Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 1.00 +6.23 (+0.45%)
  • HNX-Index 397.81 +1.93 (+0.49%)
  • UPCOM-Index 101.88 +0.96 (+0.95%)
Doanh nghiệp
Danh mục tự doanh cổ phiếu của các công ty bảo hiểm biến động thế nào trong quý 3?
Đăng 24/09/2021 | 10:44 GMT+7  |   VietStock
Hoạt động đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường. Trong đó, ngoài đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và tiền gửi ngân hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc chưa niêm yết trên sàn chứng khoán để phát triển quỹ tài chính.

Danh mục tự doanh cổ phiếu của các công ty bảo hiểm biến động thế nào trong quý 3?

Hoạt động đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường. Trong đó, ngoài đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và tiền gửi ngân hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc chưa niêm yết trên sàn chứng khoán để phát triển quỹ tài chính.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh chứng khoán của các doanh nghiệp bảo hiểm đều tích cực trong nửa đầu năm 2021. Theo đó, tổng lãi kinh doanh chứng khoán của 11 doanh nghiệp bảo hiểm trong nửa đầu năm 2021 đạt gần 289 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 61 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC của các công ty bảo hiểm

Nhiều doanh nghiệp báo lãi bằng lần trong nửa đầu năm như Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), lãi gấp 36.4 lần cùng kỳ; Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (AIC), lãi gấp 28.6 lần cùng kỳ; Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI), lãi gấp 15.2 lần cùng kỳ, Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) lãi gấp 5.3 lần cùng kỳ, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) lãi gấp 3.2 lần cùng kỳ.

Xét về tuyệt đối, BVH, VNR (Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam) và BIC  là 3 công ty dẫn đầu lãi kinh doanh chứng khoán.

Tổng giá trị đầu tư kinh doanh chứng khoán của doanh nghiệp bảo hiểm tính đến cuối quý 2 đạt gần 2,367 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm có giá trị đầu tư kinh doanh chứng khoán giảm là MIG (-90%), BMI (-28%), BVH (-18%), PGI (-10%).

Đáng chú ý là PTI có giá trị danh mục chứng khoán gấp 8.67 lần đầu năm, lên 50 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư mới vào CTCP Logistics Hàng không (ALS). Trong khi đó, PTI đã bán cổ phiếu KDH và CKG, giá gốc vào đầu năm của 2 khoản đầu tư này lần lượt đạt 4.5 tỷ đồng và 1.3 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC cùa các công ty bảo hiểm

Tại thời điểm 30/06/2021, Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) sở hữu hơn 241 tỷ đồng danh mục đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết, trong đó chủ yếu là các cổ phiếu trong nhóm VN30, giá trị danh mục này đã tăng 5% so với hồi đầu năm 2021.

Nguồn: BIC

Có thể thấy, cổ phiếu VNM đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục tự doanh cổ phiếu của BIC. Khoản đầu tư này ghi nhận tăng 17%, đem về mức lãi gần 9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng bao gồm VCB, CTG, ACB, MBB chiếm tổng cộng khoảng 33% trong danh mục tự doanh của BIC tại thời điểm cuối tháng 6/2021.

Ngoài ra, BIC cũng nắm 654,600 cp ACV của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP, giá trị gần 43 tỷ đồng, gấp 2.2 lần so với đầu năm do gia tăng thêm khối lượng nắm giữ gấp đôi. Khoản đầu tư này được ghi lãi hơn 3 tỷ đồng cho BIC tại thời điểm cuối quý 2/2021.

Nguồn: VietstockFinance

Tính đến phiên 20/09/2021, 4 cổ phiếu ngân hàng VCB, CTG, ACB và MBB trong danh mục của BIC đều có thị giá giảm mạnh, lần lượt giảm 14% , 40%, 10% và 35% so với thời điểm 30/06/2021. Trong khi đó, cổ phiếu VNR có thị giá tăng mạnh nhất so với cuối tháng 6/2021 , gần 55%.

Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI) sở hữu danh mục tự doanh trị giá gần 144 tỷ đồng các cổ phiếu tại thời điểm cuối quý 2/2021. Trong đó, BMI đã bán hết cổ phiếu BSR. Tại thời điểm đầu năm, Công ty ghi lỗ 3 tỷ đồng với mã này.

