Logo Vinacorp

VN-Index :   +4.69
771.96   (+0.61%)
GTGD :   1,707.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +1.06
98.87   (+1.08%)
GTGD :   439.8 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.46
55.91   (+0.83%)
GTGD :   63.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +5.52
743.45   (+0.75%)
GTGD :   800.1 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +2.16
181.80   (+1.20%)
GTGD :   177.1 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
Vietjet tiếp tục chi 645 tỷ đồng trả cổ tức
Đăng 17/07/2017 | 09:16 GMT+7  |   VietStock
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/7/2017 của CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2,000 ...

Ngày đăng ký cuối cùng là 31/7/2017, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7/2017. Cổ tức sẽ được Vietjet thanh toán cho cổ đông vào ngày 15/8/2017. Với vốn điều lệ gần 3,224 tỷ đồng, Vietjet sẽ chi gần 645 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Vietjet sẽ chi gần 645 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông, ngày thanh toán 15/8/2017

Ngoài việc trả cổ tức tỷ lệ 20% tiền mặt, Vietjet cho biết cũng sớm chốt thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40% theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và đang chờ thủ tục từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong năm 2017, Vietjet dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 50%.

Tính đến hết quý 1/2017, kiểm toán thặng dư vốn cổ phần của Vietjet còn hơn 1,535 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 2,080 tỷ đồng; kết quả kinh doanh quý 2 dự báo khả quan hơn kế hoạch./.

Thị trường
VN-Index +4.69 771.96 (+0.61%)
HNX-Index +1.06 98.87 (+1.08%)
UPCOM-Index +0.46 55.91 (+0.83%)
VN30-Index +5.52 743.45 (+0.75%)
HNX30-Index +2.16 181.80 (+1.20%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40