Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Doanh nghiệp
Trương Mỹ Lan thao túng SCB như thế nào?
Đăng 18/11/2023 | 20:10 GMT+7  |   VietStock
Trong kết luận của cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn VTP) và cháu ruột là bà Trương Huệ Vân đã khai nhận về những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Trương Mỹ Lan thao túng SCB như thế nào?

Trong kết luận của cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn VTP) và cháu ruột là bà Trương Huệ Vân đã khai nhận về những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Bà Trương Mỹ Lan

Tại cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan khai nhận, trước năm 2011 bà đã sở hữu và chi phối phần lớn cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (cũ), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa. Để sáp nhập thành công ba ngân hàng, thì Trương Mỹ Lan phải sở hữu ít nhất 65% cổ phần trở lên để thông qua bỏ phiếu mới quyết định được việc hợp nhất ba ngân hàng và các cổ đông khác không chống đối được việc hợp nhất.

Quá trình thao túng SCB

Để thực hiện việc này, trong năm 2011 Trương Mỹ Lan phải thu gom mua cổ phần Ngân hàng Đệ Nhất và nhờ người thân, quen đứng tên. Đến cuối năm 2011, thời điểm trước khi hợp nhất Trương Mỹ Lan đã sở hữu/chi phối 80.46% cổ phần Ngân hàng Đệ Nhất; 98.74% cổ phần Ngân hàng Tín Nghĩa; 81.43 % cổ phần Ngân hàng SCB. Thời điểm ngày 01/01/2012, khi 03 ngân hànghợp nhất, Trương Mỹ Lan thông qua 74 pháp nhân, cá nhân sở hữu/chi phối 85.61% cổ phần Ngân hàng SCB, đồng thời là người nắm toàn bộ quyền lực, chi phối được SCB sau khi hợp nhất.

Bà Lan biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định một cá nhân không được sở hữu quá 5% cổ phần của 01 Ngân hàng nên Trương Mỹ Lan chỉ đứng tên sở hữu gần 5% cổ phần và nhờ những cá nhân, pháp nhân đứng tên cổ phần giúp mình.

Sau đó, bà Trương Mỹ Lan cho ông Tạ Chiêu Trung làm Tổng Giám đốc Công ty Việt Vĩnh Phú là công ty nắm giữ 12.828% cổ phần Ngân hàng SCB, đồng thời cho ông Trung làm Thành viên HĐQT SCB. Ông Trung được Trương Mỹ Lan giao nhiệm vụ quản lý danh sách các cổ đông để điều hành việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, việc chuyển nhượng cổ phần để các cá nhân đúng tên cổ phần Ngân hàng SCB hộ Trương Mỹ Lan đảm bảo đúng tỷ lệ % quy định của Ngân hàng Nhà nước (cá nhân dưới 5%) và phải là người thân quen để họ không gây khó dễ, nếu các cá nhân chuyển nơi cư trú (ra nước ngoài), bị bệnh nặng thì phải chuyển nhượng ngay cho người khác tránh rắc rối.

Trong việc chuyển nhượng cổ phần, ông Trung liên hệ với Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn VTP và các nhân viên thuộc Tập đoàn, lấy thông tin nhân thân của người nhận chuyển nhượng để thực hiện, liên hệ Trần Xuân Phượng để lấy kinh phi trả tiền thuế, tiền phí chuyển nhượng hoặc lấy tiền mặt từ Trương Mỹ Lan để trả.

Ngoài ra, theo lời khai của bà Lan, Đặng Phương Hoài Tâm còn là người thực hiện việc cung cấp thông tin của các cá nhân cho Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula để thực hiện các phương án vay vốn, việc quản lý thông tin các cá nhân, pháp nhân để phục vụ việc vay vốn tại Ngân hàng SCB, Đặng Phương Hoài Tâm và các nhân viên của mình thực hiện.

Không thừa nhận có liên quan đến các cổ đông ngoại

Dù vậy, bà Lan không thừa nhận số cổ phần của 5 pháp nhân nước ngoài trực tiếp sở hữu cổ phần Ngân hàng SCB và 3 cá nhân nước ngoài sở hữu cổ phần Công ty Việt Vĩnh Phú gián tiếp là của mình. Tuy nhiên có đủ cơ sở kết luận việc Trương Mỹ Lan chi phối toàn bộ quyền cổ đông của các pháp nhân nước ngoài thông qua việc Trương Mỹ Lan khai nhận về việc mình là người đàm phán, đưa ra giá bán số cổ phần của 5 pháp nhân nước ngoài cho nhóm cổ đông người Nhật Bản và Singapore với giá từ 1 đến 1.5 chấm (10,000 đồng/cổ phần đến 15,000 đồng/cổ phần).

Ngoài ra, Trong các kỳ ĐHĐCĐ SCB, Trương Mỹ Lan giao cho Tạ Chiêu Trung thực hiện việc ủy quyền từ 5 pháp nhân nước ngoài cho 5 cá nhân là nhân viên của Trương Mỹ Lan và Tạ Chiêu Trung để tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho HĐQT SCB biểu quyết. Hoạt động của Công ty Việt Vĩnh Phú do Tạ Chiêu Trung điều hành, còn 3 cá nhân nước ngoài sở hữu 49.5% cổ phần Công ty Việt Vĩnh Phú không tham gia bất cứ hoạt động điều hành gì tại Công ty Việt Vĩnh Phú cũng như tại Ngân hàng SCB. Mặc dù là cổ đông lớn, đầu tư số tiền lớn để trực tiếp, gián tiếp sở hữu cổ phần Ngân hàng SCB nhưng Trương Mỹ Lan khai thông tin về những người này rất mơ hồ như người đầu tư vào Công ty Việt Vĩnh Phú Trương Mỹ Lan chỉ nhớ tên họ là Simons, Thomas, Kent là người nhiều Quốc tịch, cụ thể quốc tịch nước nào Trương Mỹ Lan cũng không rõ.

Thậm chí đối với những người Trương Mỹ Lan khai là bạn đầu tư vào 5 pháp nhân nước ngoài sở hữu cổ phần Ngân hàng SCB nhưng Trương Mỹ Lan lại không nhớ tên, thông tin liên lạc, địa chỉ của những người này.

Tự tay cơ cấu nhân sự tại SCB và các công ty liên quan

Ở diễn biến khác, Trương Mỹ Lan khai là người đồng ý để Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành và Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT SCB qua các thời kỳ, trong đó Trương Mỹ Lan cho Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB vì hiển lành, “không quậy phá”, được lòng người. Trương Mỹ Lan cho Trầm Thích Tồn làm Tổng Giám đốc CTCP Đại Trường Sơn, đến năm 2010 thì cho ông Tồn làm Thành viên HĐQT SCB (trước hợp nhất). Sau khi hợp nhất tiếp tục cho Trầm Thích Tồn làm Phó Chủ tịch HĐQT SCB.

Đối với Ban điều hành Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan cho Võ Tấn Hoàng Văn làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, sau khi Lê Khánh Hiền, Tổng Giám đốc nghỉ việc. Trương Mỹ Lan cho Võ Tấn Hoàng Văn lên làm Tổng Giám đốc, theo đề nghị của Đinh Văn Thành; Sau khi Võ Tấn Hoàng Văn nghỉ, Trương Mỹ Lan cho Hoàng Minh Hoàn làm Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, làm được 1 tháng thì Hoàng Minh Hoàn xin Trương Mỹ Lan cho nghỉ vì áp lực công việc. Đinh Văn Thành đề cử với Trương Mỹ Lan cho Trương Khánh Hoàng lên làm Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB.

Ngoài ra, còn có Nguyễn Phương Hồng được Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT đề cử với Trương Mỹ Lan cho Nguyễn Phương Hồng lên làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Trần Thị Mỹ Dung được Nguyễn Phương Hồng đề cử với Trương Mỹ Lan cho Trấn Thị Mỹ Dung lên làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB.

Điều khiển dòng tiền các khoản vay tại SCB

Trương Mỹ Lan khai nhận, liên quan đến việc SCB cấp tín dụng cho các khách hàng, qua các thời kỳ bà đã trao đổi, chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Sương; Võ Tấn Hoàng Văn hoặc Nguyễn Phương Hồng; Trương Khánh Hoàng hoặc Trần Thị Mỹ Dung triển khai thực hiện. Đối với Chủ tịch HĐQT Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng thì bà Lan trao đổi, chỉ đạo công việc liên quan đến nhân sự, tổ chức của SCB.

Trương Mỹ Lan khai nhận, khi gặp khó khăn về tiền để trả cho các khoản vay trước tại Ngân hàng SCB, tùy theo từng thời kỳ mà Lê Khánh Hiền hoặc Nguyễn Thị Thu Sương; Võ Tấn Hoàng Văn hoặc Nguyễn Phương Hồng; Trương Khánh Hoàng hoặc Trần Thị Mỹ Dung sẽ thông báo cho Trương Mỹ Lan biết để tìm phương án xử lý. Để xử lý các khoản vay này Trương Mỹ Lan đi gặp bạn bè để mượn tài sản (hoặc dự án) hoặc tài sản của mình sử dụng làm tài sản đảm bảo để đưa vào SCB vay tiền ra xử lý các khoản vay trước. Các tài sản sử dụng làm tài sản như này thường là sẽ không đủ giá trị để đảm bảo cho số tiền vay, đề giải quyết việc này thì phải thuê Thẩm định giá nâng giá trị tài sản đảm bảo. Những việc này sau khi báo cáo với Trương Mỹ Lan, Lãnh đạo Ngân hàng SCB qua các thời kỳ sẽ chủ động phân công cán bộ nhân viên Ngân hàng SCB và những người liên quan thực hiện.

Trương Mỹ Lan khai nhận, tiền giải ngân các khoản vay trên được sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi các khoản vay trước; trả nợ vay cho bạn bè người thân mà Trương Mỹ Lan vay của họ; trả chi phí cho các hoạt động của Ngân hàng SCB (các khoản chi mà không thể hạch toán chi phí được); Trả tiền mua lại các dự án, thường là các dự án đã mượn để thế chấp ngân hàng, sau đó Trương Mỹ Lan mua lại; Trả tiền gốc lãi trái phiếu; chi phí tiền định giá tài sản, công chứng tài sản; Chi trả tiền công cho những người đứng tên hộ các công ty, những người đứng tên hộ các khoản vay, những người đứng tên tài sản và chi vào nhiều các mục đích khác.

Trương Mỹ Lan giao cho Đặng Phương Hoài Tâm theo dõi các bất động sản riêng lẻ, để biết tài sản nào đã đưa vào vay Ngân hàng, tài sản nào chưa đưa vào vay; quản lý theo dõi danh sách các Công ty/cá nhân đứng tên tài sản, đứng tên khoản vay; phụ trách các nhân viên để thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập các công ty cung cấp cho Nguyễn Phương Anh khi cần để làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng SCB. Năm 2022, bà Lan đưa cho Tâm xem danh sách tài sản của Lan đang thế chấp tại Ngân hàng SCB và yêu cầu Tâm kiểm tra lại thông tin đối với từng tài sản xem có nhầm lẫn, có tài sản nào mà không được trả lại khi đã tất toán khoản vay hay không.

Bà Trương Huệ Vân

Trương Huệ Vân khai gì?

Còn về bị can Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Tập đoàn VTP, bà khai rằng mình là cháu ruột của Trương Mỹ Lan, được bà Lan tin tưởng giao quản lý nhiều Công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn VTP như: CTCP Đầu tư Tập đoàn VTP, CTCP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, CTCP Lavifood, Công ty Tanifood, CTCP Sài Gòn Galleria và CTCP Eurasia Concept...