Nguồn: BMI

Cũng vào thời điểm 30/06/2021, nguồn lực của BMI tập trung vào cổ phiếu NOS của CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UPCoM: NOS) với giá trị đầu tư 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, chính khoản đầu tư này khiến BMI lỗ 17.6 tỷ đồng ở thời điểm đó .

Nguồn: VietstockFinance

Tính đến thời điểm 20/09/2021, đa phần các cổ phiếu trong danh mục của BMI đều tăng giá so với cuối quý 2. Riêng 5 cổ phiếu trong danh mục này có thị giá giảm là LPB, CII, VNM. IMP và PRE.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) sở hữu danh mục hơn 1,396 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết và gần 93 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết tính đến thời điểm 30/06/2021, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó POW, VNR và MBB là những mã chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của BVH.

Nguồn: BVH

Số liệu trình bày trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của BVH cho thấy, Tập đoàn này phải trích lập dự phòng gần 10 tỷ đồng khi đầu tư vào cổ phiếu POW, hơn 5 tỷ đồng cho cổ phiếu CNG và hơn 8 tỷ đồng cho cổ phiếu LAS.

Nguồn: VietstockFinance

Trong danh mục của BVH, cổ phiếu VNR, LAS và CNG đều có thị giá tăng mạnh so với thời điểm 30/06/2021.

Nguồn: BVH

Tại thời điểm cuối tháng 6/2021, cổ phiếu MBLand, KHG và CAT đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tự doanh cổ phiếu chưa niêm yết của BVH. Trong khi đó, BVH đang trích lập dự phòng cho khoản lỗ đầu tư gần 16 tỷ đồng đối với cổ phiếu của Tổng Công ty MBLand và hơn 3 tỷ đồng cho cổ phiếu CAT của CTCP Thủy sản Cà Mau. Riêng BVH đang ghi nhận giá trị đầu tư hợp lý bằng giá trị gốc là 13.2 tỷ đồng đối với cổ phiếu KHG của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land.

Nguồn: BLI

Danh mục cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (BLI) có khoản đầu tư nổi nhất là QTP với giá gốc bằng giá trị hợp lý gần 9 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2. Bên cạnh đó, BLI đã bán hết các cổ phiếu REE, FPT, TCB và VHC (tổng giá trị hợp lý ở thời điểm đầu năm 2021 của các khoản đầu tư này đạt).

Nguồn: VietstockFinance

Tính đến phiên 20/09/2021, 4 trong 6 mã cổ phiếu tự doanh của BLI đã tăng đáng kể so với thời điểm 30/06/2021. Riêng 3 mã VCB, MWG và VHM cũng giảm đáng kể, mức giảm đều trên 10%.

Nguồn: AIC

Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) thì sở hữu danh mục tự doanh với giá gốc gần 259 tỷ đồng và giá trị hợp lý gần 242 tỷ đồng (tại thời điểm 30/06/2021). Trong đó, chỉ duy nhất cổ phiếu VHI của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà là AIC không trích lập dự phòng, còn lại các mã khác như SAF, VEC và SAS đều phải trích dự phòng lỗ đầu tư từ 4 đến gần 7 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance

Tính đến phiên 20/09/2021, giá cổ phiếu VEC trong danh mục tự doanh của AIC đã tăng 52% so với cuối tháng 6. Đây cũng là cổ phiếu có thị giá tăng mạnh nhất trong danh mục cùa AIC.

Khác với các công ty bảo hiểm khác, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG) sở hữu danh mục đầu tư cô đặc hơn khi nắm 320,000 cp HAG tại thời điểm 30/06/2021, với giá trị gốc hơn 8 tỷ đồng, nhưng đang trích lập dự phòng cho khoản lỗ đầu tư này hơn 6 tỷ đồng. Trong khi đó, MIG đã bán 1.9 triệu cp VPI của CTCP Đầu tư Văn Phú với giá trị gốc hơn 84 tỷ đồng và trích lập dự phòng hơn 6 tỷ đồng.

Ái Minh

FILI


Doanh nghiệp

Ủy thác đầu tư: Khi niềm tin tạo nên giá trị

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   30/09/2021

Mỗi cá nhân, gia đình đều có cách quản lý tài chính và gia sản khác nhau. Tuy nhiên, qua khảo sát có thể thấy đa phần các cá nhân/ gia đình đều tự quản lý, trong khi chỉ một số ít cá nhân sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như Ngân hàng, Công ty chứng khoán, Công ty Quản lý quỹ. Thực tế cho thấy, rất ít cá nhân có điều kiện, kinh nghiệm và hiểu biết về quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.

CEO Chứng khoán Tiên Phong: Củng cố vị thế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác biệt

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   29/09/2021

Không chỉ tập trung phát triển hệ thống công nghệ để hỗ trợ tối đa trải nghiệm của khách hàng, TPS với nền tảng quản trị công ty tốt và đội ngũ nhân sự chuyên môn cao – sẽ cung cấp những dịch vụ chất lượng, sản phẩm ưu việt được đóng gói thành những sản phẩm đầu tư phù hợp với từng khẩu vị đầu tư hiện nay.

TCO muốn tăng vốn thêm hơn 500 tỷ đồng, lấn sân sang mảng kinh doanh lương thực

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   28/09/2021

ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE: TCO) vừa thông qua các phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động hơn 470 tỷ đồng từ chào bán cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ sẽ được dự kiến dùng để đầu tư vào công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo.

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 15,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 13,800
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 9,000
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 11,050
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 35,200
ACC CTCP Bê Tông Becamex 19,100
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 13,550
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 4,000
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 34,600
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 16,850
ANV CTCP Nam Việt 34,200
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 22,500
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 18,000
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 15,200
BBC CTCP Bibica 66,900
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 19,150
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 30,500
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 39,200
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 26,500
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 46,000
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 56,900
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 16,100
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 16,700
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 49,100
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 64,300
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 36,000
C47 CTCP Xây Dựng 47 13,750
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 21,300
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 17,300
CDC CTCP Chương Dương 15,550
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 21,400
CLC CTCP Cát Lợi 35,700
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 1,800
CLL CTCP Cảng Cát Lái 34,600
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 30,000
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 59,600
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 19,300
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 13,600
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 15,750
CNG CTCP CNG Việt Nam 37,000
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 44,550
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 17,800
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 71,000
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 29,900
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 18,100
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 62,800
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 6,520
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 36,000
DHA CTCP Hóa An 54,500
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 93,000
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 31,100
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 24,700
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 14,000
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 3,900
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 23,000
AME CTCP Alphanam E&C 10,000
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 10,700
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 66,000
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 12,400
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 35,800
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 50,000
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 8,600
B82 CTCP 482 2,600
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,800
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 25,200
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 17,900
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 46,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 15,800
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 18,800
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 8,500
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 12,000
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 15,000
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 15,500
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 12,200
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 32,100
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 10,200
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 6,200
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 38,000
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 82,500
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 60,000
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 11,600
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 15,800
CKV CTCP COKYVINA 12,600
CMC CTCP Đầu Tư CMC 7,000
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 2,200
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 4,900
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 22,500
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 105,500
CT6 CTCP Công Trình 6 4,200
CTA CTCP Vinavico 2,400
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 27,000
CTC CTCP Gia Lai CTC 7,500
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 8,100
CVN CTCP Vinam 9,100
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 7,700
D11 CTCP Địa Ốc 11 35,300
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 23,400
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 24,000
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 60,900
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 17,350
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 3,500
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 41,600
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 44,000
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 16,000
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 2,800
HDO CTCP Hưng Đạo Container 2,600
HPC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 4,700
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 26,400
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 1,400
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 3,200
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 1,600
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 2,800
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 12,400
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 11,100
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 72,100
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 42,300
ADP CTCP Sơn Á Đông 26,500
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 14,900
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 58,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 5,100
BVN CTCP Bông Việt Nam 9,600
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 11,900
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 2,000
CFC CTCP Cafico Việt Nam 9,000
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 8,200
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 10,200
CZC CTCP Than Miền Trung 5,000
DAP CTCP Đông Á 33,300
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 17,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 30,000
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 19,400
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 43,500
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 12,900
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 20,500
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 15,000
DPP CTCP Dược Đồng Nai 18,500
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 12,100
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 45,300
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 11,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 5,700
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 27,300
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 4,200
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 5,600
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 37,700
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 7,600
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 5,900
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 18,000
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 19,200
HDM CTCP Dệt May Huế 18,500
Xem thêm...
saigontel land mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2021 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp