.98%)
GTGD :   2,649.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.26
100.87   (-0.26%)
GTGD :   475.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.13
54.13   (-0.24%)
GTGD :   108.1 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -5.46
738.20   (-0.73%)
GTGD :   1,102.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.85
185.90   (-0.45%)
GTGD :   189.4 tỷ VNĐ
Đấu giá tài sản DATC
Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần kèm khoản nợ phải thu của DATC tại CTCP Mía đường Tây Nam
Đăng 12/03/2016 | 00:21 GMT+7  |   Vinacorp
Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần kèm khoản nợ phải thu của DATC tại CTCP Mía đường Tây Nam

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thông báo về kết quả đăng ký đấu giá cổ phần kèm khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam tại CTCP Mía đường Tây Nam như sau:

1. Tên tổ chức có tài sản bán đấu giá:  Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Số điện thoại: (84-4) 3945 4738       Số Fax: (84-4) 3945 4737

4. Tên tài sản bán đấu giá: Lô 3.300.000 cổ phần kèm 81.773.357.510 đồng khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam tính tới thời điểm 30/6/2015.

5. Giá khởi điểm:  80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

Tính đến 16h00 ngày 25/01/2016,  không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá

Căn cứ vào Điều 13 của Quy chế đấu giá được ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ- TVSI.ĐG ngày 18/01/2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cuộc đấu giá mua cổ phần cổ phần kèm khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cố phần Mía đường Tây Nam không thành công. 

Trân trọng thông báo!

 

 

Ban Quản Lý Đầu Tư - DATC

Thị trường
VN-Index -7.53 761.26 (-0.98%)
HNX-Index -0.26 100.87 (-0.26%)
UPCOM-Index -0.13 54.13 (-0.24%)
VN30-Index -5.46 738.20 (-0.73%)
HNX30-Index -0.85 185.90 (-0.45%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40