Trong quá trình điều hành hoạt động các Công ty này, từ năm 2021, bà Vân được bà Lan chỉ đạo thành lập các pháp nhân mới, sử dụng phương án kinh doanh liên quan đến hoạt động của CTCP Lavifood (phương án khống về mua bán nông sản) để phối hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau của bà Lan và bản thân.

Mặt khác, bà Lan và bà Vân đã chỉ đạo Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên thành lập 52 pháp nhân mới và phối hợp với nhân viên SCB để lập hồ sơ vay vốn. Ngoài ra, Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên tại 4 Công ty có hoạt động kinh doanh như trên phổi hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn để sử dụng vào hoạt động kinh doanh nhưng do hoạt động kinh doanh của các Công ty trên thua lỗ nên bà Vân sử dụng tiền từ các khoản vay khác từ các pháp nhân, cá nhân khác tại Ngân hàng SCB để trả nợ cho các khoản vay này. Bà Vân cho biết đã nhận thức được sai phạm của bản thân mình trong quá trình làm việc theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Hà Lễ

FILI


Doanh nghiệp

Cổ tức tuần từ 11-15/12: Cao nhất 20%

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   14 giờ trước

Số các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền trong tuần từ 11 - 15/12/2023 tương đối “hẻo”, chỉ 12 doanh nghiệp. Trong đó, tỷ lệ cao nhất 20%, tương đương 2,000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu.


Vietnam Airlines công bố báo cáo kiểm toán 2022: Chính thức lỗ ròng 3 năm liên tiếp, nhiều khả năng bị hủy niêm yết

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   2 ngày trước

Sau gần 1 năm trì hoãn, Vietnam Airlines (HOSE: HVN) đã công bố báo cáo kiểm toán năm 2022, với khoản lỗ ròng hơn 11,000 tỷ đồng. Như vậy, hãng hàng không quốc gia đã lỗ 3 năm liên tiếp và nhiều khả năng phải bị hủy niêm yết khỏi HOSE.

OSVP CTCP OSEVEN 17,000
2TCORP CTCP Kỹ thuật Công trình Việt Nam 22,000
AAAI CTCP Bảo hiểm AAA 7,900
AAFC CTCP Xây dựng và Kiến trúc AA 3,000
ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình 14,220
F88 Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 10,200
ABCI CTCP Liên Doanh Quốc Tế ABC 21,000
ABCG CTCP Truyền thông ABC 10,000
ABSC CTCP Chứng khoán An Bình 30,000
AVICON CTCP Công trình Hàng không 23,667
ACCCO CTCP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 11,400
VIGECAM TCT Vật tư Nông nghiệp - CTCP 15,000
ACSVN CTCP ACS Việt Nam 15,000
ADCC CTCP Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC 17,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
AESC CTCP XNK Nông sản và Thưc Phẩm Sài Gòn 45,000
AGRIMEXCM CTCP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau 10,000
AGTC CTCP Du lịch An Giang - ANGIANG TOURIMEX 9,500
AGTEX28 Công ty 28 - AGTEX 12,500
VNAI CTCP Bảo hiểm Hàng không 9,200
AIRIMEX CTCP xuất nhập khẩu Hàng không 27,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
ALTC CTCP Âu Lạc 10,000
VNWIND CTCP Điện Cơ Thống Nhất 55,000
ALSIMEXCO CTCP Cung ứng & XNK Lao động Hàng không Việt Nam 15,000
UAMC CTCP Cơ khí ôtô Uông Bí 10,000
AMPHARCO CTCP Dược Phẩm Việt Nam - Ampharco 15,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
APC1 CTCP An Phú 8,000
APLACO CTCP Nhựa cao cấp Hàng Không 14,500
SAPT CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn 12,000
FLCS CTCP Chứng khoán FLC 15,000
ARTEXPORT CTCP Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ 50,000
ARTEXTL CTCP Xuất Nhập khẩu Mỹ Nghệ Thăng Long 9,000
ASAC CTCP Tơ tằm Á Châu 11,000
ASECO Công ty cổ phần 32 27,750
BAROTEX CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam 15,000
BASEAFOOD CTCP Chế biến XNK Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11,000
BBCC CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa 20,000
BBDC CTCP Bao bì Dược 15,000
BC14 Công ty cổ phần Cầu số 14 50,000
BCRES CTCP Thương mại và Địa ốc Bình Chánh 19,000
BD10 CTCP Bạch Đằng 10 30,000
RTDC CTCP Phát triển Phát thanh Truyền hình 14,500
BDHC CTCP Thủy điện Bình Điền 10,000
BESEACO CTCP Thủy sản Bến Tre 12,000
BFIC CTCP Đầu tư Tài chính BIDV 2,500
BIANFISHCO CTCP Thủy sản Bình An 5,000
BICONSI CTCP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương 12,000
BIGAMEX CTCP May Bình Minh 14,000
TLD CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long 5,550
PHALE CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 21,200
EMC1 CTCP Cơ Điện Thủ Đức 11,000
EVNLC CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung 7,000
FPTS CTCP Chứng khoán FPT 12,000
HABECO Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 60,000
HDBANK Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM 36,083
HTC1 CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 16,000
HTT CTCP Thương mại Hà Tây 1,200
NCTS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 77,000
PCC1 CTCP Xây Lắp Điện I 30,000
NT2 CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 24,850
PYMEPHARCO CTCP Pymepharco 45,000
SAB Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 65,600
SHJC CTCP Thủy Điện Sê San 4A 10,000
TANCANG CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 41,000
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 30,950
THI CTCP Thiết Bị Điện 29,000
TPBANK Ngân hàng TMCP Tiên Phong 33,000
TRAPHACO CTCP Traphaco 115,500
VCSC CTCP Chứng Khoán Bản Việt 60,000
VICOTEX TCT Việt Thắng - CTCP 30,000
VIETJET CTCP Hàng Không VIETJET 113,000
VNPD CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam 13,000
VPBANK Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 43,000
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 34,000
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 2,500
BBC CTCP Bibica 53,900
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 15,250
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 92,000
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 17,400
CLC CTCP Cát Lợi 36,100
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 29,100
DHA CTCP Hóa An 48,250
DHG CTCP Dược Hậu Giang 102,100
DIC CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC 1,400
DMC CTCP XNK Y Tế Domesco 57,700
DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng 23,650
DTT CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành 23,000
FMC CTCP Thực Phẩm Sao Ta 46,400
FPT CTCP FPT 94,200
GIL CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh 26,600
GMC CTCP SX-TM May Sài Gòn 7,760
GMD CTCP Gemadept 70,400
HAP CTCP Tập Đoàn Hapaco 4,660
HAS CTCP Hacisco 7,220
HAX CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 14,250
HBC CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 7,920
HMC CTCP Kim Khí Tp.HCM - Vnsteel 10,100
HRC CTCP Cao Su Hòa Bình 52,000
CAG CTCP Cảng An Giang 6,900
BLSEAFOOD CTCP Thủy sản Bạc Liêu 3,900
HPPO CTCP Cảng Hải Phòng 15,000
VVMI CTCP Xi Măng La Hiên VVMI 7,500
MAS CTCP Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng 29,800
MASECO CTCP Dịch Vụ Phú Nhuận 23,000
NDF CTCP Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản XK Nam Định 900
NIFERCO CTCP Phân Lân Ninh Bình 20,000
PLI3 CTCP Xây Lắp III Petrolimex 14,000
PC3I CTCP Đầu tư Điện lực 3 15,000
PVB CTCP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam 21,600
SDMC CTCP Thanh Hoa - Sông Đà 15,000
SHAL CTCP Nhôm Sông Hồng 12,000
VCIE CTCP Xuất Nhập Khẩu Than - Vinacomin 35,000
TNC1 CTCP Thống Nhất 13,500
TTCO CTCP Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh 11,000
VITHAICO CTCP Dây Cáp Điện Việt Thái 10,800
VMJC CTCP Chế Tạo Máy - Vinacomin 12,000
VMDCO CTCP Phát Triển Hàng Hải 7,900
VNCT CTCP Kinh Doanh Than Miền Bắc - Vinacomin 24,329
VNPE3 CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3 21,000
VOSA CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam 11,000
VTFI CTCP Thương Mại & Đầu Tư VINATABA 10,000
WSC CTCP Bến Xe Miền Tây 24,538
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 13,100
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 8,600
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 68,000
DNP CTCP Nhựa Đồng Nai 22,500
DPC CTCP Nhựa Đà Nẵng 12,700
DXP CTCP Cảng Đoạn Xá 12,800
NHC CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp 35,800
PMS CTCP Cơ Khí Xăng Dầu 29,200
SAF CTCP Lương Thực Thực Phẩm Safoco 51,000
SDN CTCP Sơn Đồng Nai 25,500
SFN CTCP Dệt Lưới Sài Gòn 17,400
SGC CTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang 69,900
SGH CTCP Khách Sạn Sài Gòn 30,000
SJ1 CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu 14,000
TMC CTCP Thương Mại XNK Thủ Đức 9,000
UNI CTCP Viễn Liên 7,900
VGP CTCP Cảng Rau Quả 33,000
VTC CTCP Viễn Thông VTC 8,900
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 22,400
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 10,800
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 9,600
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 5,500
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 25,300
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 25,800
CMC CTCP Đầu Tư CMC 5,600
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 20,500
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 26,000
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 36,300
ACSC CTCP Xây Lắp Thương Mại 2 24,000
SAFE CTCP Thực Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Sài Gòn 25,000
APFCO CTCP Nông Sản Thực Phẩm Quảng Ngãi 63,000
IHK CTCP In Hàng Không 16,000
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 10,600
BC12 CTCP Cầu 12 11,000
BELCO CTCP Điện Tử Biên Hòa 12,500
BHHC CTCP Thủy điện Bắc Hà 10,457
BIDIPHAR CTCP Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định 37,000
BLIC Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 4,000
BTTS CTCP Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành 8,000
UDJ CTCP Phát triển Đô thị 8,800
BWACO CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 9,000
CFC CTCP Cafico Việt Nam 9,100
CAGIPHARM CTCP Dược Phẩm Cần Giờ 2,000
CAWASCO CTCP Cấp Thoát Nước Cần Thơ 8,500
CBSC CTCP Gang Thép Cao Bằng 25,000
CCIC CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội 8,500
CCHP CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng 8,500
CDJC CTCP Cầu Đuống 7,500
CECO CTCP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa chất 10,500
CIEG CTCP Tập Đoàn Xây Dựng Và Thiết Bị Công Nghiệp 13,500
CHOLIMEX CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) 10,500
CLMF CTCP Thực Phẩm Cholimex 20,000
CIPC CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp 12,500
CLPI CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân 13,000
COMA TCT Cơ khí Xây dựng - CTCP 10,500
COMIFOOD CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 19,000
CONINCO CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết Bị & Kiểm Định XD - Coninco 12,500
CPH CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng 300
CPTP CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV 10,000
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 7,300
THR CTCP Đường sắt Thuận Hải 41,700
DPHC CTCP Đạt Phương 15,000
DBHP CTCP Thủy điện Định Bình 35,000
DECOFI CTCP Xây Dựng và Thiết Kế Số 1 8,500
DIC1 CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 10,500
DICTT CTCP Du Lịch & Thương Mại DIC 15,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 33,000
DNMB CTCP Đầu Tư Xây Dựng & Vật Liệu Đồng Nai 10,000
DOPETCO CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp 12,500
DVSG CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu 12,000
EMEC CTCP Điện Cơ 12,000
EMMC CTCP Cơ Điện Vật Tư 11,500
FISHIPCO CTCP Cơ Khí Đóng Tàu Thủy Sản Việt Nam 12,500
FOOCOSA CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh 12,667
FORIPHARM CTCP Dược Trung ương 3 19,000
FPTOL CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT 105,000
Xem thêm...
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp