Logo Vinacorp

VN-Index :   -5.98
767.59   (-0.77%)
GTGD :   5,268.4 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.25
100.49   (-1.23%)
GTGD :   570.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.11
54.64   (+0.20%)
GTGD :   89.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -6.17
743.20   (-0.82%)
GTGD :   1,587.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.93
185.77   (-1.55%)
GTGD :   225.5 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
VSC đặt mục tiêu lãi trước thuế 2017 đạt 260 tỷ đồng, cổ tức 20-25%
Đăng 20/03/2017 | 13:26 GMT+7  |   VietStock
Năm 2017, VSC đặt mục tiêu đạt 1,145 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 6%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 260 tỷ đồng, giảm 16% so với con số thực hiện năm 2016. Tỷ lệ cổ tức ...

HĐQT CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu ước đạt 1,145 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 20% đến 25%.

HĐQT cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 4.55 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%. Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận còn lại năm 2016. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2/2017.

Ngoài ra, VSC dự kiến phát hành tối đa 900,000 cp ESOP cho các nhân sự chủ chốt và CBCNV có tuổi đời dưới 50 đang công tác tại Vinaship và các công ty con đáp ứng đủ tiêu chuẩn.Thời gian phát hành trong năm 2017, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm từ ngày đợt phát hành hoàn tất. Giá chào bán 15,000 đồng/cp, trong khi giá cổ phiếu VSC hiện đang giao dịch quanh mức 57,000 đồng/cp.

Năm 2016, doanh thu hợp nhất của VSC đạt 1,082 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2015. Dù doanh thu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại sụt giảm 5% so với cùng kỳ, chỉ đạt gần 262 tỷ đồng.

* Cơ hội nào cho VSC trong năm 2017?

Thị trường
VN-Index -5.98 767.59 (-0.77%)
HNX-Index -1.25 100.49 (-1.23%)
UPCOM-Index +0.11 54.64 (+0.20%)
VN30-Index -6.17 743.20 (-0.82%)
HNX30-Index -2.93 185.77 (-1.55%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40