Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 701.80 +21.57 (+3.17%)
  • HNX-Index 97.84 +2.23 (+2.34%)
  • UPCOM-Index 49.14 +0.51 (+1.05%)
CTCP Cảng Rau Quả
The Vegetexco Port JSC
Mã CK:      VGP      14.50      -14.50 (-100.00%)      (cập nhật 15:15 03/04/2020)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: http://www.vegeport.com
VGP » Lịch sử giao dịch
Lọc theo thời gian (Reset)
Ngày Đóng cửa +/- % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Tổng KLGD Tổng GTGD
03/04/2020 14,500 -14.50 -100.00 14,500 0 0 0 0
01/04/2020 14,500 -14.50 -100.00 14,500 0 0 0 0
31/03/2020 14,500 1.00 6.90 13,500 14,500 14,500 10 145,000
30/03/2020 13,500 -1.20 -8.89 14,700 13,500 13,500 10 135,000
27/03/2020 14,700 -14.70 -100.00 14,700 0 0 0 0
26/03/2020 14,700 -14.70 -100.00 14,700 0 0 0 0
25/03/2020 14,700 0.00 ■■ 0.00 14,700 14,700 14,700 10 147,000
23/03/2020 14,700 -14.70 -100.00 14,700 0 0 0 0
20/03/2020 14,700 -14.70 -100.00 14,700 0 0 0 0
18/03/2020 14,700 -14.70 -100.00 14,700 0 0 0 0
17/03/2020 14,700 -1.60 -10.88 16,300 14,700 14,700 20 294,000
16/03/2020 16,300 -16.30 -100.00 16,300 0 0 0 0
13/03/2020 16,300 1.40 8.59 14,900 16,300 16,300 100 1,630,000
12/03/2020 14,900 -14.90 -100.00 14,900 0 0 0 0
11/03/2020 14,900 1.00 6.71 13,900 14,900 14,900 100 1,490,000
09/03/2020 13,900 1.10 7.91 12,800 13,900 13,900 10 139,000
06/03/2020 12,800 -12.80 -100.00 12,800 0 0 0 0
05/03/2020 12,800 -12.80 -100.00 12,800 0 0 0 0
04/03/2020 12,800 -1.20 -9.38 14,000 12,800 12,800 10 128,000
03/03/2020 14,000 0.10 0.71 13,900 14,000 14,000 50 700,000
02/03/2020 13,900 -13.90 -100.00 13,900 0 0 0 0
28/02/2020 13,900 1.10 7.91 12,800 13,900 13,900 200 2,780,000
27/02/2020 12,800 -1.20 -9.38 14,000 12,800 12,800 300 3,840,000
25/02/2020 14,000 -1.40 -10.00 15,400 14,300 14,000 500 7,000,000
24/02/2020 15,400 -1.60 -10.39 17,000 15,500 15,400 2,600 40,040,000
21/02/2020 17,000 -1.70 -10.00 18,700 17,000 17,000 300 5,100,000
20/02/2020 18,700 -18.70 -100.00 18,700 0 0 0 0
19/02/2020 18,700 -18.70 -100.00 18,700 0 0 0 0
17/02/2020 18,700 -2.00 -10.70 20,700 18,800 18,700 300 5,610,000
14/02/2020 20,700 -20.70 -100.00 20,700 0 0 0 0
13/02/2020 20,700 -20.70 -100.00 20,700 0 0 0 0
12/02/2020 20,700 -2.20 -10.63 22,900 25,100 20,700 140 2,898,000
11/02/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
07/02/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
06/02/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
04/02/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
03/02/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
22/01/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
21/01/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
20/01/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
17/01/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
16/01/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
15/01/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
13/01/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
09/01/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
08/01/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
06/01/2020 22,900 -22.90 -100.00 22,900 0 0 0 0
31/12/2019 22,900 1.70 7.42 21,200 22,900 22,900 100 2,290,000
30/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
27/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
26/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
24/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
23/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
20/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
19/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
16/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
13/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
12/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
11/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
10/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
09/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
06/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
04/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
03/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
02/12/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
29/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
28/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
27/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
26/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
25/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
22/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
21/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
20/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
19/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
18/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
15/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
14/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
13/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
12/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
11/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
08/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
07/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
06/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
05/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
04/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
01/11/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
31/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
30/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
29/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
28/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
25/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
24/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
23/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
22/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
21/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
18/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
17/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
16/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
15/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
14/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
11/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
10/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
09/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
08/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
07/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
04/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
03/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
02/10/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
30/09/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
27/09/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
26/09/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
25/09/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
24/09/2019 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
23/09/2019 21,200 1.30 6.13 19,900 21,200 19,900 200 4,240,000
20/09/2019 19,900 -2.20 -11.06 22,100 19,900 19,900 10 199,000
19/09/2019 22,100 -22.10 -100.00 22,100 0 0 0 0
18/09/2019 22,100 1.90 8.60 20,200 22,100 22,100 100 2,210,000
17/09/2019 20,200 -20.20 -100.00 20,200 0 0 0 0
16/09/2019 20,200 1.80 8.91 18,400 20,200 18,300 50 1,010,000
13/09/2019 18,400 1.50 8.15 16,900 18,400 15,700 1,200 22,080,000
12/09/2019 16,900 1.40 8.28 15,500 16,900 16,900 100 1,690,000
11/09/2019 15,500 -15.50 -100.00 15,500 0 0 0 0
10/09/2019 15,500 0.00 ■■ 0.00 15,500 15,500 15,500 60 930,000
09/09/2019 15,500 -15.50 -100.00 16,800 0 0 0 0
06/09/2019 15,500 -1.30 -8.39 16,800 15,500 15,200 300 4,650,000
05/09/2019 16,800 -16.80 -100.00 16,800 0 0 0 0
04/09/2019 16,800 0.00 ■■ 0.00 16,800 16,800 16,800 50 840,000
30/08/2019 16,800 -1.80 -10.71 18,600 17,000 16,800 40 672,000
29/08/2019 18,600 -1.90 -10.22 20,500 18,600 18,600 10 186,000
28/08/2019 20,500 -0.20 -0.98 20,700 20,500 18,700 30 615,000
27/08/2019 20,700 -2.20 -10.63 22,900 20,700 20,700 10 207,000
20/08/2019 22,900 0.30 1.31 22,600 22,900 22,900 20 458,000
19/07/2019 22,600 1.90 8.41 20,700 22,600 22,600 10 226,000
11/07/2019 20,700 -2.20 -10.63 22,900 20,700 20,700 10 207,000
09/07/2019 22,900 -2.50 -10.92 25,400 22,900 22,900 10 229,000
07/06/2019 25,400 0.80 3.15 24,600 25,400 25,400 50 1,270,000
06/06/2019 25,400 0.80 3.15 24,600 25,400 25,400 50 1,270,000
30/05/2019 24,600 2.10 8.54 22,500 24,600 22,400 290 7,134,000
29/05/2019 24,600 2.10 8.54 22,500 24,600 22,400 290 7,134,000
28/05/2019 22,500 1.00 4.44 21,500 22,500 22,500 10 225,000
27/05/2019 21,500 0.70 3.26 20,800 21,500 20,400 150 3,225,000
26/05/2019 20,800 1.80 8.65 19,000 20,800 17,100 570 11,856,000
24/05/2019 20,800 1.80 8.65 19,000 20,800 17,100 570 11,856,000
23/05/2019 19,000 1.40 7.37 17,600 19,000 17,500 80 1,520,000
22/05/2019 17,600 1.50 8.52 16,100 17,600 15,700 160 2,816,000
21/05/2019 16,100 0.00 ■■ 0.00 16,100 16,100 16,100 100 1,610,000
16/05/2019 16,100 0.00 ■■ 0.00 16,100 16,100 16,100 60 966,000
15/05/2019 16,100 0.00 ■■ 0.00 16,100 16,100 16,100 60 966,000
14/05/2019 16,100 0.80 4.97 15,300 16,100 16,100 10 161,000
13/05/2019 16,100 0.80 4.97 15,300 16,100 16,100 10 161,000
12/05/2019 15,300 -1.40 -9.15 16,700 15,400 15,300 70 1,071,000
10/05/2019 15,300 -1.40 -9.15 16,700 15,400 15,300 70 1,071,000
09/05/2019 16,700 -0.50 -2.99 17,200 16,700 15,600 150 2,505,000
08/05/2019 17,200 0.90 5.23 16,300 17,200 17,200 10 172,000
07/05/2019 16,300 -0.30 -1.84 16,600 16,300 16,300 10 163,000
06/05/2019 16,600 0.00 ■■ 0.00 16,600 16,600 16,600 10 166,000
05/05/2019 16,600 -1.10 -6.63 17,700 19,400 16,600 30 498,000
03/05/2019 16,600 -1.10 -6.63 17,700 19,400 16,600 30 498,000
02/05/2019 17,700 1.50 8.47 16,200 17,700 17,700 10 177,000
01/05/2019 17,700 1.50 8.47 16,200 17,700 17,700 10 177,000
30/04/2019 17,700 1.50 8.47 16,200 17,700 17,700 10 177,000
29/04/2019 17,700 1.50 8.47 16,200 17,700 17,700 10 177,000
28/04/2019 17,700 1.50 8.47 16,200 17,700 17,700 10 177,000
26/04/2019 17,700 1.50 8.47 16,200 17,700 17,700 10 177,000
25/04/2019 16,200 -0.90 -5.56 17,100 16,200 16,200 230 3,726,000
24/04/2019 16,200 -0.90 -5.56 17,100 16,200 16,200 230 3,726,000
23/04/2019 17,100 -0.40 -2.34 17,500 17,100 17,100 10 171,000
22/04/2019 17,100 -0.40 -2.34 17,500 17,100 17,100 10 171,000
21/04/2019 17,500 -1.50 -8.57 19,000 17,500 17,500 10 175,000
19/04/2019 17,500 -1.50 -8.57 19,000 17,500 17,500 10 175,000
11/04/2019 19,000 1.60 8.42 17,400 19,000 19,000 10 190,000
10/04/2019 19,000 1.60 8.42 17,400 19,000 19,000 10 190,000
09/04/2019 17,400 -1.90 -10.92 19,300 17,400 17,400 370 6,438,000
08/04/2019 19,300 -2.10 -10.88 21,400 19,300 19,300 30 579,000
07/04/2019 19,300 -2.10 -10.88 21,400 19,300 19,300 30 579,000
05/04/2019 19,300 -2.10 -10.88 21,400 19,300 19,300 30 579,000
02/04/2019 21,400 0.90 4.21 20,500 21,400 21,400 10 214,000
01/04/2019 21,400 0.90 4.21 20,500 21,400 21,400 10 214,000
08/03/2019 20,500 1.40 6.83 19,100 20,500 20,500 10 205,000
07/03/2019 19,100 -2.10 -10.99 21,200 19,100 19,100 10 191,000
06/03/2019 21,200 1.80 8.49 19,400 21,200 21,200 10 212,000
18/02/2019 19,400 -1.90 -9.79 21,300 19,400 19,400 10 194,000
30/01/2019 21,300 1.50 7.04 19,800 21,300 21,300 10 213,000
22/01/2019 19,800 0.00 ■■ 0.00 19,800 19,800 19,800 20,000 396,000,000
02/01/2019 22,300 -22.30 -100.00 22,300 0 0 0 0
28/12/2018 22,300 1.10 4.93 21,200 22,300 19,100 1,700 37,910,000
27/12/2018 21,200 -21.20 -100.00 21,200 0 0 0 0
26/12/2018 21,200 0.50 2.36 20,700 21,200 21,200 100 2,120,000
25/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
24/12/2018 20,700 -20.70 -100.00 20,700 0 0 0 0
21/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
20/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
19/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
18/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
17/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
14/12/2018 20,700 -20.70 -100.00 20,700 0 0 0 0
13/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
12/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
11/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
10/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
07/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
06/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
05/12/2018 20,700 -20.70 -100.00 20,700 0 0 0 0
04/12/2018 20,700 -20.70 -100.00 20,700 0 0 0 0
03/12/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
29/11/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
28/11/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
27/11/2018 21,700 -20.70 -95.39 20,700 0 0 0 0
26/11/2018 21,700 -21.70 -100.00 21,700 0 0 0 0
23/11/2018 21,700 -21.70 -100.00 21,700 0 0 0 0
22/11/2018 21,700 1.70 7.83 20,000 21,700 21,700 200 4,340,000
21/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
20/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
19/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
16/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
15/11/2018 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 2,400 48,000,000
14/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
13/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
12/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
09/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
08/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
07/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
06/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
05/11/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
02/11/2018 20,000 -2.00 -10.00 22,000 20,000 20,000 100 2,000,000
01/11/2018 22,000 -22.00 -100.00 22,000 0 0 0 0
31/10/2018 22,000 -22.00 -100.00 22,000 0 0 0 0
30/10/2018 22,000 -22.00 -100.00 22,000 0 0 0 0
29/10/2018 22,000 -22.00 -100.00 22,000 0 0 0 0
26/10/2018 22,000 -22.00 -100.00 22,000 0 0 0 0
25/10/2018 22,000 0.30 1.36 21,700 22,000 19,600 200 4,400,000
24/10/2018 21,700 -21.70 -100.00 21,700 0 0 0 0
23/10/2018 21,700 -21.70 -100.00 21,700 0 0 0 0
22/10/2018 21,700 0.00 ■■ 0.00 21,700 21,700 21,700 1,500 32,550,000
19/10/2018 21,700 1.70 7.83 20,000 21,700 21,700 100 2,170,000
18/10/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
17/10/2018 20,000 0.20 1.00 19,800 20,000 19,500 679,100 13,582,000,000
16/10/2018 19,800 -19.80 -100.00 19,800 0 0 0 0
15/10/2018 19,800 0.90 4.55 18,900 19,800 19,800 100 1,980,000
12/10/2018 18,900 -18.90 -100.00 18,900 0 0 0 0
11/10/2018 18,900 1.60 8.47 17,300 18,900 18,900 100 1,890,000
10/10/2018 17,300 -1.70 -9.83 19,000 17,300 17,300 100 1,730,000
09/10/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
08/10/2018 19,000 -1.70 -8.95 20,700 19,100 18,800 2,300 43,700,000
05/10/2018 20,700 -20.70 -100.00 20,700 0 0 0 0
04/10/2018 20,700 1.80 8.70 18,900 20,700 20,700 100 2,070,000
03/10/2018 18,900 -2.10 -11.11 21,000 20,900 18,900 300 5,670,000
02/10/2018 21,000 -0.20 -0.95 21,200 21,000 19,100 200 4,200,000
01/10/2018 21,200 1.90 8.96 19,300 21,200 21,200 100 2,120,000
28/09/2018 19,300 -2.10 -10.88 21,400 23,300 19,300 300 5,790,000
27/09/2018 21,400 -21.40 -100.00 21,400 0 0 0 0
26/09/2018 21,400 1.40 6.54 20,000 21,400 21,400 100 2,140,000
25/09/2018 20,000 1.70 8.50 18,300 20,000 17,600 2,300 46,000,000
24/09/2018 18,300 1.60 8.74 16,700 18,300 17,400 2,500 45,750,000
21/09/2018 16,700 0.10 0.60 16,600 16,700 16,700 3,000 50,100,000
20/09/2018 16,600 -0.60 -3.61 17,200 16,600 16,600 1,000 16,600,000
19/09/2018 17,200 -1.10 -6.40 18,300 18,000 16,500 900 15,480,000
18/09/2018 18,300 -18.30 -100.00 18,300 0 0 0 0
17/09/2018 18,300 -18.30 -100.00 18,300 0 0 0 0
14/09/2018 18,300 -1.50 -8.20 19,800 18,300 18,300 300 5,490,000
13/09/2018 19,800 -19.80 -100.00 19,800 0 0 0 0
12/09/2018 19,800 -19.80 -100.00 19,800 0 0 0 0
11/09/2018 19,800 -19.80 -100.00 19,800 0 0 0 0
10/09/2018 19,800 -19.80 -100.00 19,800 0 0 0 0
07/09/2018 19,800 -19.80 -100.00 19,800 0 0 0 0
06/09/2018 19,800 -19.80 -100.00 19,800 0 0 0 0
05/09/2018 19,800 -2.10 -10.61 21,900 19,800 19,800 100 1,980,000
04/09/2018 21,900 -21.90 -100.00 21,900 0 0 0 0
31/08/2018 21,900 -21.90 -100.00 21,900 0 0 0 0
30/08/2018 21,900 -21.90 -100.00 21,900 0 0 0 0
29/08/2018 21,900 -21.90 -100.00 21,900 0 0 0 0
28/08/2018 21,900 -21.90 -100.00 21,900 0 0 0 0
27/08/2018 21,900 -21.90 -100.00 21,900 0 0 0 0
24/08/2018 21,900 -21.90 -100.00 21,900 0 0 0 0
23/08/2018 21,900 -21.90 -100.00 21,900 0 0 0 0
22/08/2018 21,900 1.10 5.02 20,800 21,900 21,900 100 2,190,000
21/08/2018 20,800 -20.80 -100.00 20,800 0 0 0 0
20/08/2018 20,800 -20.80 -100.00 20,800 0 0 0 0
17/08/2018 20,800 -20.80 -100.00 20,800 0 0 0 0
16/08/2018 20,800 -20.80 -100.00 20,800 0 0 0 0
15/08/2018 20,800 -20.80 -100.00 20,800 0 0 0 0
14/08/2018 20,800 -20.80 -100.00 20,800 0 0 0 0
13/08/2018 20,800 1.80 8.65 19,000 20,800 20,800 100 2,080,000
10/08/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
09/08/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
08/08/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
07/08/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
06/08/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
03/08/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
02/08/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
01/08/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
31/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
30/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
27/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
26/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
25/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
24/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
23/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
20/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
19/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
18/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
17/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
16/07/2018 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 100 1,900,000
13/07/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
12/07/2018 19,000 -2.00 -10.53 21,000 19,000 19,000 1,000 19,000,000
11/07/2018 21,000 -21.00 -100.00 21,000 0 0 0 0
10/07/2018 21,000 -21.00 -100.00 21,000 0 0 0 0
09/07/2018 21,000 -21.00 -100.00 21,000 0 0 0 0
06/07/2018 21,000 -21.00 -100.00 21,000 0 0 0 0
05/07/2018 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 300 6,300,000
04/07/2018 21,000 -21.00 -100.00 21,000 0 0 0 0
03/07/2018 21,000 -2.30 -10.95 23,300 22,000 21,000 1,100 23,100,000
02/07/2018 25,800 0.00 ■■ 0.00 25,800 25,800 25,800 100 2,580,000
29/06/2018 25,800 2.30 8.91 23,500 25,800 25,800 5,500 141,900,000
28/06/2018 23,500 2.10 8.94 21,400 23,500 23,500 1,800 42,300,000
27/06/2018 21,400 -21.40 -100.00 21,400 0 0 0 0
26/06/2018 21,400 -21.40 -100.00 21,400 0 0 0 0
25/06/2018 21,400 -21.40 -100.00 21,400 0 0 0 0
22/06/2018 21,400 -21.40 -100.00 21,400 0 0 0 0
21/06/2018 21,400 1.60 7.48 19,800 21,400 21,400 200 4,280,000
20/06/2018 19,800 -19.80 -100.00 19,800 0 0 0 0
19/06/2018 19,800 -19.80 -100.00 19,800 0 0 0 0
18/06/2018 19,800 0.80 4.04 19,000 19,800 19,800 100 1,980,000
15/06/2018 19,000 -19.00 -100.00 19,000 0 0 0 0
14/06/2018 19,000 1.30 6.84 17,700 19,000 19,000 100 1,900,000
13/06/2018 17,700 -1.70 -9.60 19,400 19,100 17,500 700 12,390,000
12/06/2018 19,400 1.50 7.73 17,900 19,400 19,300 200 3,880,000
11/06/2018 17,900 -17.90 -100.00 17,900 0 0 0 0
08/06/2018 17,900 -1.20 -6.70 19,100 18,800 17,300 1,400 25,060,000
07/06/2018 19,100 -19.10 -100.00 19,100 0 0 0 0
06/06/2018 19,100 -19.10 -100.00 19,100 0 0 0 0
05/06/2018 19,100 -0.30 -1.57 19,400 19,100 17,600 200 3,820,000
04/06/2018 19,400 -19.40 -100.00 19,400 0 0 0 0
01/06/2018 19,400 1.40 7.22 18,000 19,400 17,100 1,200 23,280,000
31/05/2018 18,000 -18.00 -100.00 18,000 0 0 0 0
30/05/2018 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 300 5,400,000
29/05/2018 18,000 -18.00 -100.00 18,000 0 0 0 0
28/05/2018 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 700 12,600,000
25/05/2018 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 19,500 16,500 3,500 63,000,000
24/05/2018 18,000 0.90 5.00 17,100 18,000 18,000 100 1,800,000
23/05/2018 17,100 -1.20 -7.02 18,300 17,100 17,100 100 1,710,000
22/05/2018 18,300 -1.10 -6.01 19,400 18,300 18,300 400 7,320,000
21/05/2018 19,400 -2.10 -10.82 21,500 19,400 19,400 200 3,880,000
18/05/2018 21,500 -21.50 -100.00 21,500 0 0 0 0
17/05/2018 21,500 1.60 7.44 19,900 21,500 21,500 100 2,150,000
16/05/2018 19,900 1.40 7.04 18,500 19,900 19,900 100 1,990,000
15/05/2018 18,500 0.10 0.54 18,400 18,500 18,300 200 3,700,000
14/05/2018 18,400 0.00 ■■ 0.00 18,400 18,400 18,400 100 1,840,000
11/05/2018 18,400 0.30 1.63 18,100 18,400 18,400 100 1,840,000
10/05/2018 18,100 -18.10 -100.00 18,100 0 0 0 0
09/05/2018 18,100 -1.90 -10.50 20,000 18,100 18,100 300 5,430,000
08/05/2018 20,000 -20.00 -100.00 20,000 0 0 0 0
07/05/2018 20,000 -2.10 -10.50 22,100 20,000 20,000 1,100 22,000,000
04/05/2018 22,100 -22.10 -100.00 22,100 0 0 0 0
03/05/2018 22,100 -22.10 -100.00 22,100 0 0 0 0
02/05/2018 22,100 1.90 8.60 20,200 22,100 22,100 100 2,210,000
27/04/2018 20,200 -20.20 -100.00 20,200 0 0 0 0
26/04/2018 20,200 -20.20 -100.00 20,200 0 0 0 0
24/04/2018 20,200 -2.20 -10.89 22,400 20,200 20,200 200 4,040,000
23/04/2018 22,400 -22.40 -100.00 22,400 0 0 0 0
20/04/2018 22,400 1.60 7.14 20,800 22,400 22,400 100 2,240,000
19/04/2018 20,800 -20.80 -100.00 20,800 0 0 0 0
18/04/2018 20,800 -0.90 -4.33 21,700 20,800 20,800 200 4,160,000
13/04/2018 22,700 1.70 7.49 21,000 22,700 22,700 100 2,270,000
12/04/2018 21,000 1.90 9.05 19,100 21,000 20,900 200 4,200,000
11/04/2018 19,100 -19.10 -100.00 19,100 0 0 0 0
10/04/2018 19,100 -1.90 -9.95 21,000 20,000 18,900 5,900 112,690,000
09/04/2018 21,000 -21.00 -100.00 21,000 0 0 0 0
06/04/2018 21,000 -21.00 -100.00 21,000 0 0 0 0
05/04/2018 21,000 -21.00 -100.00 21,000 0 0 0 0
04/04/2018 21,000 -21.00 -100.00 21,000 0 0 0 0
03/04/2018 21,000 -21.00 -100.00 21,000 0 0 0 0
02/04/2018 21,000 -1.20 -5.71 22,200 21,000 21,000 100 2,100,000
30/03/2018 22,200 0.00 ■■ 0.00 22,200 22,200 22,200 100 2,220,000
29/03/2018 22,200 -22.20 -100.00 22,200 0 0 0 0
28/03/2018 22,200 -22.20 -100.00 22,200 0 0 0 0
27/03/2018 22,200 -22.20 -100.00 22,200 0 0 0 0
26/03/2018 22,200 -22.20 -100.00 22,200 0 0 0 0
23/03/2018 22,200 -0.10 -0.45 22,300 22,200 22,000 800 17,760,000
22/03/2018 22,300 -0.70 -3.14 23,000 22,300 22,300 100 2,230,000
21/03/2018 23,000 -23.00 -100.00 23,000 0 0 0 0
20/03/2018 23,000 -23.00 -100.00 23,000 0 0 0 0
19/03/2018 23,000 -1.00 -4.35 24,000 23,000 23,000 800 18,400,000
16/03/2018 24,000 -24.00 -100.00 24,000 0 0 0 0
15/03/2018 24,000 -24.00 -100.00 24,000 0 0 0 0
14/03/2018 24,000 -24.00 -100.00 24,000 0 0 0 0
13/03/2018 24,000 -24.00 -100.00 24,000 0 0 0 0
12/03/2018 24,000 1.20 5.00 22,800 24,600 22,000 1,600 38,400,000
09/03/2018 22,800 -2.20 -9.65 25,000 23,200 22,600 400 9,120,000
08/03/2018 25,000 -25.00 -100.00 25,000 0 0 0 0
07/03/2018 25,000 -25.00 -100.00 25,000 0 0 0 0
06/03/2018 25,000 -0.20 -0.80 25,200 25,000 25,000 100 2,500,000
05/03/2018 25,200 -25.20 -100.00 25,200 0 0 0 0
02/03/2018 25,200 0.20 0.79 25,000 25,200 25,200 100 2,520,000
01/03/2018 25,000 -0.50 -2.00 25,500 25,000 25,000 100 2,500,000
28/02/2018 25,500 -25.50 -100.00 25,500 0 0 0 0
27/02/2018 25,500 0.00 ■■ 0.00 25,500 25,500 25,500 100 2,550,000
26/02/2018 25,500 -25.50 -100.00 25,500 0 0 0 0
22/02/2018 25,500 -25.50 -100.00 25,500 0 0 0 0
21/02/2018 25,500 -25.50 -100.00 25,500 0 0 0 0
13/02/2018 25,500 -25.50 -100.00 25,500 0 0 0 0
12/02/2018 25,500 -25.50 -100.00 25,500 0 0 0 0
09/02/2018 25,500 -25.50 -100.00 25,500 0 0 0 0
08/02/2018 25,500 1.60 6.27 23,900 25,500 25,500 100 2,550,000
07/02/2018 23,900 -23.90 -100.00 23,900 0 0 0 0
06/02/2018 23,900 -23.90 -100.00 23,900 0 0 0 0
05/02/2018 23,900 -0.10 -0.42 24,000 23,900 23,900 400 9,560,000
02/02/2018 24,000 -24.00 -100.00 24,000 0 0 0 0
01/02/2018 24,000 -1.20 -5.00 25,200 25,200 24,000 1,400 33,600,000
31/01/2018 25,200 -25.20 -100.00 25,200 0 0 0 0
30/01/2018 25,200 -1.50 -5.95 26,700 25,200 25,200 100 2,520,000
29/01/2018 26,700 -26.70 -100.00 26,700 0 0 0 0
26/01/2018 26,700 -26.70 -100.00 26,700 0 0 0 0
25/01/2018 26,700 -26.70 -100.00 26,700 0 0 0 0
23/01/2018 26,700 0.00 ■■ 0.00 26,700 26,700 26,700 500 13,350,000
22/01/2018 26,700 -26.70 -100.00 26,700 0 0 0 0
19/01/2018 26,700 -26.70 -100.00 26,700 0 0 0 0
18/01/2018 26,700 0.00 ■■ 0.00 26,700 26,700 26,500 600 16,020,000
17/01/2018 26,700 -26.70 -100.00 26,700 0 0 0 0
16/01/2018 26,700 -0.10 -0.37 26,800 26,700 26,700 400 10,680,000
15/01/2018 26,800 -26.80 -100.00 26,800 0 0 0 0
12/01/2018 26,800 -1.80 -6.72 28,600 26,800 26,800 100 2,680,000
11/01/2018 28,600 -28.60 -100.00 28,600 0 0 0 0
10/01/2018 28,600 -28.60 -100.00 28,600 0 0 0 0
09/01/2018 28,600 -28.60 -100.00 28,600 0 0 0 0
08/01/2018 28,600 -28.60 -100.00 28,600 0 0 0 0
05/01/2018 28,600 -28.60 -100.00 28,600 0 0 0 0
03/01/2018 28,600 -28.60 -100.00 28,600 0 0 0 0
02/01/2018 28,600 -28.60 -100.00 28,600 0 0 0 0
29/12/2017 28,600 -28.60 -100.00 28,600 0 0 0 0
28/12/2017 28,600 -28.60 -100.00 28,600 0 0 0 0
27/12/2017 28,600 0.60 2.10 28,000 28,600 28,600 100 2,860,000
26/12/2017 28,000 2.30 8.21 25,700 28,000 28,000 3,600 100,800,000
25/12/2017 25,700 -25.70 -100.00 25,700 0 0 0 0
22/12/2017 25,700 -25.70 -100.00 25,700 0 0 0 0
21/12/2017 25,700 -25.70 -100.00 25,700 0 0 0 0
20/12/2017 25,700 0.20 0.78 25,500 25,700 23,800 200 5,140,000
19/12/2017 25,500 0.00 ■■ 0.00 25,500 25,500 25,500 100 2,550,000
18/12/2017 25,500 2.10 8.24 23,400 25,500 25,500 100 2,550,000
15/12/2017 23,400 -23.40 -100.00 23,400 0 0 0 0
14/12/2017 23,400 -2.40 -10.26 25,800 23,900 23,400 1,200 28,080,000
13/12/2017 25,800 -2.80 -10.85 28,600 25,800 25,800 1,000 25,800,000
12/12/2017 25,900 -2.80 -10.81 28,700 25,900 25,900 100 2,590,000
11/12/2017 28,700 0.80 2.79 27,800 28,600 28,600 100 2,870,000
08/12/2017 27,800 2.40 8.63 25,400 27,800 27,800 1,800 50,040,000
07/12/2017 25,400 -1.90 -7.48 23,100 21,200 21,200 100 2,540,000
05/12/2017 23,100 0.00 ■■ 0.00 0 0 0 0 0
04/12/2017 23,100 -2.30 -9.06 23,100 23,100 22,900 2,280 52,668,000
01/12/2017 25,400 2.10 9.01 25,400 25,400 25,400 100 2,540,000
30/11/2017 23,300 0.00 ■■ 0.00 23,300 23,300 23,300 0 0
29/11/2017 23,300 0.00 ■■ 0.00 23,300 23,300 23,300 0 0
28/11/2017 23,300 -2.50 -9.69 23,300 23,300 23,300 1,000 23,300,000
27/11/2017 25,800 0.00 ■■ 0.00 25,800 25,800 25,800 0 0
24/11/2017 25,800 0.00 ■■ 0.00 25,800 25,800 25,800 0 0
23/11/2017 25,800 2.30 9.79 23,000 25,800 23,000 5,900 152,220,000
22/11/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
21/11/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 21,200 600 14,100,000
20/11/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
17/11/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
16/11/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 20 470,000
15/11/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
14/11/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
13/11/2017 23,500 0.50 2.17 23,500 23,500 23,500 100 2,350,000
10/11/2017 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 1,060 24,380,000
09/11/2017 23,000 -2.00 -8.00 23,000 23,000 23,000 1,000 23,000,000
08/11/2017 25,000 1.60 6.84 25,000 25,000 25,000 100 2,500,000
07/11/2017 23,400 0.00 ■■ 0.00 23,400 23,400 23,400 0 0
06/11/2017 23,400 0.00 ■■ 0.00 23,400 23,400 23,400 0 0
03/11/2017 23,400 -2.60 -10.00 23,400 23,400 23,400 100 2,340,000
02/11/2017 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 0 0
01/11/2017 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 0 0
31/10/2017 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 0 0
30/10/2017 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 0 0
27/10/2017 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 0 0
26/10/2017 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 0 0
25/10/2017 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 0 0
24/10/2017 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 0 0
23/10/2017 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 0 0
20/10/2017 26,000 2.00 8.33 26,000 26,000 26,000 100 2,600,000
19/10/2017 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 0 0
18/10/2017 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 0 0
17/10/2017 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 0 0
16/10/2017 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 0 0
13/10/2017 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 0 0
12/10/2017 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 0 0
11/10/2017 24,000 -0.30 -1.23 24,000 24,000 24,000 100 2,400,000
10/10/2017 24,300 0.00 ■■ 0.00 24,300 24,300 24,300 0 0
09/10/2017 24,300 0.00 ■■ 0.00 24,300 24,300 24,300 0 0
06/10/2017 24,300 0.00 ■■ 0.00 24,300 24,300 24,300 0 0
05/10/2017 24,300 0.00 ■■ 0.00 24,300 24,300 24,300 0 0
04/10/2017 24,300 -2.70 -10.00 24,300 24,300 24,300 100 2,430,000
03/10/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
02/10/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
29/09/2017 27,000 1.60 6.30 22,900 27,000 22,900 1,802 48,654,000
28/09/2017 25,400 2.30 9.96 20,800 25,400 20,800 1,760 44,704,000
27/09/2017 23,100 0.00 ■■ 0.00 23,100 23,100 23,100 0 0
26/09/2017 23,100 0.00 ■■ 0.00 23,100 23,100 23,100 0 0
25/09/2017 23,100 0.00 ■■ 0.00 23,100 23,100 23,100 0 0
22/09/2017 23,100 0.00 ■■ 0.00 23,100 23,100 23,100 0 0
21/09/2017 23,100 0.00 ■■ 0.00 23,100 23,100 23,100 0 0
20/09/2017 23,100 0.00 ■■ 0.00 23,100 23,100 23,100 30 693,000
19/09/2017 23,100 0.00 ■■ 0.00 23,100 23,100 23,100 0 0
18/09/2017 23,100 -2.40 -9.41 23,100 23,100 23,100 200 4,620,000
15/09/2017 25,500 0.00 ■■ 0.00 25,500 25,500 25,500 8 204,000
14/09/2017 25,500 0.00 ■■ 0.00 25,500 25,500 25,500 0 0
13/09/2017 25,500 -2.70 -9.57 25,500 25,500 25,500 100 2,550,000
12/09/2017 28,200 0.00 ■■ 0.00 28,200 28,200 28,200 0 0
11/09/2017 28,200 0.00 ■■ 0.00 28,200 28,200 28,200 0 0
08/09/2017 28,200 0.00 ■■ 0.00 28,200 28,200 28,200 0 0
07/09/2017 28,200 0.00 ■■ 0.00 28,200 28,200 28,200 0 0
06/09/2017 28,200 0.00 ■■ 0.00 28,200 28,200 28,200 0 0
05/09/2017 28,200 0.00 ■■ 0.00 28,200 28,200 28,200 0 0
01/09/2017 28,200 0.00 ■■ 0.00 28,200 28,200 28,200 0 0
31/08/2017 28,200 -0.20 -0.70 28,200 28,200 28,200 1,000 28,200,000
30/08/2017 28,400 0.00 ■■ 0.00 28,400 28,400 28,400 0 0
29/08/2017 28,400 0.30 1.07 28,400 28,400 28,400 100 2,840,000
28/08/2017 28,100 2.50 9.77 28,100 28,100 28,100 700 19,670,000
25/08/2017 25,600 2.30 9.87 25,600 25,600 25,600 1,000 25,600,000
24/08/2017 23,300 2.10 9.91 23,300 23,300 23,300 100 2,330,000
23/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
22/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
21/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
18/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
17/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
16/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
15/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
14/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
11/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
10/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
09/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
08/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
07/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
04/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
03/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
02/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
01/08/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
31/07/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
28/07/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
27/07/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
26/07/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
25/07/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
24/07/2017 21,200 0.00 ■■ 0.00 21,200 21,200 21,200 0 0
21/07/2017 21,200 -2.30 -9.79 21,300 21,300 21,200 360 7,632,000
20/07/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
19/07/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
18/07/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
17/07/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
14/07/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
13/07/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
12/07/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
11/07/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 10 235,000
10/07/2017 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 1 23,500
07/07/2017 23,500 -2.50 -9.62 24,000 24,000 23,500 600 14,100,000
06/07/2017 26,000 -1.00 -3.70 26,000 26,000 26,000 117 3,042,000
05/07/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
04/07/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
03/07/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
30/06/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
29/06/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 100 2,700,000
28/06/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
27/06/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
26/06/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
23/06/2017 27,000 -1.90 -6.57 27,500 27,500 27,000 200 5,400,000
22/06/2017 28,900 0.00 ■■ 0.00 28,900 28,900 28,900 0 0
21/06/2017 28,900 0.00 ■■ 0.00 28,900 28,900 28,900 0 0
20/06/2017 28,900 0.00 ■■ 0.00 28,900 28,900 28,900 0 0
19/06/2017 28,900 0.00 ■■ 0.00 28,900 28,900 28,900 0 0
16/06/2017 28,900 0.00 ■■ 0.00 28,900 28,900 28,900 0 0
15/06/2017 28,900 0.00 ■■ 0.00 28,900 28,900 28,900 0 0
14/06/2017 28,900 0.00 ■■ 0.00 28,900 28,900 28,900 0 0
13/06/2017 28,900 0.00 ■■ 0.00 28,900 28,900 28,900 0 0
09/06/2017 28,900 0.00 ■■ 0.00 28,900 28,900 28,900 0 0
08/06/2017 28,900 0.00 ■■ 0.00 28,900 28,900 28,900 0 0
07/06/2017 28,900 1.70 6.25 28,000 28,900 28,000 7,539 217,877,100
06/06/2017 27,200 2.40 9.68 26,200 27,200 26,200 627 17,054,400
05/06/2017 24,800 0.00 ■■ 0.00 24,800 24,800 24,800 33 818,400
02/06/2017 24,800 2.20 9.73 24,800 24,800 24,800 912 22,617,600
01/06/2017 22,600 2.00 9.71 22,000 22,600 22,000 900 20,340,000
31/05/2017 20,600 0.00 ■■ 0.00 20,600 20,600 20,600 0 0
30/05/2017 20,600 0.00 ■■ 0.00 20,600 20,600 20,600 0 0
29/05/2017 20,600 0.00 ■■ 0.00 20,600 20,600 20,600 0 0
26/05/2017 20,600 -2.00 -8.85 22,600 22,600 20,600 903 18,601,800
25/05/2017 22,600 0.00 ■■ 0.00 22,600 22,600 22,600 0 0
24/05/2017 22,600 -1.60 -6.61 22,600 22,600 22,600 169 3,819,400
23/05/2017 24,200 0.00 ■■ 0.00 24,200 24,200 24,200 12 290,400
22/05/2017 24,200 0.00 ■■ 0.00 24,200 24,200 24,200 0 0
19/05/2017 24,200 2.20 10.00 22,000 24,200 22,000 4,633 112,118,600
18/05/2017 22,000 -0.50 -2.22 22,000 22,000 22,000 700 15,400,000
17/05/2017 22,500 0.00 ■■ 0.00 22,500 22,500 22,500 94 2,115,000
16/05/2017 22,500 0.10 0.45 22,500 22,500 22,500 500 11,250,000
15/05/2017 22,400 0.00 ■■ 0.00 22,400 22,400 22,400 11 246,400
09/05/2017 22,200 1.20 5.71 19,100 22,200 19,100 200 4,440,000
08/05/2017 21,000 0.00 ■■ 0.00 21,000 21,000 21,000 33 693,000
05/05/2017 21,000 -2.00 -8.70 21,000 21,000 21,000 362 7,602,000
04/05/2017 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 0 0
03/05/2017 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 0 0
28/04/2017 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 100 2,300,000
27/04/2017 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 0 0
26/04/2017 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 0 0
25/04/2017 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 200 4,600,000
24/04/2017 23,000 -0.20 -0.86 23,000 23,000 23,000 100 2,300,000
21/04/2017 23,200 0.00 ■■ 0.00 23,200 23,200 23,200 0 0
20/04/2017 23,200 0.00 ■■ 0.00 23,200 23,200 23,200 0 0
19/04/2017 23,200 0.00 ■■ 0.00 23,200 23,200 23,200 0 0
18/04/2017 23,200 0.00 ■■ 0.00 23,200 23,200 23,200 0 0
17/04/2017 23,200 0.00 ■■ 0.00 23,200 23,200 23,200 0 0
14/04/2017 23,200 0.00 ■■ 0.00 23,200 23,200 23,200 0 0
13/04/2017 23,200 0.00 ■■ 0.00 23,200 23,200 23,200 0 0
12/04/2017 23,200 -2.50 -9.73 23,200 23,200 23,200 1,380 32,016,000
11/04/2017 25,700 -2.80 -9.82 25,800 25,800 25,700 932 23,952,400
10/04/2017 28,500 0.00 ■■ 0.00 28,500 28,500 28,500 0 0
07/04/2017 28,500 0.00 ■■ 0.00 28,500 28,500 28,500 0 0
05/04/2017 28,500 0.00 ■■ 0.00 28,500 28,500 28,500 0 0
04/04/2017 28,500 0.00 ■■ 0.00 28,500 28,500 28,500 0 0
03/04/2017 28,500 0.00 ■■ 0.00 28,500 28,500 28,500 0 0
31/03/2017 28,500 0.00 ■■ 0.00 28,500 28,500 28,500 16 456,000
30/03/2017 28,500 0.00 ■■ 0.00 28,500 28,500 28,500 0 0
29/03/2017 28,500 -0.30 -1.04 28,500 28,500 28,500 600 17,100,000
28/03/2017 28,800 0.00 ■■ 0.00 28,800 28,800 28,800 0 0
27/03/2017 28,800 2.50 9.51 25,000 28,800 25,000 38,800 1,117,440,000
24/03/2017 26,300 -0.10 -0.38 26,300 26,300 26,300 100 2,630,000
23/03/2017 26,400 0.00 ■■ 0.00 26,400 26,400 26,400 0 0
22/03/2017 26,400 0.00 ■■ 0.00 26,400 26,400 26,400 0 0
21/03/2017 26,400 0.00 ■■ 0.00 26,400 26,400 26,400 0 0
20/03/2017 26,400 0.00 ■■ 0.00 26,400 26,400 26,400 0 0
17/03/2017 26,400 0.00 ■■ 0.00 26,400 26,400 26,400 0 0
16/03/2017 26,400 0.90 3.53 25,500 26,400 25,400 1,300 34,320,000
15/03/2017 25,500 0.00 ■■ 0.00 25,500 25,500 25,500 400 10,200,000
14/03/2017 25,500 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 25,500 400 10,200,000
13/03/2017 25,500 -0.50 -1.92 25,500 25,500 25,500 200 5,100,000
10/03/2017 26,000 -0.90 -3.35 26,000 26,000 26,000 100 2,600,000
09/03/2017 26,900 0.00 ■■ 0.00 26,900 26,900 26,900 0 0
08/03/2017 26,900 0.00 ■■ 0.00 26,900 26,900 26,900 0 0
07/03/2017 26,900 0.00 ■■ 0.00 26,900 26,900 26,900 0 0
06/03/2017 26,900 1.50 5.91 26,900 26,900 26,900 100 2,690,000
03/03/2017 25,400 0.00 ■■ 0.00 25,400 25,400 25,400 0 0
02/03/2017 25,400 0.00 ■■ 0.00 25,400 25,400 25,400 0 0
01/03/2017 25,400 -2.10 -7.64 25,400 25,400 25,400 500 12,700,000
28/02/2017 27,500 -0.50 -1.79 27,500 27,500 27,500 600 16,500,000
27/02/2017 28,000 0.00 ■■ 0.00 28,000 28,000 28,000 0 0
24/02/2017 28,000 0.00 ■■ 0.00 28,000 28,000 28,000 0 0
23/02/2017 28,000 0.00 ■■ 0.00 28,000 28,000 28,000 0 0
22/02/2017 28,000 1.00 3.70 27,500 28,000 26,600 3,601 100,828,000
21/02/2017 27,000 0.50 1.89 26,500 27,000 26,500 2,000 54,000,000
20/02/2017 26,500 0.00 ■■ 0.00 26,500 26,500 26,500 0 0
17/02/2017 26,500 -1.00 -3.64 26,500 26,500 26,500 100 2,650,000
16/02/2017 27,500 0.00 ■■ 0.00 27,500 27,500 27,500 0 0
15/02/2017 27,500 0.00 ■■ 0.00 27,500 27,500 27,500 0 0
14/02/2017 27,500 0.00 ■■ 0.00 27,500 27,500 27,500 714 19,635,000
13/02/2017 27,500 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,500 27,000 2,200 60,500,000
10/02/2017 27,500 0.00 ■■ 0.00 27,500 27,500 27,500 0 0
09/02/2017 27,500 0.00 ■■ 0.00 27,500 27,500 27,500 20 550,000
08/02/2017 27,500 0.00 ■■ 0.00 27,500 27,500 27,500 0 0
07/02/2017 27,500 1.50 5.77 27,400 27,500 26,800 13,000 357,500,000
06/02/2017 26,000 1.00 4.00 26,000 26,000 26,000 300 7,800,000
03/02/2017 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 0 0
02/02/2017 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 0 0
25/01/2017 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 0 0
24/01/2017 25,000 0.90 3.73 25,000 25,000 25,000 800 20,000,000
23/01/2017 24,100 -1.00 -3.98 25,000 25,000 23,100 966 23,280,600
20/01/2017 25,100 -1.90 -7.04 27,000 27,000 25,100 1,100 27,610,000
19/01/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
18/01/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
17/01/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 500 13,500,000
16/01/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
13/01/2017 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 5,000 135,000,000
12/01/2017 27,000 -3.00 -10.00 27,000 27,000 27,000 100 2,700,000
11/01/2017 30,000 0.00 ■■ 0.00 30,000 30,000 30,000 0 0
10/01/2017 30,000 0.00 ■■ 0.00 30,000 30,000 30,000 0 0
09/01/2017 30,000 0.00 ■■ 0.00 30,000 30,000 30,000 88 2,640,000
06/01/2017 30,000 0.00 ■■ 0.00 30,000 30,000 30,000 0 0
05/01/2017 30,000 2.50 9.09 27,500 30,000 27,500 300 9,000,000
04/01/2017 27,500 -2.40 -8.03 27,000 27,500 27,000 200 5,500,000
03/01/2017 29,900 -0.90 -2.92 29,900 29,900 29,900 100 2,990,000
30/12/2016 30,800 2.80 10.00 25,500 30,800 25,400 33,900 1,044,120,000
29/12/2016 28,000 1.00 3.70 28,000 28,000 28,000 200 5,600,000
28/12/2016 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 26 702,000
27/12/2016 27,000 1.90 7.57 27,000 27,000 27,000 105 2,835,000
26/12/2016 25,100 0.00 ■■ 0.00 25,100 25,100 25,100 0 0
23/12/2016 25,100 0.00 ■■ 0.00 25,100 25,100 25,100 500 12,550,000
22/12/2016 25,100 -1.90 -7.04 27,900 27,900 25,100 580 14,558,000
21/12/2016 27,000 -3.00 -10.00 27,000 27,000 27,000 200 5,400,000
20/12/2016 30,000 0.00 ■■ 0.00 30,000 30,000 30,000 0 0
19/12/2016 30,000 1.10 3.81 30,000 30,000 30,000 100 3,000,000
16/12/2016 28,900 -0.10 -0.34 26,500 28,900 26,500 400 11,560,000
15/12/2016 29,000 1.20 4.32 27,000 29,000 27,000 2,400 69,600,000
14/12/2016 27,800 1.20 4.51 27,800 27,800 27,800 100 2,780,000
13/12/2016 26,600 0.00 ■■ 0.00 26,600 26,600 26,600 0 0
12/12/2016 26,600 0.00 ■■ 0.00 26,600 26,600 26,600 0 0
09/12/2016 26,600 0.00 ■■ 0.00 26,600 26,600 26,600 0 0
08/12/2016 26,600 0.00 ■■ 0.00 26,600 26,600 26,600 7 186,200
07/12/2016 26,600 0.00 ■■ 0.00 26,600 26,600 26,600 0 0
06/12/2016 26,600 0.00 ■■ 0.00 26,600 26,600 26,600 0 0
05/12/2016 26,600 0.00 ■■ 0.00 26,600 26,600 26,600 0 0
02/12/2016 26,600 0.00 ■■ 0.00 26,600 26,600 26,600 0 0
01/12/2016 26,600 0.00 ■■ 0.00 26,600 26,600 26,600 60 1,596,000
30/11/2016 26,600 0.40 1.53 26,500 26,600 26,500 6,140 163,324,000
29/11/2016 26,200 1.20 4.80 26,200 26,200 26,200 100 2,620,000
28/11/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 24,400 6,900 172,500,000
25/11/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 500 12,500,000
24/11/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 10,000 250,000,000
23/11/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 6,200 155,000,000
22/11/2016 25,000 -1.10 -4.21 25,100 25,100 25,000 3,000 75,000,000
21/11/2016 26,100 -2.90 -10.00 26,200 26,200 26,100 200 5,220,000
18/11/2016 29,000 0.00 ■■ 0.00 29,000 29,000 29,000 0 0
17/11/2016 29,000 0.00 ■■ 0.00 29,000 29,000 29,000 0 0
16/11/2016 29,000 0.00 ■■ 0.00 29,000 29,000 29,000 0 0
15/11/2016 29,000 0.00 ■■ 0.00 29,000 29,000 29,000 0 0
14/11/2016 29,000 2.00 7.41 29,000 29,000 29,000 100 2,900,000
11/11/2016 27,000 0.50 1.89 27,000 27,000 27,000 3,000 81,000,000
10/11/2016 26,500 -3.70 -12.25 26,700 26,700 26,500 300 7,950,000
09/11/2016 30,200 0.00 ■■ 0.00 30,200 30,200 30,200 0 0
08/11/2016 30,200 0.00 ■■ 0.00 29,900 30,200 27,200 3,500 105,700,000
07/11/2016 30,200 2.60 9.42 30,000 30,300 30,000 78,600 2,373,720,000
04/11/2016 27,600 2.50 9.96 26,000 27,600 26,000 9,201 253,947,600
03/11/2016 25,100 0.70 2.87 25,300 25,300 25,000 100,100 2,512,510,000
02/11/2016 24,400 -1.10 -4.31 23,000 27,000 23,000 1,400 34,160,000
01/11/2016 25,500 -2.00 -7.27 25,000 27,500 25,000 66,900 1,705,950,000
31/10/2016 27,500 0.00 ■■ 0.00 27,500 27,500 27,500 0 0
28/10/2016 27,500 0.50 1.85 24,500 27,500 24,500 201,200 5,533,000,000
27/10/2016 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
26/10/2016 27,000 0.20 0.75 24,200 27,000 24,200 7,900 213,300,000
25/10/2016 26,800 2.20 8.94 26,800 26,800 26,800 2,500 67,000,000
24/10/2016 24,600 -2.30 -8.55 26,900 26,900 24,300 15,500 381,300,000
21/10/2016 26,900 0.00 ■■ 0.00 26,900 26,900 26,900 20 538,000
20/10/2016 26,900 0.00 ■■ 0.00 26,900 26,900 26,900 55 1,479,500
19/10/2016 26,900 1.90 7.60 26,900 26,900 26,900 135 3,631,500
18/10/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 0 0
17/10/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 10 250,000
14/10/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 0 0
13/10/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 99 2,475,000
12/10/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 0 0
11/10/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 0 0
10/10/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 0 0
07/10/2016 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 0 0
06/10/2016 25,000 -1.90 -7.06 26,800 29,000 25,000 49,666 1,241,650,000
05/10/2016 26,900 0.70 2.67 26,900 26,900 26,900 100 2,690,000
04/10/2016 26,200 1.30 5.22 26,200 26,200 26,200 100 2,620,000
03/10/2016 24,900 2.20 9.69 24,500 24,900 22,800 8,566 213,293,400
30/09/2016 22,700 -1.30 -5.42 25,500 25,500 22,700 3,300 74,910,000
29/09/2016 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 0 0
28/09/2016 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 61 1,464,000
27/09/2016 24,000 0.30 1.27 23,800 25,000 23,800 4,600 110,400,000
26/09/2016 23,700 0.00 ■■ 0.00 23,700 23,700 23,700 0 0
23/09/2016 23,700 0.00 ■■ 0.00 23,700 23,700 23,700 0 0
22/09/2016 23,700 -2.30 -8.85 23,700 23,700 23,700 300 7,110,000
21/09/2016 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 0 0
20/09/2016 26,000 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 26,000 33 858,000
19/09/2016 26,000 -0.50 -1.89 26,000 26,000 26,000 100 2,600,000
16/09/2016 26,500 2.20 9.05 26,500 26,500 26,500 1,300 34,450,000
15/09/2016 24,300 0.30 1.25 24,200 26,000 24,200 1,200 29,160,000
14/09/2016 24,000 -1.00 -4.00 25,500 25,900 24,000 1,000 24,000,000
13/09/2016 25,000 -0.40 -1.57 25,000 25,000 25,000 217,900 5,447,500,000
12/09/2016 25,400 2.00 8.55 25,400 25,400 25,400 100 2,540,000
09/09/2016 23,400 0.30 1.30 25,400 25,400 23,400 406 9,500,400
08/09/2016 23,100 -0.10 -0.43 25,500 25,500 23,100 1,100 25,410,000
07/09/2016 23,200 -0.80 -3.33 23,200 23,200 23,200 5,000 116,000,000
06/09/2016 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 100 2,400,000
05/09/2016 24,000 -0.90 -3.61 24,000 24,000 24,000 100 2,400,000
01/09/2016 24,900 0.00 ■■ 0.00 24,900 24,900 24,900 0 0
31/08/2016 24,900 2.20 9.69 24,700 24,900 24,700 910 22,659,000
30/08/2016 22,700 -1.50 -6.20 22,700 22,700 22,700 100 2,270,000
29/08/2016 24,200 2.20 10.00 19,800 24,200 19,800 500 12,100,000
26/08/2016 22,000 -1.30 -5.58 25,300 25,300 22,000 11,626 255,772,000
25/08/2016 23,300 -0.30 -1.27 25,700 25,700 23,300 326 7,595,800
24/08/2016 23,600 -1.90 -7.45 23,600 25,000 23,600 633 14,938,800
23/08/2016 25,500 0.00 ■■ 0.00 23,700 25,500 23,500 6,400 163,200,000
22/08/2016 25,500 -1.40 -5.20 25,000 25,500 24,600 7,500 191,250,000
19/08/2016 26,900 0.00 ■■ 0.00 26,900 26,900 26,900 0 0
18/08/2016 26,900 2.20 8.91 24,700 26,900 24,700 400 10,760,000
17/08/2016 24,700 -0.10 -0.40 25,500 25,500 24,700 1,100 27,170,000
16/08/2016 24,800 0.10 0.40 24,800 24,800 24,800 1,200 29,760,000
15/08/2016 24,700 -0.20 -0.80 25,000 25,000 24,700 3,700 91,390,000
12/08/2016 24,900 -0.10 -0.40 24,800 24,900 24,800 2,100 52,290,000
11/08/2016 25,000 -1.00 -3.85 24,200 25,000 24,200 1,620 40,500,000
10/08/2016 26,000 -2.70 -9.41 26,100 26,100 26,000 1,200 31,200,000
09/08/2016 28,700 0.00 ■■ 0.00 28,700 28,700 28,700 13 373,100
08/08/2016 28,700 0.00 ■■ 0.00 28,700 28,700 28,700 0 0
05/08/2016 28,700 0.00 ■■ 0.00 28,700 28,700 28,700 20 574,000
04/08/2016 28,700 1.70 6.30 27,000 29,000 27,000 400 11,480,000
03/08/2016 27,000 2.40 9.76 24,800 27,000 24,800 1,613 43,551,000
02/08/2016 24,600 0.10 0.41 24,500 24,600 24,500 700 17,220,000
01/08/2016 24,500 -1.80 -6.84 27,000 28,800 24,500 2,700 66,150,000
29/07/2016 26,300 -2.70 -9.31 26,300 26,300 26,300 4,105 107,961,500
28/07/2016 29,000 1.50 5.45 29,000 30,200 26,100 245,978 7,133,362,000
27/07/2016 27,500 2.50 10.00 25,000 27,500 22,900 401,100 11,030,250,000
26/07/2016 25,000 -1.20 -4.58 24,000 26,200 24,000 11,400 285,000,000
25/07/2016 26,200 0.70 2.75 27,000 27,000 25,000 1,400 36,680,000
22/07/2016 25,500 0.00 ■■ 0.00 26,000 26,000 24,000 2,500 63,750,000
21/07/2016 25,500 0.70 2.82 24,000 25,500 24,000 4,832 123,216,000
20/07/2016 24,800 0.00 ■■ 0.00 24,900 26,900 24,800 1,300 32,240,000
19/07/2016 24,800 2.20 9.73 24,800 24,800 24,800 2,238 55,502,400
18/07/2016 22,600 -2.50 -9.96 25,100 25,500 22,600 12,900 291,540,000
15/07/2016 25,100 -2.40 -8.73 25,500 26,000 25,000 17,330 434,983,000
14/07/2016 27,500 -1.50 -5.17 27,500 30,000 26,100 56,133 1,543,657,500
13/07/2016 29,000 0.60 2.11 31,100 31,200 28,000 150,718 4,370,822,000
12/07/2016 28,400 2.50 9.65 28,400 28,400 25,900 177,300 5,035,320,000
11/07/2016 25,900 2.30 9.75 25,900 25,900 25,900 95,400 2,470,860,000
08/07/2016 23,600 2.10 9.77 23,600 23,600 23,600 92,000 2,171,200,000
07/07/2016 21,500 1.90 9.69 21,000 21,500 19,600 138,269 2,972,783,500
06/07/2016 19,600 1.40 7.69 18,200 19,600 18,200 20,833 408,326,800
05/07/2016 18,200 0.00 ■■ 0.00 18,000 19,000 18,000 8,000 145,600,000
04/07/2016 18,200 0.00 ■■ 0.00 17,900 18,300 17,900 9,100 165,620,000
01/07/2016 18,200 -0.30 -1.62 18,500 18,600 17,800 2,200 40,040,000
30/06/2016 18,500 0.50 2.78 18,300 18,500 18,300 6,200 114,700,000
29/06/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
28/06/2016 18,000 -0.20 -1.10 18,200 18,200 18,000 2,910 52,380,000
27/06/2016 18,200 0.50 2.82 17,700 18,200 17,700 400 7,280,000
24/06/2016 17,700 -0.50 -2.75 18,000 18,000 17,700 17,300 306,210,000
23/06/2016 18,200 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,200 18,000 26,900 489,580,000
22/06/2016 18,200 0.20 1.11 18,200 18,200 18,200 5,000 91,000,000
21/06/2016 18,000 0.10 0.56 18,000 18,000 18,000 1,000 18,000,000
20/06/2016 17,900 0.00 ■■ 0.00 17,900 17,900 17,900 0 0
17/06/2016 17,900 -0.10 -0.56 17,900 18,000 17,900 2,900 51,910,000
16/06/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 21,000 378,000,000
15/06/2016 18,000 0.40 2.27 17,600 18,000 17,600 6,500 117,000,000
14/06/2016 17,600 -0.20 -1.12 17,800 17,800 17,600 600 10,560,000
13/06/2016 17,800 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,100 17,800 2,200 39,160,000
10/06/2016 17,800 0.00 ■■ 0.00 17,800 17,800 17,800 0 0
09/06/2016 17,800 0.10 0.56 17,800 17,800 17,800 3,000 53,400,000
08/06/2016 17,700 -0.40 -2.21 17,700 17,700 17,700 100 1,770,000
07/06/2016 18,100 0.10 0.56 18,000 18,100 18,000 1,700 30,770,000
06/06/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 17,500 18,000 17,500 8,810 158,580,000
03/06/2016 18,000 -0.20 -1.10 18,000 18,000 18,000 1,000 18,000,000
02/06/2016 18,200 0.00 ■■ 0.00 18,200 18,200 18,200 6,600 120,120,000
01/06/2016 18,200 0.20 1.11 18,200 18,200 18,000 6,800 123,760,000
31/05/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,400 18,000 10,300 185,400,000
30/05/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
27/05/2016 18,000 0.20 1.12 18,000 18,000 18,000 2,800 50,400,000
26/05/2016 17,800 0.30 1.71 17,800 17,800 17,800 2,000 35,600,000
25/05/2016 17,500 0.00 ■■ 0.00 17,500 17,500 17,500 0 0
24/05/2016 17,500 -0.30 -1.69 17,800 17,800 17,500 9,400 164,500,000
23/05/2016 17,800 -0.20 -1.11 18,300 18,300 17,800 5,400 96,120,000
20/05/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 5,000 90,000,000
19/05/2016 18,000 0.20 1.12 17,800 18,000 17,800 8,500 153,000,000
18/05/2016 17,800 0.00 ■■ 0.00 17,800 17,800 17,800 12,000 213,600,000
17/05/2016 17,800 0.00 ■■ 0.00 18,200 18,200 17,800 300 5,340,000
16/05/2016 17,800 0.00 ■■ 0.00 17,800 17,800 17,800 500 8,900,000
13/05/2016 17,800 0.00 ■■ 0.00 17,800 17,800 17,800 100 1,780,000
12/05/2016 17,800 -0.10 -0.56 17,800 17,800 17,800 1,830 32,574,000
11/05/2016 17,900 0.00 ■■ 0.00 17,900 17,900 17,900 0 0
10/05/2016 17,900 -0.10 -0.56 17,900 17,900 17,900 600 10,740,000
09/05/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
06/05/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 17,900 11,000 198,000,000
05/05/2016 18,000 0.70 4.05 17,400 18,000 17,300 8,100 145,800,000
04/05/2016 17,300 -0.70 -3.89 17,500 17,500 17,300 4,000 69,200,000
29/04/2016 18,000 0.30 1.69 18,000 18,000 18,000 400 7,200,000
28/04/2016 17,700 0.20 1.14 17,700 17,700 17,700 100 1,770,000
27/04/2016 17,500 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,800 17,500 4,300 75,250,000
26/04/2016 17,500 -0.30 -1.69 17,800 17,800 17,500 1,938 33,915,000
25/04/2016 17,800 -0.10 -0.56 17,800 17,800 17,800 400 7,120,000
22/04/2016 17,900 -0.10 -0.56 17,800 17,900 17,300 1,500 26,850,000
21/04/2016 18,000 0.10 0.56 18,000 18,000 18,000 1,300 23,400,000
20/04/2016 17,900 -0.10 -0.56 18,000 18,000 17,900 7,300 130,670,000
19/04/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 17,900 6,000 108,000,000
15/04/2016 18,000 -0.10 -0.55 18,000 18,000 18,000 2,740 49,320,000
14/04/2016 18,100 0.30 1.69 18,100 18,100 18,100 506 9,158,600
13/04/2016 17,800 -0.20 -1.11 17,800 17,800 17,800 2,200 39,160,000
12/04/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 17,800 18,000 17,800 2,314 41,652,000
11/04/2016 18,000 0.10 0.56 18,000 18,000 18,000 1,400 25,200,000
08/04/2016 17,900 0.00 ■■ 0.00 17,900 17,900 17,900 0 0
07/04/2016 17,900 0.00 ■■ 0.00 18,200 18,200 17,800 3,200 57,280,000
06/04/2016 17,900 0.10 0.56 17,900 17,900 17,800 4,200 75,180,000
05/04/2016 17,800 -0.10 -0.56 17,800 17,800 17,800 2,000 35,600,000
04/04/2016 17,900 0.00 ■■ 0.00 17,900 17,900 17,900 0 0
01/04/2016 17,900 0.00 ■■ 0.00 17,900 17,900 17,900 800 14,320,000
31/03/2016 17,900 -0.10 -0.56 16,200 18,000 16,200 6,500 116,350,000
30/03/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 17,900 18,000 17,900 11,900 214,200,000
29/03/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,200 18,000 11,100 199,800,000
28/03/2016 18,000 0.20 1.12 17,800 18,000 17,800 7,300 131,400,000
25/03/2016 17,800 0.10 0.56 17,500 17,800 17,500 5,500 97,900,000
24/03/2016 17,700 -0.10 -0.56 17,700 17,700 17,600 10,000 177,000,000
23/03/2016 17,800 0.00 ■■ 0.00 17,800 17,800 17,800 3,400 60,520,000
22/03/2016 17,800 -0.10 -0.56 17,800 17,800 17,800 2,000 35,600,000
21/03/2016 17,900 0.20 1.13 17,700 17,900 17,700 7,500 134,250,000
18/03/2016 17,700 0.50 2.91 17,200 17,700 17,200 3,100 54,870,000
17/03/2016 17,200 0.20 1.18 17,300 17,300 17,000 14,000 240,800,000
16/03/2016 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,100 17,300 17,000 15,500 263,500,000
15/03/2016 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,100 17,100 17,000 13,514 229,738,000
14/03/2016 17,000 -0.40 -2.30 17,400 17,400 17,000 7,534 128,078,000
11/03/2016 17,400 -0.30 -1.69 17,400 17,500 17,400 3,800 66,120,000
10/03/2016 17,700 0.40 2.31 17,700 17,700 17,700 130 2,301,000
09/03/2016 17,300 -1.10 -5.98 17,300 17,300 17,300 1,000 17,300,000
08/03/2016 18,400 0.40 2.22 18,400 18,400 18,400 1,110 20,424,000
07/03/2016 18,000 -0.50 -2.70 18,000 18,000 18,000 1,300 23,400,000
04/03/2016 18,500 1.20 6.94 18,000 18,500 18,000 4,000 74,000,000
03/03/2016 17,300 0.00 ■■ 0.00 17,300 17,300 17,300 100 1,730,000
02/03/2016 17,300 0.70 4.22 17,000 17,300 17,000 610 10,553,000
01/03/2016 16,600 -0.40 -2.35 17,000 17,000 16,600 2,420 40,172,000
29/02/2016 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 1,300 22,100,000
26/02/2016 17,000 0.20 1.19 17,000 17,000 17,000 720 12,240,000
25/02/2016 16,800 0.00 ■■ 0.00 16,800 16,900 16,800 3,100 52,080,000
24/02/2016 16,800 -0.20 -1.18 16,800 16,800 16,800 2,000 33,600,000
23/02/2016 17,000 0.20 1.19 17,000 17,000 17,000 300 5,100,000
22/02/2016 16,800 -0.20 -1.18 16,800 17,200 16,800 780 13,104,000
19/02/2016 17,000 -0.30 -1.73 17,200 17,200 17,000 5,000 85,000,000
18/02/2016 17,300 0.10 0.58 17,300 17,500 17,300 6,800 117,640,000
17/02/2016 17,200 -0.20 -1.15 17,800 17,800 16,900 7,030 120,916,000
16/02/2016 18,900 0.50 2.72 18,400 18,900 18,400 1,900 35,910,000
15/02/2016 18,400 -0.10 -0.54 18,600 18,600 18,300 2,580 47,472,000
05/02/2016 18,500 0.40 2.21 18,500 18,500 18,500 120 2,220,000
04/02/2016 18,100 0.00 ■■ 0.00 18,100 18,100 18,100 1,750 31,675,000
03/02/2016 18,100 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,100 18,000 1,800 32,580,000
02/02/2016 18,100 0.10 0.56 18,100 18,100 18,100 1,100 19,910,000
01/02/2016 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,400 18,500 18,000 1,100 19,800,000
29/01/2016 18,000 -0.50 -2.70 18,000 18,200 18,000 11,702 210,636,000
28/01/2016 18,500 0.00 ■■ 0.00 18,700 18,700 18,500 3,700 68,450,000
27/01/2016 18,500 0.50 2.78 18,400 18,500 18,400 5,800 107,300,000
26/01/2016 18,000 0.50 2.86 17,500 18,000 17,500 13,000 234,000,000
25/01/2016 17,500 0.30 1.74 17,300 17,700 17,300 1,500 26,250,000
22/01/2016 17,200 0.00 ■■ 0.00 17,200 17,200 17,200 1,600 27,520,000
21/01/2016 17,200 0.00 ■■ 0.00 17,200 17,200 17,200 0 0
20/01/2016 17,200 0.00 ■■ 0.00 17,200 17,200 17,200 0 0
19/01/2016 17,200 0.50 2.99 17,000 17,200 17,000 2,900 49,880,000
18/01/2016 16,700 -0.80 -4.57 17,000 17,000 16,700 2,700 45,090,000
15/01/2016 17,500 0.20 1.16 17,500 17,500 17,500 600 10,500,000
14/01/2016 17,300 0.00 ■■ 0.00 17,300 17,300 17,300 0 0
13/01/2016 17,300 0.00 ■■ 0.00 17,300 17,300 17,300 0 0
12/01/2016 17,300 -0.20 -1.14 17,300 17,300 17,300 5,300 91,690,000
11/01/2016 17,500 0.00 ■■ 0.00 17,500 17,500 17,500 0 0
08/01/2016 17,500 -0.10 -0.57 17,500 17,500 17,500 500 8,750,000
07/01/2016 17,600 -0.10 -0.56 17,600 17,600 17,300 3,800 66,880,000
06/01/2016 17,700 0.10 0.57 17,700 17,700 17,700 5,000 88,500,000
05/01/2016 17,600 -0.50 -2.76 17,600 17,600 17,600 213 3,748,800
04/01/2016 18,100 -0.20 -1.09 18,100 18,100 18,100 1,100 19,910,000
31/12/2015 18,300 0.00 ■■ 0.00 18,300 18,300 18,300 0 0
30/12/2015 18,300 0.30 1.67 18,300 18,300 18,300 100 1,830,000
29/12/2015 18,000 0.50 2.86 19,100 19,100 18,000 4,100 73,800,000
28/12/2015 17,500 -0.40 -2.23 18,000 18,000 17,500 5,200 91,000,000
25/12/2015 17,900 -0.60 -3.24 17,300 17,900 17,300 2,500 44,750,000
24/12/2015 18,500 0.00 ■■ 0.00 18,500 18,500 18,500 0 0
23/12/2015 18,500 1.00 5.71 18,500 18,500 18,500 100 1,850,000
22/12/2015 17,500 -0.50 -2.78 17,600 17,600 17,500 2,000 35,000,000
21/12/2015 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,500 18,500 18,000 200 3,600,000
18/12/2015 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 30 540,000
17/12/2015 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 500 9,000,000
16/12/2015 18,000 -0.50 -2.70 18,000 18,500 18,000 6,100 109,800,000
15/12/2015 18,500 0.70 3.93 18,500 18,500 18,500 2,000 37,000,000
14/12/2015 17,800 0.00 ■■ 0.00 17,800 17,800 17,800 2,300 40,940,000
11/12/2015 17,800 0.20 1.14 17,700 17,800 17,700 1,320 23,496,000
10/12/2015 17,600 0.10 0.57 17,600 17,600 17,600 100 1,760,000
09/12/2015 17,500 -0.40 -2.23 17,600 17,600 17,500 3,000 52,500,000
08/12/2015 17,900 0.30 1.70 17,600 17,900 17,600 1,300 23,270,000
07/12/2015 17,600 0.00 ■■ 0.00 17,500 17,600 17,500 2,500 44,000,000
04/12/2015 17,600 -0.40 -2.22 18,000 18,000 17,600 500 8,800,000
03/12/2015 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
02/12/2015 18,000 0.50 2.86 17,900 18,200 17,900 900 16,200,000
01/12/2015 17,500 0.20 1.16 17,500 17,500 17,500 800 14,000,000
30/11/2015 17,300 0.00 ■■ 0.00 17,300 17,300 17,300 0 0
27/11/2015 17,300 -0.90 -4.95 17,300 17,300 17,300 100 1,730,000
26/11/2015 18,200 -0.30 -1.62 18,200 18,200 18,200 2,000 36,400,000
25/11/2015 18,500 0.00 ■■ 0.00 18,500 18,500 18,500 0 0
24/11/2015 18,500 0.50 2.78 18,000 18,500 18,000 2,800 51,800,000
23/11/2015 18,000 -0.50 -2.70 18,500 18,500 18,000 2,700 48,600,000
20/11/2015 18,500 1.30 7.56 17,500 18,500 17,500 1,200 22,200,000
19/11/2015 17,200 -0.60 -3.37 17,800 18,000 17,200 3,116 53,595,200
18/11/2015 17,800 0.10 0.56 17,800 17,800 17,800 1,500 26,700,000
17/11/2015 17,700 -1.30 -6.84 17,800 18,000 17,700 1,600 28,320,000
16/11/2015 19,000 1.00 5.56 19,000 19,000 19,000 700 13,300,000
13/11/2015 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,100 18,100 18,000 2,300 41,400,000
12/11/2015 18,000 -0.50 -2.70 18,100 18,100 18,000 1,300 23,400,000
11/11/2015 18,500 -0.50 -2.63 17,100 18,500 17,100 1,100 20,350,000
10/11/2015 19,000 0.80 4.40 19,000 19,000 19,000 100 1,900,000
09/11/2015 18,200 -0.70 -3.70 18,900 18,900 18,200 3,600 65,520,000
06/11/2015 18,900 0.00 ■■ 0.00 18,900 18,900 18,900 0 0
05/11/2015 18,900 0.20 1.07 18,900 19,000 18,900 400 7,560,000
04/11/2015 18,700 0.00 ■■ 0.00 18,700 18,700 18,700 3,700 69,190,000
03/11/2015 18,700 -0.20 -1.06 18,700 18,700 18,700 1,900 35,530,000
02/11/2015 18,900 -0.60 -3.08 18,900 18,900 18,900 1,400 26,460,000
30/10/2015 19,500 0.80 4.28 19,000 19,500 19,000 3,700 72,150,000
29/10/2015 18,700 -0.20 -1.06 19,000 19,000 18,700 7,200 134,640,000
28/10/2015 18,900 -0.10 -0.53 19,000 19,000 18,900 500 9,450,000
27/10/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 1,000 19,000,000
26/10/2015 19,000 -0.50 -2.56 18,500 19,000 18,500 5,100 96,900,000
23/10/2015 19,500 0.10 0.52 19,900 19,900 19,400 6,000 117,000,000
22/10/2015 19,400 -0.30 -1.52 19,700 19,700 19,400 4,400 85,360,000
21/10/2015 19,700 0.70 3.68 19,000 19,700 19,000 13,000 256,100,000
20/10/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,500 19,500 19,000 2,100 39,900,000
19/10/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 5,700 108,300,000
16/10/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,100 19,300 19,000 6,700 127,300,000
15/10/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 10,000 190,000,000
14/10/2015 19,000 0.50 2.70 18,700 19,200 18,700 800 15,200,000
13/10/2015 18,500 0.20 1.09 18,500 18,500 18,500 110 2,035,000
12/10/2015 18,300 -0.80 -4.19 18,300 18,300 18,300 1,530 27,999,000
09/10/2015 19,100 1.00 5.52 19,100 19,100 19,100 100 1,910,000
08/10/2015 18,100 -0.40 -2.16 17,000 18,100 17,000 980 17,738,000
07/10/2015 18,500 -0.40 -2.12 18,500 18,500 18,500 2,000 37,000,000
06/10/2015 18,900 0.90 5.00 18,000 18,900 18,000 3,300 62,370,000
05/10/2015 18,000 -0.10 -0.55 18,500 19,200 18,000 5,300 95,400,000
02/10/2015 18,100 -0.40 -2.16 18,500 18,500 18,100 2,000 36,200,000
01/10/2015 18,500 0.00 ■■ 0.00 18,500 18,500 18,500 0 0
30/09/2015 18,500 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,500 18,000 900 16,650,000
29/09/2015 18,500 -0.50 -2.63 17,400 18,500 17,400 2,600 48,100,000
28/09/2015 19,000 0.50 2.70 18,500 19,000 18,500 4,200 79,800,000
25/09/2015 18,500 0.70 3.93 18,000 18,500 18,000 1,200 22,200,000
24/09/2015 17,800 -0.20 -1.11 18,300 18,500 17,800 11,100 197,580,000
23/09/2015 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 10,200 183,600,000
22/09/2015 18,000 -0.40 -2.17 18,300 18,500 17,600 9,400 169,200,000
21/09/2015 18,400 0.10 0.55 18,500 18,500 17,500 21,000 386,400,000
18/09/2015 18,300 0.30 1.67 18,000 18,300 17,300 9,300 170,190,000
17/09/2015 18,000 1.00 5.88 18,000 18,000 17,900 4,233 76,194,000
16/09/2015 17,000 -0.50 -2.86 15,900 18,000 15,900 6,600 112,200,000
15/09/2015 17,500 -1.30 -6.91 17,500 17,500 17,500 200 3,500,000
14/09/2015 18,800 1.30 7.43 18,800 18,800 18,800 133 2,500,400
11/09/2015 17,500 0.00 ■■ 0.00 18,200 18,200 17,500 3,300 57,750,000
10/09/2015 17,500 -0.50 -2.78 17,500 17,500 17,500 110 1,925,000
09/09/2015 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 1,000 18,000,000
08/09/2015 18,000 0.10 0.56 18,000 18,000 17,700 3,700 66,600,000
07/09/2015 19,400 0.10 0.52 19,300 19,400 19,300 3,307 64,155,800
04/09/2015 19,300 0.00 ■■ 0.00 19,300 19,400 19,300 21,900 422,670,000
03/09/2015 19,300 0.00 ■■ 0.00 19,300 19,300 19,200 3,700 71,410,000
01/09/2015 19,300 0.10 0.52 19,300 19,300 19,200 4,800 92,640,000
31/08/2015 19,200 0.10 0.52 19,200 19,500 19,200 8,700 167,040,000
28/08/2015 19,100 -0.30 -1.55 19,400 19,500 19,000 5,513 105,298,300
27/08/2015 19,400 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,400 18,900 4,000 77,600,000
26/08/2015 19,400 1.10 6.01 18,400 19,400 18,400 7,300 141,620,000
25/08/2015 18,300 0.30 1.67 18,000 18,500 17,300 13,300 243,390,000
24/08/2015 18,000 -1.70 -8.63 18,800 18,900 17,800 18,706 336,708,000
21/08/2015 19,700 -0.30 -1.50 20,000 20,000 19,000 5,000 98,500,000
20/08/2015 20,000 -0.40 -1.96 20,400 20,400 20,000 19,600 392,000,000
19/08/2015 20,400 0.80 4.08 19,500 20,400 19,500 52,100 1,062,840,000
18/08/2015 19,600 0.40 2.08 19,600 19,600 19,600 100 1,960,000
17/08/2015 19,200 0.00 ■■ 0.00 19,400 19,400 19,200 10,500 201,600,000
14/08/2015 19,200 -0.80 -4.00 19,100 19,200 19,100 200 3,840,000
13/08/2015 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 0 0
12/08/2015 20,000 0.20 1.01 19,500 20,000 19,500 700 14,000,000
11/08/2015 19,800 -0.10 -0.50 19,900 20,000 19,800 35,400 700,920,000
10/08/2015 19,900 0.10 0.51 19,000 20,000 17,900 15,400 306,460,000
07/08/2015 19,800 0.00 ■■ 0.00 19,600 19,800 19,500 7,100 140,580,000
06/08/2015 19,800 0.10 0.51 19,700 19,800 19,600 8,600 170,280,000
05/08/2015 19,700 -0.30 -1.50 20,000 20,100 19,700 17,000 334,900,000
04/08/2015 20,000 0.40 2.04 20,000 20,000 19,600 5,700 114,000,000
03/08/2015 19,600 0.30 1.55 19,700 20,000 19,200 3,600 70,560,000
31/07/2015 19,300 0.10 0.52 19,300 19,800 19,300 18,200 351,260,000
30/07/2015 19,200 0.10 0.52 19,200 19,500 19,200 3,900 74,880,000
29/07/2015 19,100 -0.80 -4.02 20,000 20,000 19,100 8,600 164,260,000
28/07/2015 19,900 0.50 2.58 19,200 19,900 19,000 4,700 93,530,000
27/07/2015 19,400 -1.30 -6.28 20,200 20,200 19,100 32,600 632,440,000
24/07/2015 20,700 -0.80 -3.72 21,300 21,300 20,700 22,600 467,820,000
23/07/2015 21,500 -0.50 -2.27 22,000 22,000 21,500 25,200 541,800,000
22/07/2015 22,000 0.70 3.29 22,000 22,000 22,000 28,400 624,800,000
21/07/2015 21,300 -2.20 -9.36 23,900 23,900 21,300 39,400 839,220,000
20/07/2015 23,500 1.50 6.82 24,200 24,200 22,300 42,500 998,750,000
17/07/2015 22,000 1.80 8.91 20,200 22,000 20,200 40,600 893,200,000
16/07/2015 20,200 0.10 0.50 20,000 20,300 20,000 17,600 355,520,000
15/07/2015 20,100 0.30 1.52 20,100 20,100 20,100 600 12,060,000
14/07/2015 19,800 -0.10 -0.50 19,900 20,200 19,800 8,433 166,973,400
13/07/2015 19,900 0.00 ■■ 0.00 19,700 19,900 19,700 16,500 328,350,000
10/07/2015 19,900 0.70 3.65 19,500 19,900 19,500 2,000 39,800,000
09/07/2015 19,200 0.10 0.52 19,200 19,200 19,200 500 9,600,000
08/07/2015 19,100 -0.80 -4.02 19,100 19,100 19,100 500 9,550,000
07/07/2015 19,900 0.00 ■■ 0.00 19,900 19,900 19,900 10 199,000
06/07/2015 19,900 0.90 4.74 19,300 19,900 19,000 1,200 23,880,000
03/07/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,200 19,200 19,000 4,100 77,900,000
02/07/2015 19,000 0.30 1.60 18,800 19,000 18,800 2,100 39,900,000
01/07/2015 18,700 -1.00 -5.08 19,700 19,700 18,700 14,200 265,540,000
30/06/2015 19,700 -0.30 -1.50 19,800 20,000 19,700 7,505 147,848,500
29/06/2015 20,000 -0.40 -1.96 20,000 20,100 20,000 12,700 254,000,000
26/06/2015 20,400 0.10 0.49 20,000 20,500 19,500 29,300 597,720,000
25/06/2015 20,300 -0.20 -0.98 20,200 20,500 20,200 15,400 312,620,000
24/06/2015 20,500 0.00 ■■ 0.00 19,800 20,500 19,800 15,400 315,700,000
23/06/2015 20,500 0.20 0.99 20,500 20,500 19,700 18,369 376,564,500
22/06/2015 20,300 1.40 7.41 19,000 20,300 19,000 44,861 910,678,300
19/06/2015 18,900 -0.10 -0.53 19,500 19,500 18,300 18,105 342,184,500
18/06/2015 19,000 0.80 4.40 18,500 19,500 18,500 27,100 514,900,000
17/06/2015 18,200 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,600 18,200 157,800 2,871,960,000
16/06/2015 18,200 -0.30 -1.62 18,600 18,600 18,200 58,800 1,070,160,000
15/06/2015 18,500 0.00 ■■ 0.00 18,500 18,500 18,500 0 0
12/06/2015 18,500 -0.90 -4.64 17,600 19,200 17,500 5,700 105,450,000
11/06/2015 19,400 0.80 4.30 19,400 19,400 19,400 100 1,940,000
10/06/2015 18,600 0.00 ■■ 0.00 18,600 18,600 18,600 0 0
09/06/2015 18,600 0.60 3.33 17,600 18,600 17,600 1,100 20,460,000
08/06/2015 18,000 -0.20 -1.10 17,500 18,000 17,500 700 12,600,000
05/06/2015 18,200 0.00 ■■ 0.00 18,200 18,200 18,200 100 1,820,000
04/06/2015 18,200 -0.40 -2.15 19,200 19,200 16,800 5,245 95,459,000
03/06/2015 18,600 -0.80 -4.12 18,000 18,600 17,500 7,930 147,498,000
02/06/2015 19,400 1.00 5.43 18,400 19,400 18,400 420 8,148,000
01/06/2015 18,400 0.00 ■■ 0.00 18,400 18,400 18,400 0 0
29/05/2015 18,400 0.00 ■■ 0.00 18,400 18,400 18,400 0 0
28/05/2015 18,400 0.00 ■■ 0.00 18,400 18,400 18,400 0 0
27/05/2015 18,400 -0.10 -0.54 17,500 18,400 16,800 11,100 204,240,000
26/05/2015 18,500 -0.30 -1.60 18,000 18,500 17,200 10,500 194,250,000
25/05/2015 18,800 0.00 ■■ 0.00 18,800 18,800 18,800 0 0
22/05/2015 18,800 -0.30 -1.57 18,800 18,800 18,800 230 4,324,000
21/05/2015 19,100 0.00 ■■ 0.00 18,900 19,600 18,100 1,300 24,830,000
20/05/2015 19,100 -0.80 -4.02 18,000 19,500 18,000 11,000 210,100,000
19/05/2015 19,900 0.00 ■■ 0.00 19,900 19,900 19,900 10 199,000
18/05/2015 19,900 0.10 0.51 17,900 19,900 17,900 2,100 41,790,000
15/05/2015 19,800 0.10 0.51 18,000 19,800 17,800 7,500 148,500,000
14/05/2015 19,700 0.30 1.55 18,300 19,700 18,000 3,320 65,404,000
13/05/2015 19,400 0.00 ■■ 0.00 19,400 19,400 19,400 60 1,164,000
12/05/2015 19,400 -0.60 -3.00 18,300 19,400 18,000 4,300 83,420,000
11/05/2015 20,000 1.80 9.89 20,000 20,000 20,000 100 2,000,000
08/05/2015 18,200 -2.00 -9.90 18,200 20,000 18,200 4,100 74,620,000
07/05/2015 20,200 -0.30 -1.46 18,500 20,200 18,500 1,200 24,240,000
06/05/2015 20,500 -0.50 -2.38 19,000 20,900 18,900 4,300 88,150,000
05/05/2015 21,000 1.30 6.60 19,700 21,000 19,700 600 12,600,000
04/05/2015 19,700 -0.30 -1.50 18,000 19,700 18,000 3,100 61,070,000
27/04/2015 20,000 0.80 4.17 20,000 20,000 20,000 100 2,000,000
24/04/2015 19,200 0.00 ■■ 0.00 19,200 19,200 19,200 0 0
23/04/2015 19,200 1.40 7.87 19,200 19,200 19,200 100 1,920,000
22/04/2015 17,800 -1.20 -6.32 17,700 19,800 17,700 3,300 58,740,000
21/04/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
20/04/2015 19,000 -1.00 -5.00 18,100 19,000 18,000 1,220 23,180,000
17/04/2015 20,000 0.00 ■■ 0.00 18,500 20,000 18,000 2,900 58,000,000
16/04/2015 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 0 0
15/04/2015 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,000 20,000 20,000 0 0
14/04/2015 20,000 -0.30 -1.48 19,900 20,000 18,900 380 7,600,000
13/04/2015 21,000 1.00 5.00 20,000 21,000 20,000 470 9,870,000
10/04/2015 20,000 -0.40 -1.96 18,400 20,000 18,400 800 16,000,000
09/04/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
08/04/2015 20,400 -0.10 -0.49 20,400 20,400 20,400 170 3,468,000
07/04/2015 20,500 0.00 ■■ 0.00 20,500 20,500 20,500 30 615,000
06/04/2015 20,500 -0.50 -2.38 19,000 20,500 19,000 300 6,150,000
03/04/2015 21,000 -0.60 -2.78 20,000 21,000 20,000 200 4,200,000
02/04/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
01/04/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
31/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 35 756,000
30/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
27/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
26/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
25/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
24/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
23/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
20/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
19/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
18/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
17/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
16/03/2015 21,600 0.00 ■■ 0.00 21,600 21,600 21,600 0 0
13/03/2015 21,600 1.20 5.88 20,400 21,600 20,400 1,200 25,920,000
12/03/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
11/03/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
10/03/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
09/03/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
06/03/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
05/03/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
04/03/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
03/03/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
02/03/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
27/02/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 60 1,224,000
26/02/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
25/02/2015 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
24/02/2015 20,400 1.40 7.37 19,000 20,400 19,000 500 10,200,000
13/02/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
12/02/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
11/02/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
10/02/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
09/02/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
06/02/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
05/02/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
04/02/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
03/02/2015 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
02/02/2015 19,000 0.40 2.15 19,000 19,000 19,000 100 1,900,000
30/01/2015 18,600 -0.10 -0.53 19,000 19,500 16,900 7,214 134,180,400
29/01/2015 18,700 0.00 ■■ 0.00 18,700 18,700 18,700 0 0
28/01/2015 18,700 -0.10 -0.53 17,100 18,800 17,000 8,600 160,820,000
27/01/2015 18,800 0.00 ■■ 0.00 18,800 18,800 18,800 0 0
26/01/2015 18,800 0.00 ■■ 0.00 18,800 18,800 18,800 0 0
23/01/2015 18,800 0.00 ■■ 0.00 18,800 18,800 18,800 33 620,400
22/01/2015 18,800 0.00 ■■ 0.00 18,800 18,800 18,800 0 0
21/01/2015 18,800 0.30 1.62 18,800 18,800 18,800 100 1,880,000
20/01/2015 18,500 -0.20 -1.07 19,000 19,000 18,400 2,700 49,950,000
19/01/2015 18,700 0.00 ■■ 0.00 18,700 18,700 18,700 0 0
16/01/2015 18,700 0.00 ■■ 0.00 18,700 18,700 18,700 0 0
15/01/2015 18,700 -1.20 -6.03 18,700 18,700 18,700 300 5,610,000
14/01/2015 19,900 0.00 ■■ 0.00 19,900 19,900 19,900 0 0
13/01/2015 19,900 0.00 ■■ 0.00 19,900 19,900 19,900 20 398,000
12/01/2015 19,900 0.00 ■■ 0.00 19,900 19,900 19,900 0 0
09/01/2015 19,900 1.00 5.29 18,800 19,900 18,800 333 6,626,700
08/01/2015 18,900 0.00 ■■ 0.00 18,900 18,900 18,900 0 0
07/01/2015 18,900 0.00 ■■ 0.00 18,900 18,900 18,900 0 0
06/01/2015 18,900 0.00 ■■ 0.00 18,900 18,900 18,900 0 0
05/01/2015 18,900 1.00 5.59 17,500 18,900 17,500 2,000 37,800,000
31/12/2014 17,900 -1.10 -5.79 17,900 17,900 17,900 500 8,950,000
30/12/2014 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
29/12/2014 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 48 912,000
26/12/2014 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
25/12/2014 19,000 0.40 2.15 19,000 19,000 19,000 100 1,900,000
24/12/2014 18,600 0.30 1.64 18,500 18,600 18,500 300 5,580,000
23/12/2014 18,300 0.00 ■■ 0.00 18,300 18,300 18,300 0 0
22/12/2014 18,300 0.00 ■■ 0.00 18,300 18,300 18,300 0 0
19/12/2014 18,300 0.30 1.67 18,300 18,300 18,300 100 1,830,000
18/12/2014 18,000 -0.30 -1.64 18,300 19,000 18,000 400 7,200,000
17/12/2014 18,300 0.00 ■■ 0.00 18,300 18,300 18,300 0 0
16/12/2014 18,300 0.00 ■■ 0.00 18,300 18,300 18,300 53 969,900
15/12/2014 18,300 0.00 ■■ 0.00 18,300 18,300 18,300 0 0
12/12/2014 18,300 0.00 ■■ 0.00 18,300 18,300 18,300 0 0
11/12/2014 18,300 0.00 ■■ 0.00 18,300 18,300 18,300 0 0
10/12/2014 18,300 -0.10 -0.54 18,000 18,300 18,000 1,100 20,130,000
09/12/2014 18,400 0.30 1.66 18,100 18,400 18,000 9,400 172,960,000
08/12/2014 18,100 0.20 1.12 18,200 18,500 17,900 9,000 162,900,000
05/12/2014 17,900 -0.30 -1.65 18,000 18,000 17,300 8,331 149,124,900
04/12/2014 18,200 0.20 1.11 18,000 18,200 18,000 1,100 20,020,000
03/12/2014 18,000 0.30 1.69 18,000 18,000 18,000 100 1,800,000
02/12/2014 17,700 -0.30 -1.67 17,500 17,700 16,200 1,600 28,320,000
01/12/2014 18,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 18,000 17,000 1,733 31,194,000
28/11/2014 18,000 -0.40 -2.17 18,500 18,500 18,000 500 9,000,000
27/11/2014 18,400 0.60 3.37 18,400 18,400 18,400 100 1,840,000
26/11/2014 17,800 -0.20 -1.11 17,200 17,800 17,100 2,900 51,620,000
25/11/2014 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
24/11/2014 18,000 0.80 4.65 18,000 18,500 17,600 1,400 25,200,000
21/11/2014 17,200 -1.30 -7.03 17,300 18,900 17,200 3,600 61,920,000
20/11/2014 18,500 0.00 ■■ 0.00 17,300 18,500 17,200 2,500 46,250,000
19/11/2014 18,500 -0.50 -2.63 19,200 19,300 17,100 5,400 99,900,000
18/11/2014 19,000 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,000 19,000 0 0
17/11/2014 19,000 1.30 7.34 19,400 19,400 16,700 4,200 79,800,000
14/11/2014 17,700 -1.90 -9.69 17,700 17,700 17,700 133 2,354,100
13/11/2014 19,600 -0.30 -1.51 18,000 19,600 18,000 1,600 31,360,000
12/11/2014 19,900 0.00 ■■ 0.00 19,900 19,900 19,900 0 0
11/11/2014 19,900 0.00 ■■ 0.00 19,900 19,900 19,900 0 0
10/11/2014 19,900 0.40 2.05 19,500 19,900 19,500 200 3,980,000
07/11/2014 19,500 0.60 3.17 19,000 19,500 19,000 300 5,850,000
06/11/2014 18,900 0.00 ■■ 0.00 19,000 19,500 18,200 700 13,230,000
05/11/2014 18,900 -0.10 -0.53 18,200 18,900 18,200 2,800 52,920,000
04/11/2014 19,000 0.50 2.70 18,100 19,000 18,100 6,900 131,100,000
03/11/2014 18,500 0.40 2.21 18,000 19,700 18,000 6,100 112,850,000
31/10/2014 18,100 0.00 ■■ 0.00 18,100 18,100 18,100 0 0
30/10/2014 18,100 0.40 2.26 18,100 18,100 18,100 300 5,430,000
29/10/2014 17,700 0.00 ■■ 0.00 17,700 17,700 17,700 17 300,900
28/10/2014 17,700 -0.30 -1.67 17,700 17,700 17,700 133 2,354,100
27/10/2014 18,000 0.30 1.69 18,400 18,400 17,000 300 5,400,000
24/10/2014 17,700 0.00 ■■ 0.00 17,700 17,700 17,700 0 0
23/10/2014 17,700 0.00 ■■ 0.00 17,700 17,700 17,700 83 1,469,100
22/10/2014 17,700 0.00 ■■ 0.00 17,700 17,700 17,700 500 8,850,000
21/10/2014 17,700 0.00 ■■ 0.00 17,700 17,700 17,700 0 0
20/10/2014 17,700 0.00 ■■ 0.00 17,700 17,700 17,700 0 0
17/10/2014 17,700 0.60 3.51 17,900 17,900 17,000 300 5,310,000
16/10/2014 17,100 -0.90 -5.00 17,100 17,100 17,100 1,200 20,520,000
15/10/2014 18,000 0.00 ■■ 0.00 17,800 18,000 17,800 1,400 25,200,000
14/10/2014 18,000 0.00 ■■ 0.00 17,800 18,000 17,800 800 14,400,000
13/10/2014 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,200 18,200 18,000 2,000 36,000,000
10/10/2014 18,000 -0.90 -4.76 19,900 19,900 17,500 800 14,400,000
09/10/2014 18,900 -0.10 -0.53 18,000 18,900 18,000 233 4,403,700
08/10/2014 19,000 0.90 4.97 18,000 19,000 18,000 1,900 36,100,000
07/10/2014 18,100 0.60 3.43 18,300 18,300 17,500 2,906 52,598,600
06/10/2014 17,500 0.40 2.34 17,300 17,500 17,300 14,000 245,000,000
03/10/2014 17,100 -0.30 -1.72 17,400 17,400 17,000 33,100 566,010,000
02/10/2014 17,400 -0.20 -1.14 17,000 17,400 17,000 12,100 210,540,000
01/10/2014 17,600 -0.40 -2.22 16,200 17,600 16,200 200 3,520,000
30/09/2014 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 100 1,800,000
29/09/2014 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
26/09/2014 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
25/09/2014 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
24/09/2014 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
23/09/2014 18,000 -0.50 -2.70 18,000 18,000 18,000 1,000 18,000,000
22/09/2014 18,500 1.30 7.56 18,500 18,500 18,500 100 1,850,000
19/09/2014 17,200 -0.40 -2.27 17,000 17,200 17,000 600 10,320,000
18/09/2014 17,600 1.00 6.02 17,600 17,600 17,600 100 1,760,000
17/09/2014 16,600 -1.70 -9.29 18,300 18,300 16,600 3,000 49,800,000
16/09/2014 18,300 -0.10 -0.54 16,600 18,300 16,600 3,000 54,900,000
15/09/2014 18,400 0.00 ■■ 0.00 18,400 18,400 18,400 0 0
12/09/2014 18,400 0.00 ■■ 0.00 18,400 18,400 18,400 0 0
11/09/2014 18,400 -0.10 -0.54 17,800 18,400 17,800 800 14,720,000
10/09/2014 18,500 0.00 ■■ 0.00 18,500 18,500 18,500 0 0
09/09/2014 18,500 0.00 ■■ 0.00 18,500 18,500 18,500 0 0
08/09/2014 18,500 0.40 2.21 18,900 18,900 16,300 9,000 166,500,000
05/09/2014 18,100 -0.60 -3.21 17,500 18,100 17,500 3,000 54,300,000
04/09/2014 18,700 -0.10 -0.53 19,900 19,900 17,000 1,300 24,310,000
03/09/2014 18,800 0.80 4.44 18,500 18,800 18,500 400 7,520,000
29/08/2014 18,000 0.00 ■■ 0.00 17,100 18,000 17,000 800 14,400,000
28/08/2014 18,000 -0.80 -4.26 17,000 18,500 17,000 4,900 88,200,000
27/08/2014 18,800 -1.40 -6.93 18,200 18,800 18,200 2,166 40,720,800
26/08/2014 20,200 0.00 ■■ 0.00 20,200 20,200 20,200 0 0
25/08/2014 20,200 0.00 ■■ 0.00 20,200 20,200 20,200 0 0
22/08/2014 20,200 1.30 6.88 18,900 20,200 18,900 475 9,595,000
21/08/2014 18,900 0.00 ■■ 0.00 18,900 18,900 18,900 0 0
20/08/2014 18,900 0.00 ■■ 0.00 18,900 18,900 18,900 0 0
19/08/2014 18,900 0.90 5.00 18,000 18,900 18,000 300 5,670,000
18/08/2014 18,000 1.50 9.09 18,000 18,000 18,000 200 3,600,000
15/08/2014 16,500 0.30 1.85 17,000 17,000 16,500 9,000 148,500,000
14/08/2014 16,200 -1.70 -9.50 16,200 16,200 16,200 2,800 45,360,000
13/08/2014 17,900 0.10 0.56 17,500 17,900 17,500 200 3,580,000
12/08/2014 18,600 -0.30 -1.59 18,900 18,900 17,800 800 14,880,000
11/08/2014 18,900 0.00 ■■ 0.00 18,200 18,900 18,200 300 5,670,000
08/08/2014 18,900 0.00 ■■ 0.00 18,900 18,900 18,900 0 0
07/08/2014 18,900 0.00 ■■ 0.00 18,900 18,900 18,900 50 945,000
06/08/2014 18,900 0.00 ■■ 0.00 18,900 18,900 18,900 0 0
05/08/2014 18,900 0.00 ■■ 0.00 18,900 18,900 18,900 0 0
04/08/2014 18,900 -1.10 -5.50 18,000 18,900 18,000 1,500 28,350,000
01/08/2014 20,000 1.00 5.26 19,000 20,000 19,000 300 6,000,000
31/07/2014 19,000 0.10 0.53 19,000 19,000 19,000 100 1,900,000
30/07/2014 18,900 0.80 4.42 18,900 18,900 18,900 100 1,890,000
29/07/2014 18,100 0.50 2.84 19,300 19,300 18,000 1,800 32,580,000
28/07/2014 17,600 -1.90 -9.74 18,000 19,000 17,600 900 15,840,000
25/07/2014 19,500 -0.20 -1.02 18,200 19,500 18,000 600 11,700,000
24/07/2014 19,700 0.00 ■■ 0.00 19,700 19,700 19,700 0 0
23/07/2014 19,700 0.00 ■■ 0.00 19,700 19,700 19,700 0 0
22/07/2014 19,700 1.00 5.35 18,900 19,700 18,900 1,100 21,670,000
21/07/2014 18,700 -0.20 -1.06 18,000 18,700 17,200 800 14,960,000
18/07/2014 18,900 -0.10 -0.53 18,900 18,900 18,900 600 11,340,000
17/07/2014 19,000 -0.40 -2.06 19,000 19,000 19,000 4,200 79,800,000
16/07/2014 19,400 -1.00 -4.90 18,900 19,400 18,900 1,200 23,280,000
15/07/2014 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
14/07/2014 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 10 204,000
11/07/2014 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
10/07/2014 20,400 0.00 ■■ 0.00 20,400 20,400 20,400 0 0
09/07/2014 20,400 -0.40 -1.92 19,000 20,400 19,000 510 10,404,000
08/07/2014 20,800 0.60 2.97 19,000 20,800 19,000 1,200 24,960,000
07/07/2014 20,200 0.00 ■■ 0.00 20,200 20,200 20,200 0 0
04/07/2014 20,200 -0.80 -3.81 19,100 20,200 19,100 2,700 54,540,000
03/07/2014 21,000 0.80 3.96 21,000 21,000 21,000 160 3,360,000
02/07/2014 20,200 -0.30 -1.46 18,700 20,200 18,500 900 18,180,000
01/07/2014 20,500 -1.40 -6.39 19,800 21,000 19,800 2,000 41,000,000
30/06/2014 21,900 -2.40 -9.88 21,900 21,900 21,900 1,100 24,090,000
27/06/2014 24,300 0.00 ■■ 0.00 24,300 24,300 24,300 0 0
26/06/2014 24,300 -2.70 -10.00 24,300 24,300 24,300 100 2,430,000
25/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
24/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
23/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
20/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
19/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
18/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
17/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
16/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
13/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
12/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
11/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
10/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
09/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
06/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
05/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
04/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
03/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
02/06/2014 27,000 0.00 ■■ 0.00 27,000 27,000 27,000 0 0
30/05/2014 27,000 1.80 7.14 24,900 27,000 24,900 1,200 32,400,000
29/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
28/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
27/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
26/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
23/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
22/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
21/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
20/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
19/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
16/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
15/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
14/05/2014 25,200 0.00 ■■ 0.00 25,200 25,200 25,200 0 0
13/05/2014 25,200 2.20 9.57 20,700 25,300 20,700 1,200 30,240,000
12/05/2014 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 0 0
09/05/2014 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 0 0
08/05/2014 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 0 0
07/05/2014 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 0 0
06/05/2014 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 0 0
05/05/2014 23,000 0.00 ■■ 0.00 23,000 23,000 23,000 0 0
29/04/2014 23,000 0.00 ■■ 0.00 22,000 23,000 22,000 200 4,600,000
28/04/2014 23,000 1.70 7.98 23,000 23,000 23,000 100 2,300,000
25/04/2014 21,300 0.00 ■■ 0.00 21,300 21,300 21,300 0 0
24/04/2014 21,300 1.80 9.23 20,900 21,300 20,900 300 6,390,000
23/04/2014 19,500 -0.50 -2.50 19,600 19,600 19,500 26,100 508,950,000
22/04/2014 20,000 0.00 ■■ 0.00 20,900 20,900 20,000 50,200 1,004,000,000
21/04/2014 20,000 -0.90 -4.31 20,000 20,000 20,000 40,500 810,000,000
18/04/2014 20,900 -0.40 -1.88 20,000 20,900 20,000 1,200 25,080,000
17/04/2014 21,300 0.00 ■■ 0.00 21,300 21,300 21,300 0 0
16/04/2014 21,300 -0.10 -0.47 20,000 21,300 20,000 140,300 2,988,390,000
15/04/2014 21,400 -1.20 -5.31 20,500 21,400 20,500 1,000 21,400,000
14/04/2014 22,600 0.90 4.15 20,000 23,400 20,000 1,000 22,600,000
11/04/2014 21,700 -0.30 -1.36 21,000 21,700 21,000 1,232 26,734,400
10/04/2014 22,000 0.50 2.33 22,000 22,000 22,000 200 4,400,000
08/04/2014 21,500 0.50 2.38 20,500 21,900 20,000 75,300 1,618,950,000
07/04/2014 21,000 -1.20 -5.41 21,000 21,000 21,000 500 10,500,000
04/04/2014 22,200 -1.20 -5.13 21,200 22,900 21,100 6,300 139,860,000
03/04/2014 23,400 0.70 3.08 20,500 23,500 20,500 17,900 418,860,000
02/04/2014 22,700 0.00 ■■ 0.00 22,700 22,700 22,700 0 0
01/04/2014 22,700 0.00 ■■ 0.00 22,700 22,700 22,700 0 0
31/03/2014 22,700 0.00 ■■ 0.00 22,700 22,700 22,700 0 0
28/03/2014 22,700 0.00 ■■ 0.00 22,700 22,700 22,700 0 0
27/03/2014 22,700 -0.30 -1.30 21,300 22,700 21,000 7,400 167,980,000
26/03/2014 23,000 -1.00 -4.17 21,600 23,000 21,600 2,120 48,760,000
25/03/2014 24,000 1.60 7.14 23,000 24,000 23,000 200 4,800,000
24/03/2014 22,400 0.20 0.90 21,500 23,500 21,500 29,367 657,820,800
21/03/2014 23,000 0.20 0.88 21,500 23,000 21,400 1,730 39,790,000
20/03/2014 22,800 -0.60 -2.56 21,600 22,800 21,600 3,900 88,920,000
19/03/2014 23,400 -0.10 -0.43 21,500 23,400 21,500 6,700 156,780,000
18/03/2014 23,500 0.00 ■■ 0.00 23,500 23,500 23,500 0 0
17/03/2014 23,500 0.70 3.07 22,800 24,000 22,000 2,700 63,450,000
14/03/2014 22,800 -0.20 -0.87 21,500 22,800 21,500 600 13,680,000
13/03/2014 23,000 -0.50 -2.13 21,600 23,000 21,200 7,200 165,600,000
12/03/2014 23,500 1.50 6.82 22,000 23,900 21,700 4,734 111,249,000
11/03/2014 22,000 2.00 10.00 22,000 22,000 20,200 10,966 241,252,000
10/03/2014 20,000 -1.50 -6.98 22,000 23,000 20,000 15,280 305,600,000
07/03/2014 21,500 0.30 1.42 22,000 22,000 20,500 23,400 503,100,000
06/03/2014 21,200 -1.50 -6.61 21,200 21,200 21,200 400 8,480,000
05/03/2014 22,700 -0.90 -3.81 21,900 22,700 21,800 4,500 102,150,000
04/03/2014 23,600 0.00 ■■ 0.00 23,600 23,600 23,600 0 0
03/03/2014 23,600 -0.40 -1.67 21,800 23,600 21,800 600 14,160,000
28/02/2014 24,000 1.00 4.35 24,000 24,000 24,000 149 3,576,000
27/02/2014 23,000 -1.00 -4.17 22,000 23,000 22,000 1,500 34,500,000
26/02/2014 24,000 0.50 2.13 22,600 24,000 22,600 300 7,200,000
25/02/2014 23,500 -0.50 -2.08 23,000 23,500 22,500 4,200 98,700,000
24/02/2014 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 0 0
21/02/2014 24,000 0.50 2.13 23,500 24,000 23,500 600 14,400,000
20/02/2014 23,500 -1.50 -6.00 24,000 24,100 23,500 3,200 75,200,000
19/02/2014 25,000 0.00 ■■ 0.00 24,800 25,000 24,800 600 15,000,000
18/02/2014 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 100 2,500,000
17/02/2014 25,000 1.00 4.17 24,000 26,000 23,000 4,200 105,000,000
14/02/2014 24,000 0.50 2.13 24,000 24,000 24,000 100 2,400,000
13/02/2014 23,500 -1.50 -6.00 23,500 23,500 23,500 200 4,700,000
12/02/2014 25,000 0.00 ■■ 0.00 25,000 25,000 25,000 0 0
11/02/2014 25,000 1.00 4.17 25,000 25,000 25,000 100 2,500,000
10/02/2014 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 25,000 23,200 900 21,600,000
07/02/2014 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 0 0
06/02/2014 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 0 0
27/01/2014 24,000 0.60 2.56 24,000 24,000 24,000 100 2,400,000
24/01/2014 23,400 0.00 ■■ 0.00 23,400 23,400 23,400 0 0
23/01/2014 23,400 0.00 ■■ 0.00 23,400 23,400 23,400 0 0
22/01/2014 23,400 -0.60 -2.50 21,800 23,400 21,800 600 14,040,000
21/01/2014 24,000 0.00 ■■ 0.00 24,000 24,000 24,000 0 0
20/01/2014 24,000 -1.40 -5.51 23,000 24,000 23,000 200 4,800,000
17/01/2014 25,400 0.00 ■■ 0.00 25,400 25,400 25,400 0 0
16/01/2014 25,400 0.90 3.67 25,400 25,400 25,400 148 3,759,200
15/01/2014 24,500 0.00 ■■ 0.00 24,400 24,800 22,500 2,453 60,098,500
14/01/2014 24,500 0.00 ■■ 0.00 24,500 24,500 24,500 0 0
13/01/2014 24,500 0.00 ■■ 0.00 24,500 24,500 24,500 0 0
10/01/2014 24,500 0.30 1.24 24,200 25,000 24,200 1,799 44,075,500
09/01/2014 24,200 0.20 0.83 24,200 24,900 24,200 4,900 118,580,000
08/01/2014 24,000 1.20 5.26 23,000 24,000 23,000 4,302 103,248,000
07/01/2014 22,800 0.70 3.17 21,800 22,800 21,800 1,898 43,274,400
06/01/2014 22,100 0.90 4.25 22,100 22,100 22,100 2,000 44,200,000
03/01/2014 21,200 0.10 0.47 21,200 21,200 21,200 100 2,120,000
02/01/2014 21,100 -0.90 -4.09 21,100 21,100 21,100 2,100 44,310,000
31/12/2013 22,000 1.80 8.91 20,600 22,000 20,600 4,000 88,000,000
30/12/2013 20,200 0.30 1.51 19,700 20,200 19,700 5,700 115,140,000
27/12/2013 19,900 1.20 6.42 18,700 19,900 18,700 1,900 37,810,000
26/12/2013 18,700 0.00 ■■ 0.00 18,700 18,700 18,700 0 0
25/12/2013 18,700 0.10 0.54 18,700 18,700 18,700 690 12,903,000
24/12/2013 18,600 0.10 0.54 18,500 18,600 18,500 3,300 61,380,000
23/12/2013 18,500 0.50 2.78 17,500 18,500 17,500 20,900 386,650,000
20/12/2013 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
19/12/2013 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
18/12/2013 18,000 0.10 0.56 16,500 18,000 16,300 1,000 18,000,000
17/12/2013 17,900 0.00 ■■ 0.00 17,900 17,900 17,900 33 590,700
16/12/2013 17,900 -0.10 -0.56 16,600 17,900 16,600 2,000 35,800,000
13/12/2013 18,000 1.20 7.14 17,900 18,000 17,900 2,700 48,600,000
12/12/2013 16,800 -1.20 -6.67 16,800 16,800 16,800 100 1,680,000
11/12/2013 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
10/12/2013 18,000 0.00 ■■ 0.00 18,000 18,000 18,000 0 0
09/12/2013 18,000 0.10 0.56 17,200 18,000 17,000 4,300 77,400,000
06/12/2013 17,900 -0.10 -0.56 17,900 17,900 17,900 8,100 144,990,000
05/12/2013 18,000 -1.20 -6.25 17,700 18,200 17,600 4,066 73,188,000
04/12/2013 19,200 1.20 6.67 18,200 19,200 18,200 226 4,339,200
03/12/2013 18,000 -0.10 -0.55 18,000 18,000 18,000 200 3,600,000
02/12/2013 18,100 0.00 ■■ 0.00 18,100 18,100 18,100 0 0
29/11/2013 18,100 0.00 ■■ 0.00 17,000 18,100 16,600 1,300 23,530,000
28/11/2013 18,100 0.20 1.12 17,900 18,600 17,000 502 9,086,200
27/11/2013 17,900 0.40 2.29 17,500 18,000 17,500 2,767 49,529,300
26/11/2013 17,500 0.40 2.34 15,500 17,500 15,500 2,530 44,275,000
25/11/2013 17,100 0.10 0.59 16,100 17,100 16,000 1,600 27,360,000
22/11/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 0 0
21/11/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 3,000 51,000,000
20/11/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 500 8,500,000
19/11/2013 17,000 0.10 0.59 17,000 17,000 17,000 2,000 34,000,000
18/11/2013 16,900 -0.10 -0.59 16,900 16,900 16,900 2,500 42,250,000
15/11/2013 17,000 1.00 6.25 17,000 17,000 17,000 900 15,300,000
14/11/2013 16,000 -0.70 -4.19 16,000 16,000 16,000 400 6,400,000
13/11/2013 16,700 -0.30 -1.76 16,700 16,700 16,700 100 1,670,000
12/11/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 0 0
11/11/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 1,000 17,000,000
08/11/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 0 0
07/11/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 0 0
06/11/2013 17,000 0.80 4.94 16,200 17,000 16,200 1,600 27,200,000
05/11/2013 16,200 0.00 ■■ 0.00 15,800 16,200 15,800 1,500 24,300,000
04/11/2013 16,200 0.00 ■■ 0.00 16,200 16,200 16,200 0 0
01/11/2013 16,200 0.00 ■■ 0.00 16,200 16,200 16,200 0 0
31/10/2013 16,200 0.90 5.88 15,300 16,200 15,300 400 6,480,000
30/10/2013 15,300 -0.30 -1.92 15,500 15,500 15,300 1,440 22,032,000
29/10/2013 15,600 -0.10 -0.64 14,300 15,600 14,300 1,100 17,160,000
28/10/2013 15,700 0.00 ■■ 0.00 15,700 15,700 15,700 0 0
25/10/2013 15,700 -0.10 -0.63 15,700 15,700 15,000 1,010 15,857,000
24/10/2013 15,800 0.00 ■■ 0.00 15,800 15,800 15,800 0 0
23/10/2013 15,800 0.00 ■■ 0.00 15,800 15,800 15,800 0 0
22/10/2013 15,800 -0.90 -5.39 15,500 15,800 15,300 2,100 33,180,000
21/10/2013 16,700 0.00 ■■ 0.00 16,700 16,700 16,700 0 0
18/10/2013 16,700 0.00 ■■ 0.00 16,700 16,700 16,700 0 0
17/10/2013 16,700 0.00 ■■ 0.00 16,700 16,700 16,700 0 0
16/10/2013 16,700 0.20 1.21 15,200 16,800 15,200 2,819 47,077,300
15/10/2013 16,500 -0.30 -1.79 16,000 16,500 16,000 1,100 18,150,000
14/10/2013 16,800 0.00 ■■ 0.00 16,800 16,800 16,800 0 0
11/10/2013 16,800 0.90 5.66 15,900 16,800 15,000 3,701 62,176,800
10/10/2013 15,900 -1.00 -5.92 15,300 15,900 15,300 300 4,770,000
09/10/2013 16,900 0.00 ■■ 0.00 16,900 16,900 16,900 0 0
08/10/2013 16,900 0.40 2.42 16,900 16,900 16,900 612 10,342,800
07/10/2013 16,500 -0.90 -5.17 15,700 16,500 15,700 1,100 18,150,000
04/10/2013 17,400 0.00 ■■ 0.00 17,400 17,400 17,400 0 0
03/10/2013 17,400 -0.40 -2.25 16,100 17,400 16,100 5,200 90,480,000
02/10/2013 17,800 0.80 4.71 16,800 17,800 16,800 2,600 46,280,000
01/10/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 0 0
30/09/2013 17,000 1.00 6.25 14,400 17,000 14,400 2,700 45,900,000
27/09/2013 16,000 0.70 4.58 16,600 16,600 15,000 1,200 19,200,000
26/09/2013 15,300 -1.70 -10.00 15,300 15,300 15,300 3,300 50,490,000
25/09/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 0 0
24/09/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 0 0
23/09/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 0 0
20/09/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 15,500 17,000 15,500 1,100 18,700,000
19/09/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 400 6,800,000
18/09/2013 17,000 0.00 ■■ 0.00 17,000 17,000 17,000 0 0
17/09/2013 17,000 0.60 3.66 16,400 17,000 16,400 2,400 40,800,000
16/09/2013 16,400 0.00 ■■ 0.00 16,400 16,400 16,400 0 0
13/09/2013 16,400 0.20 1.23 16,400 16,400 16,400 100 1,640,000
12/09/2013 16,200 0.00 ■■ 0.00 16,200 16,200 16,200 0 0
11/09/2013 16,200 0.00 ■■ 0.00 16,200 16,200 16,200 0 0
10/09/2013 16,200 0.30 1.89 16,200 16,200