Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.38
768.97   (+0.18%)
GTGD :   2,855.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.34
100.83   (+0.34%)
GTGD :   555.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.13
54.51   (-0.23%)
GTGD :   101.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.10
744.30   (+0.15%)
GTGD :   1,210.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.36
187.13   (+0.73%)
GTGD :   199.2 tỷ VNĐ
IPO - Cổ phần hóa
Triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp cần phải làm đúng Luật
Đăng 24/12/2016 | 09:42 GMT+7  |   VietStock
Chiều 23/12, Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề về Kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2015, kế hoạch tái cơ cấu ...

Tại buổi họp báo, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp cho biết, cổ phần hóa trong giai đoạn 2011-2015 đã sắp xếp được 588 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa được 508 doanh nghiệp và sắp xếp theo các hình thức khác 80 doanh nghiệp. Tổng giá trị thực tế doanh nghiệp của 508 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa là 760,774 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 188,274 tỷ đồng.

Trong năm 2016, đã có 56 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng giá trị thực tế của 56 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 34,017 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 24,390 tỷ đồng. Năm 2016, các đơn vị đã thoái được 3,646 tỷ đồng, thu về 6,840 tỷ đồng.

Để tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu DNNN trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính đã đưa ra những giải pháp để đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN 2016-2020 như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp nhà nước. Đẩy nhanh việc minh bạch, công khai hóa thông tin về hoạt động của DNNN.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện phương án sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt; đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo hoàn thành theo đúng đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Xử lý nghiêm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc không thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu và nhiệm vụ được giao trong việc quản lý điều hành doanh nghiệp.

Hiện nay, đề đáp ứng yêu cầu cổ phần hóa DNNN trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP với một số nội dung chính như sau: Về bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược điều chỉnh theo hướng quy định rõ trách nhiệm bồi thường khi vi phạm các cam kết của nhà đầu tư chiến lược phải được thể hiện trong cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền; Về chi phí thực hiện cổ phần hóa, sửa đổi theo hướng giao cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ quy mô và tình hình thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa để quyết định mức chi cho phù hợp.

Tại buổi họp báo, ông Tiến đặc biệt nhấn mạnh, để cổ phần hóa, các doanh nghiệp cần phải làm theo đúng luật, đúng thị trường quy định, chất lượng báo cáo tài chính cũng phải nâng lên, Bộ Tài chính sẽ tăng cường giám sát các cơ quan quản lý. Đồng thời, Cục Tài chính doanh nghiệp cử các nhóm cán bộ tư vấn giúp cho doanh nghiệp triển khai tái cơ cấu cổ phần hóa doanh nghiệp đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong việc cổ phần hóa DNNN./.

Thị trường
VN-Index +1.38 768.97 (+0.18%)
HNX-Index +0.34 100.83 (+0.34%)
UPCOM-Index -0.13 54.51 (-0.23%)
VN30-Index +1.10 744.30 (+0.15%)
HNX30-Index +1.36 187.13 (+0.73%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40